» 

Dac Diem Dan Cu Va Lao Dong

 • Địa lí 12 bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

  ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ NƯỚC TA 1/ ĐÔNG DÂN, CÓ NHIỀU THÀNH PHẦN DÂN TỘC: * Số dân nước ta là 84.156 nghìn người (năm 2006). - Thuận lợi: là nguồn lao động dồi dào và là thị trường tiêu thụ rộng lớn. - Khó khăn: trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. * Dân tộc: 54 dân tộc, nhiều nhất là...

  pdf 2p badaohatgao 28-05-2013 40 7

 • Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - Giáo án Địa lý 9 - GV.Trần T Hiền

  Quý thầy cô giáo có thể sử dụng tài liệu Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) dành cho việc tham khảo để soạn bài giáo án giảng dạy tốt nhất. Học sinh trình bày được đặc điểm dân cư Số dân, gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư .

  doc 4p quehuong_22 25-02-2014 2 0

 • Bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 12 - GV.Phan V.Quang

  Bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo. Qua bài giảng học sinh phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân số đông, dân số còn tăng nhanh và phân bố không hợp lý. Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.

  ppt 22p phanquang_44 04-04-2014 3 1

 • Giáo án bài Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố – Địa lý 12 - GV.Trần Thanh Nhàn

  Tài liệu Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố dành cho giáo viên tham khảo để soạn bài nhanh và tốt nhất. Bài học giúp học sinh biết tìm hiểu địa lí địa phương theo chủ đề để nắm vững kiến thức. Biết cách phân tích, lựa chọn số liệu, nhận xét và viết báo cáo.

  doc 4p thanhnhan_287 21-02-2014 9 0

 • Giáo án bài Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 12 - GV.Phan V.Quang

  Bài học Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta giúp các bạn học sinh phân tích được một số đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân số đông, dân số còn tăng nhanh và phân bố không hợp lý. Biết được một số chính sách dân số ở nước ta.

  doc 4p phanquang_44 04-04-2014 1 0

 • Giáo án bài Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo)– Địa lý 12 - GV.Trần Thanh Nhàn

  Giáo án bài Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố (tiếp theo) giúp quý thầy cô giáo tham khảo để soạn bài giảng dạy tốt nhất. Qua bài học, học sinh biết tìm hiểu địa lí địa phương theo, nắm vững kiến thức của địa phương. Biết cách trình bày và nhận xét báo cáo .

  doc 2p thanhnhan_287 21-02-2014 10 0

 • Giáo án bài Địa lý tỉnh Nghệ An (tt) - Địa 9 - GV.N M Thư

  Qua bài học Địa lý tỉnh (thành phố) tt giáo viên giúp học sinh biết được đặc điểm về dân số, sự gia tăng dân số, kêt cấu dân số, sự phân bố dân cư các các truyền thống của người dân Nghệ An. Nêu được một số đặc điểm sản xuất và sinh hoạt của dân tộc Nghệ An.

  doc 6p minhthu_03 25-03-2014 4 0

 • Bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - Bài giảng điện tử Địa lý 9 - GV.Ng Văn Tình

  Qua bài học, giáo viên giúp học sinh thấy được các đặc điểm chung của dân cư, lao động đó là sự gia tăng dân số nhanh, kết cấu dân số, sự phân bố dân cư không đều. Quý thầy cô giáo có thể sử dụng bài giảng Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) dành cho việc tham khảo để thiết kế slide powerpoint giảng dạy tốt nhất.

  ppt 23p chieutim_33 25-02-2014 8 1

 • Giáo án bài Địa lí tỉnh Quảng Ngãi - Địa 12 - GV.Phan V.Quang

  Bài học Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố giúp các bạn học sinh tìm hiểu địa lí tỉnh Quảng Ngãi theo chủ đề để nắm vững kiến thức. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, đặc điểm dân cư và lao động, địa lí kinh tế.

  doc 3p phanquang_44 04-04-2014 0 0

 • Giáo án bài 42: Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) - Địa lý 9 - GV.Ng Thiên Bình

  Qua bài học, học sinh thấy được các đặc điểm chung của dân cư, lao động: đó là sự gia tăng dân số nhanh, kết cấu dân số, sự phân bố dân cư không đều, tình hình phát triển văn hóa, giáo dục. Tài liệu Địa lí tỉnh (thành phố) (tt) dành cho giáo viên tham khảo để soạn bài nhanh và tốt nhất.

  doc 6p chieutim_33 25-02-2014 4 0

 • BỐN ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC

  Hướng dẫn công việc là một công cụ cung cấp để giúp người lao động thực hiện công việc đúng và chính xác. Điều này chỉ ra rằng mục đích của Hướng dẫn công việc là chất lượng và đối tượng sử dụng là những người công nhân. Đáng tiếc là trong rất nhiều trường hợp, các bản hướng dẫn công việc không có liên hệ nhiều với mục đích cơ bản này. Các nhà máy phát triển...

  pdf 3p tanlt2 13-01-2011 196 78

 • Giáo án địa lý 12 - Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

  Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: -Trình bày được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta. - Xác định và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số , phân bố dân cư không đều. - Trình bày được những chiến lược phát triển dân số và sử dụng hợp lí nguồn lao động.

  pdf 13p phalinh7 12-07-2011 212 33

 • Giáo án điện tử môn Địa Lý: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta

  Ngoài vấn đề chuyển cư, giải pháp hàng đầu ở đồng bằng sông Hồng là việc triển khai có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình nhằm giảm tỉ lệ sinh. Đồng thời, trên cơ sở lựa chọn cơ cấu kinh tế hợp lí, từng bước giải quyết việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động thường xuyên tăng lên, tiến tới nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong vùng.

  ppt 0p tengteng15 23-12-2011 20 4

 • Bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 11 - GV.N T Minh

  Bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta giúp học sinh chứng minh và giải thích được những đặc điểm cơ bản của DS và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của vấn đề dân số và chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta.

  ppt 30p hongvang_26 18-03-2014 2 1

 • Slide bài Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 12 - GV.Trần T.Nhàn

  Thông qua bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta giáo viên giúp học sinh chứng minh, giải thích được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân số đông, dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số không trẻ và phân bố không hợp lí.

  ppt 36p thanhnhan_287 02-04-2014 2 1

 • Bài 16: Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Bài giảng Địa 12 - GV.Võ H.Liên

  Bài giảng Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh hiểu được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân nước ta. Xác định và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số, phân bố. dân cư không đều.

  ppt 31p lienvo_12 03-04-2014 2 1

 • Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 về nguồn lao động

  Để giúp cho học sinh có thêm tư liệu ôn tập và đánh giá năng lực trước kì kiểm tra 1 tiết Địa 9. Mời các bạn tham khảo đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 về nguồn lao động với nội dung xoay quanh: nguồn lao động nước ta, đặc điểm phân bố dân cư nước ta,...Mong rằng bạn sẽ có được điểm cao như mong muốn.

  pdf 15p coca278 19-09-2013 3 0

 • Giáo án bài 16: Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 12 - GV.Trần T.Nhàn

  Bài Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta là tài liệu tham khảo giúp học sinh chứng minh, giải thích được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân và hậu quả của dân số đông, dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số không trẻ và phân bố không hợp lí.

  doc 5p thanhnhan_287 02-04-2014 0 0

 • Bài 16: Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Giáo án Địa 12 - GV.Võ H.Liên

  Tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Thông qua bài Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta học sinh hiểu được những đặc điểm cơ bản của dân số và phân bố dân nước ta. Xác định và phân tích được nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng dân số và hậu quả của sự gia tăng dân số, phân bố. dân cư không đều.

  doc 5p lienvo_12 03-04-2014 0 0

 • Giáo án bài 16: Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta - Địa 12 - GV.N T Minh

  Qua bài học Đặc điểm lao động và phân bố dân cư ở nước ta giáo viên giúp học sinh chứng minh và giải thích được những đặc điểm cơ bản của DS và phân bố dân cư nước ta. Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của vấn đề dân số và chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động của nước ta.

  doc 5p hongvang_26 18-03-2014 1 0

 • + Xem thêm 57 Dac Diem Dan Cu Va Lao Dong khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản