Ctcp bánh kẹo hải châu

Xem 1-8 trên 8 kết quả Ctcp bánh kẹo hải châu
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của ctcp bánh kẹo hải châu”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p demtichlieu 15-07-2010 750 471   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của ctcp bánh kẹo hải châu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p tengteng8 06-12-2011 81 33   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Quản lý và phân phối sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu" tìm hiểu về công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu, thực trạng công tác tổ chức và quản lý hệ thống kênh phân phối của CTCP Bánh kẹo Hải Châu trên thị trường trong nước.

  pdf61p khongxinhkhngodep 12-07-2014 88 20   Download

 • Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồng tại và phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường.

  pdf61p minhtri 07-07-2009 2389 1388   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'chuyên đề “hoàn thiện quản lý và tổ chức hệ thống kênh phân phối của ctcp bánh kẹo hải châu”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p tengteng7 26-11-2011 233 140   Download

 • Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồng tại và phát triển. Việc xây dựng và hoàn thiên hệ thống kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường.

  pdf61p tengteng8 04-12-2011 220 88   Download

 • Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng. Nó như huyết mạch của một cơ thể sống, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thỡ doanh nghiệp khú cú thể tồng tại và phỏt triển. Việc xõy dựng và hoàn thiờn hệ thống kờnh phõn phối giỳp doanh nghiệp tạo lập và duy trỡ được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường.

  pdf61p antigone89 13-02-2012 125 49   Download

 • Hiện thị phần của thị trường bánh kẹo được phân chia như bảng 2.1. - Khả năng của công ty: Trong một số năm gần đây CTCP Bánh kẹo Hải Châu gặp không ít khó khăn đặc biệt là về tài chính cùng với sự lớn mạnh của các đối thủ cạnh tranh cũ và mới. Hiện nay, so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành tiềm lực của CTCP Bánh kẹo Hải Châu chỉ ở mức trung bình. Do vậy, cơ sở sức mạnh phần thưởng và cưỡng bức của công ty chỉ ở mức vừa phải,...

  pdf33p ttcao8 29-08-2011 41 15   Download

Đồng bộ tài khoản