Đặc điểm fdi

Xem 1-19 trên 19 kết quả Đặc điểm fdi
 • Theo nguồn quốc tế: Khái niệm của IMF: FDI là một hoạt động đầu tư được thực hiện nhằm đạt được những lợi ích lâu dài trong một doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ của một nền kinh tế khác nền kinh tế nước chủ đầu tư

  doc11p truongng7878 18-05-2011 1829 307   Download

 • 1. Khái niệm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI: Foreign Direct Investment) là sự di chuyển vốn quốc tế dưới hình thức vốn sản xuất thông qua việc nhà đầu tư ở một nước đưa vốn vào một nước khác để đầu tư, thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh và trực tiếp tham gia quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, tận dụng ưu thế về vốn, trình độ công nghệ, kinh nghiệm quản lý,…nhằm mục đích thu lợi nhuận....

  doc6p binh_qt92 26-05-2011 436 190   Download

 • Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI 1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm về đầu t Đầu t nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ....

  pdf51p kimku11 25-10-2011 82 34   Download

 • Bài giảng Đầu tư quốc tế Chương 1: Đầu tư gián tiếp nước ngoài trình bày về khái niệm về đầu tư gián tiếp ngoài, đặc điểm của FPI, những ưu điểm của đầu tư gián tiếp ngoài, những hạn chế của đầu tư gián tiếp ngoài, hình thức FII cụ thể tại Việt Nam, phân biệt FDI và FPI.

  pdf6p thin_12 23-07-2014 185 34   Download

 • I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ FDI 1. Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức của FDI 1.1. Khái niệm 1.1.1. Khái niệm về đầu t Đầu t nói chung là sự sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tơng lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt đợc các kết quả đó. Nguồn lực đó có thể là tiền , tài nguyên thiên nhiên, sức lao động hoặc trí tuệ. ...

  pdf10p kimku9 29-08-2011 108 31   Download

 • CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI : FOREIGN DIRECT INVESTMENT ) I. Đầu tư nước ngoài và các loại hình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1. Khái niệm về đầu tư nước ngoài Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước kém phát triển hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, với sự hình thành các tổ chức độc quyền, thì trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện thêm hình thức...

  pdf13p ttcao2 28-07-2011 79 38   Download

 • 1. Bản chất và đặc điểm của FDI 1.1 Bản chất FDI Trong hợp tác đầu tư quốc tế thường có nhiều nguồn vốn khác nhau. Nhìn chung, vốn nước ngoài đầu tư vào trong nước bằng hai con đường: đường công cộng (official) và đương tư nhân hoặc thương mại (commercial). Hình thức chủ yếu của đường công cộng là viện trợ, bao gồm viện trợ không hoàn lại và cho vay dài hạn với lãi suất thấp từ các tổ chức quốc tế hoặc chính phủ của các nước tiên tiến.

  pdf13p ttcao2 28-07-2011 60 26   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trình bày lý luận cơ bản về thu hút FDI của một quốc gia, thực trạng thu hút FDI vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời kì 1988-2008, giải pháp tăng cường thu hút FDI của CHDCND Lào.

  pdf0p cuong300 24-05-2014 62 21   Download

 • I. Đặc điểm kinh tế – xã hội- tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào cămpuchia 1. Đặc điểm kinh tế và xã hội Việc mở rộng và phát triển kinh tế đối ngoại, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển kinh tế trong nước, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới là vấn đề hết sức cần thiết và cấp bách đối với Cămpuchia.

  pdf10p ttcao3 04-08-2011 56 16   Download

 • _Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua hai giai đoạn :giai đoạn CNTB tự do cạnh tranh và giai đoạn CNTB độc quyền.Tự do cạnh tranh phát triển đến một trình độ nào đó sẽ dẫn tới độc quyền và CNTB độc quyền Nha Nước chính là hình thức phát triển cao hơn của CNTB độc quyền. II. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của CNTB độc

  pdf38p cugiai1311 01-11-2012 139 31   Download

 • Bạn đã bao giờ thử đặt ra câu hỏi rằng tại sao tất cả các quốc gia trên thế giới từ những nước phát triển đến những nước đang và kém phát triển đều muốn thu hút một lượng lớn đầu tư nước ngoài đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài không? Để trả lời câu hỏi này trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu xem đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI )là khoản đầu tư vào tư bản thuộc quyền sở hữu và được điều ...

  pdf64p vaio1111 04-09-2012 42 9   Download

 • Chương 2 của bài giảng trình bày về các hình thức đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của các hình thức FDI, FPI, tín dụng tư nhân quốc tế, ODA, OA; phân tích tác động của mỗi hình thức đối với chủ đầu tư và bên tiếp nhận đầu tư;... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf69p nganga_04 27-09-2015 37 8   Download

 • Xu hướng gia tăng dòng vốn đầu tư ra nước ngoài của các nền kinh tế đang phát triển trình bày nội dung về một số đặc điểm nổi bật của dòng vốn FDI đến từ các nền kinh tế đang phát triển, các doanh nghiệp Việt Nam với chiến lược phát triển mới trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf5p dienham63 10-12-2015 28 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " những bất cập trong thu hút đầu tư nước ngoài tại việt nam trong quá trình gia nhập wto "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p bongbongcam 10-08-2010 270 133   Download

 • Kể từ năm 2007, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam có mức tăng trưởng cao hơn hẳn so với các năm trước, đạt trên 57 tỉ USD (trong 9 tháng đầu năm 2008). So với các năm trước, vốn FDI năm 2008 có hai đặc điểm khác biệt: về quy mô, có rất nhiều dự án đăng ký trên một tỉ USD; về lĩnh vực đầu tư, FDI tập trung nhiều vào lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản. ...

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 220 129   Download

 • Đề tài Phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm thu hút FDI tại Việt Nam nêu khái quát về đặc điểm tự nhiên, xã hội của Mexico. Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với Mexico trong những năm gần đây.

  pdf114p three_12 26-03-2014 44 15   Download

 • Tiểu luận: Tác động của bộ ba bất khả thi lên chính sách tiền tệ của Trung Quốc nhằm trình bày về bối cảnh nghiên cứu, đặc điểm của tài khoản vãng lai và dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI, tác động dự trữ tích lũy lên chính sách tiền tệ Trung Quốc, đo lường tác động của việc gia tăng dự trữ ngoại hối và tác động của gia tăng dự trữ tích lũy và chính sách kiểm soát tiền tệ.

  pdf44p orange_12 04-06-2014 87 24   Download

 • Thuyết trình: Xu hướng điều hành bộ ba bất khả thi ở Trung Quốc: chu chuyển vốn và chính sách tiền tệ nhằm trình bày về các đặc điểm của cán cân thanh toán, dòng vốn trên tài khoản vãng lai và dòng FDI, dòng vốn đầu tư danh mục(FPI) , đánh giá tác động của dự trữ tích lũy gia tăng lên chính sách tiền tệ.

  ppt54p big_12 06-06-2014 31 7   Download

 • Trong thời kỳ kinh tế mở cửa phát triển nền kinh tế thị trường và đặc biệt là sau khi Việt Nam đã ra nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, Việt Nam là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đó thể hiện qua sự tăng trưởng trong số vốn đầu tư, số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong những năm qua.

  doc7p dungttzd 04-08-2010 80 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản