Critical thinking

Xem 1-20 trên 189 kết quả Critical thinking
 • This popular book helps readers understand the difference between blindly accepting information and critical analysis and synthesis. It teaches how to react rationally to alternate points of view and develop a foundation for making personal choices about what to accept and what to reject in what we see and hear. Focusing on the question-asking skills and techniques necessary for evaluating different types of evidence, this book addresses critical thinking as a generic skill with many applications while emphasizing values and moral reasoning as an integral part of critical thinking.

  pdf226p boyhuesd 07-04-2011 338 184   Download

 • Critical thinking is the art of raising what is subconscious in our reasoning to the level of con- scious recognition. It is the art of taking control of our thinking processes so as to understand the pathway and inputs that our thinking employs. Critical thinkers understand the mechanics of reasoning (thinking). They use this understand- ing to manage the unconscious influences that contribute to their decision-making processes.

  pdf15p phongthinh 06-08-2009 382 101   Download

 • Critical thinking là học hoặc giải quyết một vấn đề nào đó mà luôn theo hướng mở rộng tầm mắt để tiếp thu điều mới. Hãy bắt đầu bằng việc khẳng định điều cốt lõi của vấn đề là gì, sau đó là suy nghĩ rộng hơn, và tính đến các khả năng, các khía cạnh khác nhau của vấn đề và cuối cùng là rút ra kết luận sau khi đã hiểu vấn đề dựa trên các dẫn chứng rõ ràng. Động lực, định kiến riêng của người học và các chuyên gia sau đó được đem ra so...

  pdf5p xmen_dangcap 11-01-2011 145 48   Download

 • This book aims to help readers develop an understanding of what is meant by critical thinking and to develop their own reasoning skills. These skills are essential to those progressing to higher levels of academic study, whether at advanced or degree level. However, the underlying concepts are useful to anyone who wishes to:

  pdf232p minhlong 27-07-2009 765 385   Download

 • Critical thinking không hướng vào sự thể hiện năng lực tư duy lôgic qua sự phân tích, chứng minh vấn đề (mặc dầu điều này rất cần cho Critical thinking) mà quan trọng hơn và cần thiết hơn là xác lập quan niệm, thiết kế một kế hoạch ý tưởng - hành động với mục đích nhất định.

  doc27p levanchaugl 22-02-2013 36 11   Download

 • SMART THINKING is a practical, step - by - step guide to improving skills in analysis and critical thinking, and the effective commonication of arguments and explanations . With an accessible and straightforward style, this book is of great use for students at university and also final - year school who are looking to improve theri analytical skills

  pdf207p batup2008 19-05-2010 255 183   Download

 • The Britannica Discovery Library is a charming, lavishly illustrated 12-volume set of "concepts and values" books specifically created for young learners ages three to six. Children are introduced to various texts and genres, including rhymes, narratives, puzzles, and riddles. Key vocabulary words are highlighted throughout and defined at the back of each book. The set is ideal for pre-readers and early readers as each volume contains activities to build language, critical thinking, and comprehension skills....

  pdf36p kennybibo 10-07-2012 249 159   Download

 • “Critical thinking” được chúng tôi tạm dịch là “tư duy phản biện”. Đây là một nội dung có trong tiêu chuẩn đầu ra của nhiều trường đại học, đặc biệt là các học viện kỹ thuật có thực hiện xây dựng và quản lý chương trình đào tạo theo phương thức tiếp cận CDIO. Bài viết này tổng hợp và dịch thuật một số tài liệu để giới thiệu về khái niệm này. Thuật ngữ “critical thinking” thường được dịch là “tư duy phê phán”.

  pdf16p hongnhung_8 27-03-2011 351 166   Download

 • Luyện tập tư duy phê phán (critical thinking) Chắc hẳn bạn đã có lần nghe đến phương pháp tư duy phê phán (critical thinking) và tò mò không biết nó là gì và việc luyện tập nó có khó không? Bài viết hôm nay của Global Education sẽ đề cập đến phương pháp tư duy này.

  pdf12p blacktulip 06-09-2010 320 135   Download

 • Critical thinking has been specifically identified by colleges and universities, as well as by many employ- ers, as a measure of how well an individual will perform at school and on the job. In fact, if you are apply- ing to college or graduate school, or for a job, chances are your critical thinking skills will be tested. Standardized exams, such as the SAT and ACT, have sections on critical thinking.

  pdf181p contentnew 19-04-2012 192 120   Download

 • Tư duy phê phán (critical thinking) là một kĩ năng trong đó người suy nghĩ chủ động hướng tới những vấn đề và tình huống phức tạp dựa trên những suy nghĩ, quan điểm và niềm tin của mình. Người này hoàn toàn có thể khiến chính những suy nghĩ, quan điểm và niềm tin của mình trở nên hợp lí và chính xác hơn bằng cách tự khám phá, đặt ra hàng loạt câu hỏi và tìm ra câu trả lời hay giải pháp cho chính những câu hỏi đó. Nhìn chung, tư duy phê phán đòi hỏi cả...

  pdf7p bibocumi4 21-09-2012 130 56   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tư duy phê phán (critical thinking)', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p hongnhung_4 19-02-2011 177 53   Download

 • Luyện tập tư duy phê phán (critical thinking) Chắc hẳn bạn đã có lần nghe đến phương pháp tư duy phê phán (critical thinking) và tò mò không biết nó là gì và việc luyện tập nó có khó không? Bài viết hôm nay của Global Education sẽ đề cập đến phương pháp tư duy này.

  pdf27p anna009 12-04-2011 88 23   Download

 • Economic thinking is all about making difficult choices. Critical economic thinking is all about being aware of how you think about economic issues so that you can make the best decisions possible. All of us engage in economic thinking whether it is shopping for ourselves, making business decisions that affect our fellow workers, or deciding on government policies that affect the entire nation. Of course such decision making is not done solely from an economic perspective. Shopping decisions are affected by a variety of cultural influences.

  pdf158p namde01 11-03-2013 40 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'critical thinking skills success_2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tengteng13 17-12-2011 38 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'critical thinking skills success_3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tengteng13 17-12-2011 31 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'critical thinking skills success_5', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tengteng13 17-12-2011 31 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'critical thinking skills success_6', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p tengteng13 17-12-2011 27 7   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Critical Care giúp cho các bạn có thêm kiến thức về ngành y học đề tài: Fostering critical thinking skills: a strategy for enhancing evidence based wellness care...

  pdf9p coxanh_5 28-10-2011 22 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'critical thinking skills success_4', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf31p tengteng13 17-12-2011 33 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản