Cú pháp asp

Xem 1-20 trên 37 kết quả Cú pháp asp
 • Microsoft Active Server Pages (ASP) là một môi trường kịch bản dựa trên server (server-side scripting) cho phép tạo hoặc xây dựng các ứng dụng Web mạnh chứa các thẻ HTML, văn bản và các lệnh script hay các ứng dụng Web động, giao tiếp giữa Client và server một cách hiệu quả. Các trang ASP có thể gọi các thành phần ActiveX để thực hiện các công việc như kết nối với một database hoặc thực hiện một tính toán kinh doanh.

  pdf47p xuankhuong 09-09-2009 443 254   Download

 • Mục tiêu: Giới thiệu ngôn ngữ ASP, Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS, Các cú pháp căn bản VBScript, Các đối tượng có sẵn, Thao tác với Database trong ASP. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP: Các website thuở ban đầu chỉ bao gồm các trang web tĩnh dưới dạng các file HTML, tất cả những gì cần hiển thị trên trang web thì người thiết kế phải tạo sẵn trên trang đó. Các trang web tĩnh có đuôi là .htm hoặc .html ...

  pdf27p 0978343046 15-10-2010 215 119   Download

 • Sau khi hiểu là nắm bắt được một số đặc tính của CSS chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cú pháp và cách khai báo của các thẻ CSSCú pháp của CSS được chia làm 3 phần. phần thẻ chọn (selector), phần thuộc tính (property), phần nhãn (value).

  pdf2p abcdef_45 27-10-2011 23 4   Download

 • Là quá trình xử lý để tìm kiếm lỗi phát sinh của ứng dụng Một ứng dụng có thể chứa các lỗi như: Lỗi cú pháp Lỗi logic Lỗi runtime

  ppt8p 14111989 13-03-2011 176 88   Download

 • Chương 1 GIỚI THIỆU ASP Mục tiêu Giới thiệu ngôn ngữ ASP Cài đặt và chạy ứng dụng ASP trên server IIS Các cú pháp căn bản VBScript Các đối tượng có sẵn Thao tác với Database trong ASP 1.1 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình web động ASP Các website thuở ban đầu chỉ bao gồm các trang web

  pdf15p xingau5 14-08-2011 145 75   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giới thiệu asp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p thienly126 15-03-2011 97 38   Download

 • Trong phiên bản 1.x ASP.NET, bạn phải sử dụng DataBinder.Eval () khi dữ liệu hiển thị các mục trong mẫu. Tuy nhiên, Microsoft đã tiếc về lập trình sau khi ASP.NET 2.0 và cung cấp cho chúng tôi với cú pháp ngắn hơn.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 81 16   Download

 • Không bắt buộc nhưng nên khai báo để kiểm soát và bắt lỗi. Nên sử dụng ở ngay đầu mỗi tệp ASP. Cú pháp: Dim biến 1, biến 2… Để khai báo mảng: 1. Dim a(10) : chỉ số chạy từ 0-10 do đó có 11 phần tử. 2. Khi khai báo nên sử dụng các tiền tố.

  pdf3p gacntt89 17-01-2011 56 10   Download

 • Active Server Pages + filename đường dẫn và tên file tạo ra. + OverWrite true: ghi đè lên một file đã tồn tại, ngược lại False. ð OpenTextFile: mở một file văn bản đã tồn tại, có thể sử dụng để đọc file hoặc thêm dữ liệu vào file Cú pháp

  pdf6p dauhukhothom 15-04-2011 48 9   Download

 • Ebook Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0: Tập 2 được thiết kế giống như một tài liệu tham khảo cho các dự án mã nguồn mở. Hầu hết lập trình viên không cần hấp thụ mọi thông tin về một chủ đề cụ thể theo kiểu truyền thống mà nhiều khi lập trình viên tìm thấy câu trả lời trong mã lệnh, rồi mới đọc nội dun hay tư liệu kèm theo đó.

  pdf102p peter_hi 21-04-2010 696 456   Download

 • Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng....

  doc49p thanhlinh2009 21-06-2010 366 213   Download

 • Các giải pháp lập trình ASP.NET 2.0 là quyển sách hoàn hảo cho những ai muốn tìm hiểu nhanh các tính năng và công cụ mới trong phiên bản 2.0 của ASP.NET. Bạn có thể đọc một quyển sách theo lối truyền thống, và mất nhiều thời gian để nghĩ xem phải làm gì để viết một phần mềm cho ra trò. Nhưng nếu sử dụng quyển sách này, bạn có thể hiểu và thử nghiệm các dự án vô cùng thiết thực chỉ trong một thời gian ngắn....

  pdf82p thienly126 15-03-2011 155 81   Download

 • Với sự phát triển liên tục và đa dạng của thế giới công nghệ thông tin ngày nay, các phần mềm, các hệ điều hành, các môi trƣờng phát triển và các ứng dụng liên tục ra đời. Tuy nhiên, đôi khi việc phát triển không đồng nhất và nhất là do không tƣơng thích về mặt lợi ích của các công ty phần mềm lớn đã làm ảnh hƣởng đến công việc của những kỹ sƣ xây dựng phần mềm.

  pdf108p itvovantien 23-06-2012 98 42   Download

 • Cuốn sách Các giải pháp lập trình C# được chia thành 17 chương, mỗi chương tập trung vào một chủ đề cụ thể trong quá trình tạo các giải pháp C# với các nội dung chính: phát triển ứng dụng, thao tác dữ liệu, miền ứng dụng, cơ chế phản chiếu và siêu ứng dụng, tiến trình và sự đồng bộ, XML, windows form, ASP.Net, đồ họa, đa phương tiện và in ấn, cơ sở dữ liệu, lập trình mạng,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên CNTT.

  pdf706p 2111002778 22-04-2014 87 45   Download

 • Các cấu trúc điều khiển. A. CẤU TRÚC ĐIỀU KIỆN IF..THEN..ELSE..IF Cú pháp: then Else If then End if End if % Ngoài ra có thể sử dụng cấu trúc IF.. THEN. . . . ELSEIF. . . END IF then ElseIf then Else End if %

  pdf3p gacntt89 17-01-2011 115 18   Download

 • Khi làm việc với các UpdatePanel, bạn không bao giờ nên quên rằng phía máy chủ trang trải qua chu kỳ bình thường trang cuộc sống thực hiện nó bất cứ khi nào một postback không đồng bộ xảy ra. Nếu bạn thực hiện một cơ sở dữ liệu đắt tiền của bạn tra cứu trong Page_Load () phương pháp, đó là tra cứu xảy ra với mỗi cuộc gọi không đồng bộ với máy chủ của bạn.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 36 4   Download

 • SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán. Cú pháp: Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau: SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:

  pdf4p abcdef_45 27-10-2011 35 3   Download

 • Nguyên tắc hàng đầu là bạn có thể sử dụng cú pháp dấu chấm khi tài sản là một loại nguyên thủy (chẳng hạn như là một chuỗi), như sau:Theo đó, bạn sử dụng cú pháp accessor khi tài sản là một đối tượng phức tạp. Cú pháp accessor sử dụng phương pháp get_ và set_ để có được và thiết lập giá trị của tài sản.

  pdf53p kimku15 18-10-2011 31 2   Download

 • Bạn sẽ không gặp phải hành vi này nếu bạn thực hiện kiểm tra ủy quyền bằng cách gọi IsUserInRole trực tiếp vào nhà cung cấp, khi gọi phương pháp IsUserInRole của nhà cung cấp trực tiếp bạn có thể sử dụng cú pháp cho các nhóm máy tính địa phương.

  pdf64p kimku13 24-10-2011 25 3   Download

 • khi WindowsPrincipal.IsInRole được gọi là, trong nội bộ, nó có thể kiểm tra các nhóm máy tính địa phương bằng cách sử dụng cú pháp thay thế. Lý do là kiểm tra trước không thành công khi sử dụng Xây dựng một hệ thống hàng không vation Reser Sử dụng ASP.NET 2.0 và SQL Ser ver 2005

  pdf60p kimku13 24-10-2011 31 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản