Cục quản lý dược

Xem 1-20 trên 1664 kết quả Cục quản lý dược
 • Công văn số 02/QLD của Cục quản lý Dược Việt Nam về việc đơn hàng nhập khẩu thuốc năm 2004

  pdf1p giangdien 18-08-2009 192 20   Download

 • Quy trình xử lý vi phạm của cục quản lý dược Việt Nam, phòng quản lý thông tin quảng cáo thuốc.

  doc8p chubotuong 02-08-2010 160 37   Download

 • Bước 3- Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo bằng văn bản quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Bộ trưởng Bộ Công an về việc người nước ngoài xin thường trú. Nếu được chấp nhận, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm cấp Thẻ thường trú.

  doc3p quochung 09-09-2009 170 17   Download

 • Quy trình xử lý vi phạm của cục quản lý dược Việt Nam, phòng đăng ký thuốc.

  doc6p chubotuong 02-08-2010 90 16   Download

 • THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Quản lý xuất nhập, cảnh - Bộ Công an CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục quản lý xuất nhập cảnh KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thẻ thường trú LỆ PHÍ: Không TÊN MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI: ...

  doc2p quochung 09-09-2009 100 5   Download

 • Website của Cục Quản lý dược bị tin tặc đột nhập .Website của Cục Quản lý dược Bộ Y tế (www.dav.gov.vn) trong khoảng 1 tuần nay đã bị tin tặc đột nhập, toàn bộ dữ liệu và thông tin trên trang chủ biến mất, thay vào đó là hình... bộ xương nhảy múa. Theo báo Tuổi trẻ, từ sáng 22/5, hình ảnh trên được thay đổi kèm dòng chữ “Xin chúc mừng - website bị hacked bởi Z@I-2 thzt0 ZXF, SSA”.

  pdf3p yeutinh98 19-09-2012 26 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHO 01 SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ CHO 01 VẮC XIN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 13 2   Download

 • Nhằm giúp cho việc đào tạo và quản lý chất thải y tế mà Cục Quản lý môi trường y tế chủ trì xây dựng Chương trình, Tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho cán bộ chuyên trách quản lý chất thải y tế đã được thực hiện nhằm mục đích bổ sung, cập nhật và phổ cập các kiến thức, kỹ năng về quản lý CTYT cho các cán bộ trực tiếp chỉ đạo và thực hiện công tác này tại các cơ sở y tế.

  pdf114p hera_01 09-04-2016 29 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 17 VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 17 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf6p mitthai 26-05-2012 54 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 47 VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 18 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf16p hoacuc_tim 17-07-2012 54 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 24 TÊN THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 125 (BỔ SUNG) CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf7p kisyodau 03-06-2011 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 VẮC XIN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf2p mitthai 26-05-2012 50 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf7p kisyodau 03-06-2011 31 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 33 THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf16p cunghoangdao 28-12-2012 23 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 04 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC CÓ HOẠT CHẤT, PHỐI HỢP HOẠT CHẤT HOẶC DẠNG BÀO CHẾ LẦN ĐẦU ĐĂNG KÝ TẠI VIỆT NAM – SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM – ĐỢT 136 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf4p cunghoangdao 28-12-2012 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 02 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p kisyodau 03-06-2011 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 01 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf2p coolandclean 21-05-2012 27 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 05 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p coolandclean 21-05-2012 23 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ 07 THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ - SỐ ĐĂNG KÝ CÓ HIỆU LỰC 01 NĂM) ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 135 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

  pdf3p nhanhoxihxih 01-11-2012 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản