Cửa khẩu biên giới đất liền

Xem 1-20 trên 27 kết quả Cửa khẩu biên giới đất liền
 • Nghị định 32/2005/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền

  doc8p giangdien 18-08-2009 200 11   Download

 • Thông tư số: 09/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf61p bienbuondiuem 13-05-2016 18 0   Download

 • Trải qua 15 năm với chính sách thí điểm lần đầu tiên áp dụng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đến nay KKTCK đã trở thành một loại hình KKT có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh biên giới nói riêng và của cả nước nói chung. Đến nay, trên cả nước đã có 21 tỉnh trên tổng số 25 tỉnh biên giới đất liền đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập KKTCK...

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 121 49   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUY CHẾ ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG TẠI CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 32 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu hoặc Đồn Biên phòng cửa khẩu. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sĩ quan Thủ tục, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội thủ tục và Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu.

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 65 3   Download

 • Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu là một trong ba cửa khẩu quốc tế có vị trí quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại qua biên giới đất liền giữa hai nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  pdf64p muaxuan102 21-02-2013 84 40   Download

 • Sau khi hoàn thành phân giới cắm mốc vào 31/12/2008, các văn bản pháp lý về đường biên giới Việt – Trung, Nghị định thư phân giới cắm mốc (PGCM), Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực từ ngày 14/7/2010.

  pdf7p hoa_bachhop 26-02-2012 48 13   Download

 • của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 và Thông tư số 05/2010/TT-BQP ngày 18/01/2010 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 21/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu, cảng biển Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; Thực hiện Nghị Quyết s...

  pdf9p abcdef_42 02-11-2011 39 5   Download

 • Quyết định 45/2013/QĐ-TTg Quy chế điều hành hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

  pdf9p kimoanh13 31-03-2014 27 0   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf8p lawxnk2 10-11-2009 79 5   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 181/2005/TT-BQP NGÀY 17/11/2005 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 32/2005/NĐ-CP NGÀY 14/3/2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUY CHẾ CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VÀ THÔNG TƯ SỐ 05/2010/TT-BQP NGÀY 18/01/2010 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 50/2008/NĐ-CP NGÀY 21/4/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU, CẢNG BIỂN Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008...

  pdf14p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 78 9   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf7p lawgtvt5 26-11-2009 68 2   Download

 • Nghị định số 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 58 2   Download

 • Thông tin Lĩnh vực thống kê:Quản lý biên giới Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Đồn biên phòng cửa khẩu Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Cơ quan phối hợp (nếu có): Hải quan, Kiểm dịch (y tế, động, thực vật) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu Thời hạn giải quyết:Ngay sau khi có đầy đủ giấy tờ theo quy định Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết qu...

  pdf3p jindo2000 06-08-2010 52 4   Download

 • Thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 2 là nhân chứng của sự phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực nhưng sôi động nhất có lẽ là trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Xu thế quốc tế hoá thương mại đã liên kết các quốc gia có chế độ chính trị khác nhau thành một thị trường thống nhất, sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã đạt tới mức biên giới các quốc gia chỉ còn ý nghĩa về mặt hành chính. Đây cũng là một thuận lợi cơ bản cho sự phát...

  pdf137p ngochanh 28-07-2009 1511 812   Download

 • Quảng Ninh nằm phía Đông Bắc Việt Nam – là một tỉnh có rất nhiều lợi thế phát triển thuộc vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Quảng ninh có diện tích 6.110,81 km2, bờ biển dài 250 km trên Vịnh Bắc Bộ, 132 km biên giới đất liền với Trung Quốc, có hệ thống các cửa khẩu nh- cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu Hoành Mô, Bắc Phong Sinh… ...

  pdf5p bengoan258 06-12-2011 25 9   Download

 • Lịch sử phát triển của thương mại quốc tế gắn liền với sự hình thành và phát triển của hoạt động xuất khẩu. Từ khi thực hiện đường lối đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế với thế giới và khu vực, Đảng và Nhà nước đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để làm động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  pdf78p trungtri 27-07-2009 1690 560   Download

 • Việt Nam là nước phải nhập khẩu 100% sản phẩm xăng dầu, dĩ nhiên sự gia tăng giá xăng dầu trên thị trường thế giới cũng kéo theo sự gia tăng liên tục của giá xăng dầu tại thị trường Việt Nam. Việc giá xăng dầu cao và ngày càng tăng làm giảm mức sống của dân cư xuống dưới mức lẽ ra đã có thể đạt được do tổng tiêu dùng cho sản phẩm xăng dầu tăng lên tương đối so với thu nhập. Do xăng dầu là yếu tố đầu vào của hầu như tất cả các ngành...

  pdf100p buihongquaqn 17-10-2012 156 75   Download

 • Mở cửa hội nhập với bên ngoài, phát huy lợi thế của đất nước, tranh thủ vốn kỹ thuật hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến của các quốc gia đi trước” đang là xu thế của thời đại, là chiến lược phát triển kinh tế của hầu hết các quốc gia đặc biệt là những nước đang phát triển như Việt Nam.

  pdf89p chupchup1122 12-04-2013 67 17   Download

 • Trong kinh doanh xuất nhập khẩu nói chung và trong kinh doanh xuất khẩu hàng dệt may nói riêng, việc tìm kiếm thị trường là rất quan trọng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao. Kinh doanh xuất nhập khẩu vượt ra khỏi biên giới quốc gia nên thị trường càng trở nên phức tạp. Đến nay công ty dệt may Hà Nội đã có quan hệ làm ăn với khoảng trên 20 nước trên thế giới và đang tìm cách mở rộng hơn nữa thị trường quốc tế của mình...

  pdf13p ttcao7 09-08-2011 25 5   Download

Đồng bộ tài khoản