Ctr

Xem 1-20 trên 150 kết quả Ctr
 • Chương trình số 527/CTr-BYT về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành

  pdf6p lawttnh5 12-11-2009 463 101   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'xử lý ctr công nghiệp và ctr nguy hại', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf70p hongvan_19990 26-04-2011 115 37   Download

 • Đồ án "Thiết kế bãi chôn lấp CTR cho huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2025" được thực hiện nhằm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, từ đó đưa ra đề nghị huyện Chợ Mới cần có chính sách quan tâm tới vấn đề quản lý và xử lý CTR. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ - Môi trường thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc72p tmnhat_giadinh 16-03-2016 44 23   Download

 • Chương trình số: 474/CTr- BGDĐT- BTP phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp giai đoạn 2015-2020; căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho qua trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf7p huyen06281982 21-10-2015 67 16   Download

 • Chương trình phối hợp hoạt động số 01/CTr-BBCVT-HNDVN về việc đưa công nghệ thông tin vào phục vụ nông nghiệp, nông thôn, nông dân giai đoạn 2007 – 2013 giữa Bộ Bưu chính, Viễn thông với Hội Nông dân Việt Nam

  pdf3p phithanhvan 23-10-2009 102 12   Download

 • Chôn lấp hợp vệ sinh là một phương pháp kiểm soát sự phân hủy của CTR khi chúng được chôn nén và phủ lấp bề mặt. CTR trong bãi chôn lấp sẽ bị tan rữa nhờ quá trình phân hủy sinh học bên trong để tạo ra sản phẩm cuối cùng là các chất giàu dinh dưỡng như axit hữu cơ, nitơ,... Như vậy việc chôn lấp hợp vệ sinh CTR là biện pháp kiểm soát các thông số chất lượng môi trường trong quá trình phân hủy chất thải khi chôn lấp.

  ppt39p tmnhat_giadinh 16-03-2016 37 11   Download

 • Chương trình số: 01-CTr/TU năm 2011 nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp giai đoạn 2011 - 2015.

  doc21p ngocha2410 10-03-2015 24 10   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM ------Số: 174/CTr/BGDĐT-TNVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2010 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2010

  pdf4p luavitradong 22-05-2010 74 6   Download

 • Tại sao SEO CTR là quan trọng? Pagerank và các liên kết bên trong hay bên ngoài bỏ phiếu cho trang web của bạn.

  pdf5p sunshine_8 22-07-2013 42 6   Download

 • Chương trình số 03/CTr-UBND về việc bảo tồn và phát triển làng nghề ttcn tỉnh an giang giai đoạn 2008-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

  pdf13p lawvhxh6 16-11-2009 59 5   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương trình phối hợp số 02/ctr/bgdđt-twhlhpnvn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p lawttnh12 13-11-2009 73 4   Download

 • Chương trình số: 08 - CTr/TU năm 2011 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015.

  doc13p ngocha2410 10-03-2015 23 4   Download

 • Chương trình số 01-CTr/ĐU, chương trình thực hiện Kết luận số 97-KL/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p nguyenngoc_tran 14-09-2015 37 2   Download

 • Chương trình số 04-CTr/ĐU, chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015 - 2020). Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các Quy định, Hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, căn cứ Kết luận số 72-KL/TW. Mời các bạn cùng tham khảo.

   

  doc4p nguyenngoc_tran 14-09-2015 17 2   Download

 • Chương trình phối hợp số 02/CTr/BGDĐT-TWHLHPNVN về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trương ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam ban hành

  pdf5p lawgd1 04-11-2009 44 1   Download

 • Chương trình phối hợp số 250/CTr/BGDĐT-HLHPNVN-HKHVN về thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2009 - 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Hội Khuyến học Việt Nam ban hành

  pdf9p lawgd1 04-11-2009 85 1   Download

 • Chương trình số 1828/CTr-BLĐTBXH-TLĐ phối hợp công tác năm 2008 giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  pdf6p lawbmhc5 24-11-2009 69 1   Download

 • Chương trình số 03-CTr/ĐU chương trình rèn luyện toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Né, khoá VIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Quán triệt quan điểm, mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và một số biện pháp, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Né lần thứ VIII. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc4p nguyenngoc_tran 15-09-2015 43 1   Download

 • Đề tài "Xây dựng mô hình quản lý CTR nông thôn theo hướng bền vững tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan xây dựng mô hình quản lý CTR nông thôn theo hướng bền vững tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; đối tượng nội dung và phương pháp nghiên cứu; các kết luận.

  pdf25p bautroibinhyen24 20-04-2017 4 1   Download

 • Chương trình 146/CTr-UBND xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2016. Với các trình tự sau: Đánh giá hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2015, tồn tại hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế,...

  doc17p nghqcp 09-11-2017 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản