Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

Xem 1-20 trên 50 kết quả Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế
 • Quyết định 54/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  doc9p giangdien 18-08-2009 96 10   Download

 • Thông tư 36/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam

  doc1p tuuyen 17-08-2009 110 5   Download

 • Luận văn "Kinh doanh hàng miễn thuế tại các cảng hàng không của Việt Nam - thực trạng và giải pháp" trình bày về lý luận hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, thực trạng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế tại các cảng hàng không của Việt Nam.

  pdf104p seven_12 12-03-2014 48 12   Download

 • Thông tư 37/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung một số điểm tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 30/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh miễn thuế tại Việt Nam

  doc3p tuuyen 17-08-2009 85 6   Download

 • Quyết định 206/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc2p thuylam 16-08-2009 64 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 21/1998/tt-btm về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do bộ thương mại ban hành, để hướng dẫn thi hành quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, ban hành kèm theo quyết định số 205/1998/qđ-ttg ngày 19/10/1998 của thủ tướng chính phủ', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 42 6   Download

 • Quyết định 77/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  doc13p trucmoc 16-08-2009 48 3   Download

 • Thông tư 10/1998/TT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy chế ban hành tại Quyết định 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  doc8p anhphuong 17-08-2009 107 9   Download

 • Thông tư số 28/1999/TT-BTM về Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành, để điều chỉnh bổ sung Thông tư số 21/1998/TT-BTM ngày 24/12/1998 hướng dẫn thi hành Quy chế về Cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế

  pdf1p lawdn12 22-11-2009 41 3   Download

 • Trình bày khái niệm và vai trò của kinh doanh hàng miễn thuế trong nền kinh tế quốc dân . Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế ở Việt nam trong thời gian qua . Đồng thời đưa ra phương hướng đẩy mạnh kinh doanh hàng miễn thuế ở Việt nam trong thời gian tới.

  pdf86p one_12 03-01-2014 52 12   Download

 • Công văn 2012/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc vướng mắc trong kinh doanh hàng miễn thuế

  doc1p tuuyen 17-08-2009 71 5   Download

 • Quyết định 1549/2001/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bản quy định tạm thời quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf7p lawtm7 29-10-2009 49 4   Download

 • Quyết định số 195-TTg về việc ban hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p lawtm10 22-11-2009 44 4   Download

 • Quyết định 77/2004/QĐ-BTC về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p ngotiendoan 23-10-2009 57 2   Download

 • Quyết định số 206/2003/QĐ-TTg về Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawtm5 29-10-2009 50 2   Download

 • Thông tư số 36/2000/TT-BTC việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung một số điểm quy định tại Thông tư số 42/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam

  pdf2p lawtm8 29-10-2009 52 2   Download

 • Thông tư số 21/1998/TT-BTM về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thi hành Quy chế về cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế, ban hành kèm theo Quyết định số 205/1998/QĐ-TTg ngày 19/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf4p lawktkt6 29-10-2009 38 2   Download

 • Quyết định 77/2004/QĐ-BTC về việc quy định quản lý hải quan đối với hàng hoá bán tại cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawqds2 09-12-2009 74 2   Download

 • Thông tư số 10/1998/TT-TCHQ về việc thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế theo quy chế ban hành tại quyết định 205/1998/TT-TCHQ ngày 19.10.1998 của thủ tướng chính phủ

  pdf9p lawqds5 09-12-2009 69 2   Download

 • Thông tư số 42/1999/TT-BTC về việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán, thuế đối với các cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 57 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản