Đa tạp hyperbolic

Xem 1-5 trên 5 kết quả Đa tạp hyperbolic
 • Họ chuẩn tắc các ánh xạ chỉnh hình đã và đang được nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu trong cả trường hợp một biến và nhiều biến phức. Lý thuyết về họ chuẩn tắc đã có nhiều ứng dụng và có mối liên hệ mật thiết với Giải tích phức hyperbolic. Mục đích của đề tài này là trình bày lại kết quả của J. E. Joseph và M. H.

  pdf48p qsczaxewd 19-09-2012 43 9   Download

 • Một họ các ánh xạ liên tục giữa hai đa tạp M và N được gọi là chuẩn tắc nếu nó chừa một dãy con hoặc compact tương đối trong C hoặc là phân kỳ compact. Một họ các ánh xạ liên tục giữa hai đa tạp M và N được gọi là chuẩn tắc nếu nó chừa một dãy con hoặc compact tương đối trong C hoặc là phân kỳ compact.

  pdf46p 19971998 23-04-2013 48 15   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Trong bài báo này, chúng ta nghiên cứu hyperbolicity của một số hệ thống bình thường của firstorder phi tuyến tính phương trình vi phân từng phần, mà một số MongeAmp đa chiều `lại phương trình đã được giảm xuống trong [8].

  pdf20p phalinh21 01-09-2011 22 3   Download

 • Chúng tôi nghiên cứu liên tục của Julia thiết lập của một số bản đồ hợp lý và sự ổn định của chiều Hausdorff của tập Julia của các đa thức zd + c (d ≥ 2) cho một số các thông số c bán hyperbol trong ranh giới của tập Mandelbrot tổng quát.1. Giới thiệu và kết quả chính Chúng tôi nói rằng bản đồ hợp lý fn hội tụ f đại số nếu degfn = degf và, khi fn được thể hiện như thương của hai đa thức, các hệ số có thể được lựa chọn để hội...

  pdf7p phalinh21 01-09-2011 25 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản