Cú pháp JavaScript

Xem 1-20 trên 49 kết quả Cú pháp JavaScript
 • Giáo trình HTML được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm được những kiến thức về: siêu liên kết, các thẻ cơ bản, sử dụng bảng và lớp, sử dụng biểu mẫu và khung, các Style Sheet, nền tảng cơ bản và cú pháp JavaScript, những đối tượng ngôn ngữ cơ bản trong JavaScript, xử lý Form và các sự kiện cho các phần tử trong Form.

  pdf254p merlinvu93 05-10-2014 115 53   Download

 • Javascript là một ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt xử lý có động cơ được nhúng vào trong các trình duyệt web như Internet Explorer, Netscape, trình duyệt Firefox, vv Điều này cho phép xử lý các động cơ để đọc và lĩnh hội các trang web có chứa các mã javascript khi duyệt qua.

  ppt55p can_loc 25-07-2012 56 14   Download

 • Sau khi hiểu là nắm bắt được một số đặc tính của CSS chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu về cú pháp và cách khai báo của các thẻ CSSCú pháp của CSS được chia làm 3 phần. phần thẻ chọn (selector), phần thuộc tính (property), phần nhãn (value).

  pdf2p abcdef_45 27-10-2011 25 4   Download

 • Trong nhiều ứng dụng web không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng trình soạn thảo tích hợp kiểu như Frontpage hay Dreamweaver để thiết kế giao diện, đặc biệt là khi giao diện này có liên quan đến yếu tố lập trình, khi đó người lập trình phải tạo các phần tử HTML hoàn toàn thủ công (Code chứ không dùng kéo thả). Do vậy, việc hiểu cú pháp để tạo các phần tử HTML là vô cùng quan trọng....

  doc49p thanhlinh2009 21-06-2010 369 214   Download

 • JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript.

  pdf24p vvhuypro 02-01-2011 325 176   Download

 • JAVASCRIPT Toàn tập (bài 2) Bài 2: SỬ DỤNG JAVASCRIPT 1. Cú pháp cơ bản của lệnh : JavaScript xây dựng các hàm,các phát biểu,các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và kết thúc bằng ; Ví dụ: document.writeln("It work
  "); 2

  pdf9p tuannghia91 13-08-2010 64 9   Download

 • JAVASCRIPT Toàn tập (bài 2) Bài 2: SỬ DỤNG JAVASCRIPT 1. Cú pháp cơ bản của lệnh : JavaScript xây dựng các hàm,các phát biểu,các toán tử và các biểu thức trên cùng một dòng và kết thúc bằng ; Ví dụ: document.writeln("It work
  ");

  pdf9p tuannghia91 13-08-2010 44 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nền tảng của cú pháp ngôn ngữ javascript session 6', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt28p namnvgc00064 08-04-2010 43 4   Download

 • Hàm là một đọan chương trình có thể được sử dụng nhiều lần trong một chương trình để thực hiện một tác vụ nào đó. 1. Cách xây dựng hàm: Dùng từ khoá function để định nghĩa hàm. Cú pháp: function FunctionName ( List_Parameter ) { Khai báo các biến sử dụng trong hàm ; Các câu lệnh trong JavaScript thực hiện tác vụ; [return [giá trị /biểu thức] ]; }

  pdf34p nobita_12 18-11-2013 63 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình web 1 - Chương 7: Javascript và DOM HTML"; cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Javascript, nhúng Javascript vào trang web, kiểu dữ liệu và cú pháp trong Javascript, xử lý sự kiện, DOM HTML với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_02 13-11-2015 17 1   Download

 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ PHP và CSDL MySQL như: cách cài đặt, câu lệnh, cú pháp, các hàm thông dụng trong việc lập trình Web động Vận dụng các kiến thức được học vào việc thiết kế và xây dựng các ứng dụng Web hoạt động trên mô hình Client/ Server. Trình bày tổng quan về Web Server và cách thức hoạt động của nó.

  pdf49p transang1 15-09-2012 151 64   Download

 • Các tài liệu trên trang web này, giả sử bạn đang quen thuộc với JavaScript hay cú pháp và ActionScript với khái niệm lập trình cơ bản như chức năng, thông số, và các loại dữ liệu. Họ cũng cho rằng bạn hiểu khái niệm về làm việc với các đối tượng và tài sản. Đối với một tham chiếu về JavaScript, xem tài liệu hướng dẫn JavaScript Netscape

  pdf100p kaka 29-07-2010 51 13   Download

 • Hằng số Thời tiết và tâm trạng đang biến; thời gian là không đổi, và như vậy là tốc độ ánh sáng, giữa đêm, PI, và e. Trong chương trình, liên tục là một loại đặc biệt giữ chỗ với một giá trị không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Nhiều ngôn ngữ lập trình sử dụng một cú pháp đặc biệt để định nghĩa một hằng số để phân biệt với một biến.

  pdf6p yukogaru7 24-10-2010 47 15   Download

 • Nội dung của chương 3 Tổng quan Javascript nằm trong bài giảng lập trình web nhằm trình bày về ngôn ngữ script, Javascript tại client-side (thực thi trên web browser), chèn javascript vào trang HTML, quy tắc cú pháp, kiểu dữ liệu, ký tự đặc biệt trong chuỗi, biểu thúc quy tắc.

  pdf64p fast_12 25-06-2014 52 8   Download

 • Bên trong, Visual C + + tạo ra các đường dẫn và giao tiếp với trình biên dịch khi bạn thực hiện chương trình. Nếu bạn muốn tìm hiểu những gì dòng lệnh được sử dụng để thực hiện chương trình của bạn, bạn có thể gọi GetCommandLine của Win32 () chức năng. Cú pháp của nó là: LPTSTR GetCommandLine (VOID);

  pdf67p xingau9 06-09-2011 26 6   Download

 • Mảng đa chiều Một tính năng thiết kế đơn giản trong cú pháp của PHP mảng làm cho nó có thể tạo ra các mảng của hơn một chiều. Trong thực tế, chúng có thể được như nhiều kích thước như bạn muốn (mặc dù nó là một ứng dụng hiếm hoi mà đi xa hơn ba). Và tính năng đó là khả năng bao gồm toàn bộ một mảng như là một phần của một số khác, và để có thể tiếp tục làm như vậy, giống như những vần điệu cũ: "Big bọ chét có ít bọ chét trên...

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 70 4   Download

 • Yêu cầu đối với kỹ thuật Khóa học Để viết mã JavaScript, bạn sẽ lần đầu tiên và trước hết cần một số hình thức của văn bản soạn thảo. Bạn có thể sử dụng Notepad, hoặc bất kỳ trình soạn thảo văn bản khác, nhưng jEdit là đề nghị do cú pháp tiên tiến của nó làm nổi bật tính năng JavaScript. Bạn cũng sẽ cần ít nhất một trong những nền tảng trình duyệt phổ biến nhất (Internet Explorer, Netscape / Mozilla, Opera)....

  pdf38p hoa_thuyvu 13-10-2011 50 6   Download

 • Thiết lập một Cookie Để cài đặt một cookie trong PHP là một vấn đề đơn giản. Khi không có HTML vẫn chưa được chuyển giao, bạn có thể gọi hàm setcookie, trong đó có cú pháp sau đây (xem bảng 13-1): setcookie (tên, giá trị, hết hạn, đường dẫn, tên miền, an toàn, httponly);

  pdf10p yukogaru12 18-11-2010 39 4   Download

 • SQL có sẵn khá nhiều hàm để thực hiện đếm và tính toán. Cú pháp: Cú pháp để gọi hàm trong câu lệnh SQL như sau: SELECT function(tên_cột) FROM tên_bảng Bảng dữ liệu chúng ta sẽ dùng trong các ví sụ tiếp theo:

  pdf4p abcdef_45 27-10-2011 36 3   Download

 • Bài giảng Thiết kế Web - Chương 14 giới thiệu tổng quan về javascript với một số nội dung như: Đặc điểm của Javascript, các đối tượng trong JavaScript, cấu trúc của đoạn Javascript, cú pháp cơ bản của lệnh, biến và dữ liệu trong Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt28p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản