Cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao

Xem 1-3 trên 3 kết quả Cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao
  • Quyết định 809/2000/QĐ-TCBĐ của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao

    doc2p tuuyen 17-08-2009 63 8   Download

  • Quyết định số 812/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành thuê bao điện thoại và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao đối với các thuê bao thuộc hệ thống điện thoại vô tuyến cố định GMH2000 và Nortel tại thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục Bưu điện ban hành

    pdf2p chuongtudi 23-10-2009 35 1   Download

  • Quyết định số 809/2000/QĐ-TCBĐ về việc ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao do Tổng cục Bưu điện ban hành

    pdf3p chuongtudi 23-10-2009 41 1   Download

Đồng bộ tài khoản