Đặc tả use case

Xem 1-15 trên 15 kết quả Đặc tả use case
 • Xác định các đối tượng tham gia vào luồng use case sử dụng các thành phần thiết kế. Mô hình hóa thông điệp giữa các đối tượng vào biểu đồ tương tác. Tinh chỉnh biểu đồ lớp

  ppt12p hamchoibk 28-10-2013 102 17   Download

 • Mô hình hóa yêu cầu sử dụng use caseGiúp cho những người phát triển hệ thống một sự hiểu biết rõ hơn về những yêu cầu của hệ thống. Đưa ra những giới hạn mà hệ thống sẽ thực hiện và KHÔNG thực hiện

  ppt54p hamchoibk 28-10-2013 98 21   Download

 • Mô hình phân tích là mô hình ở mức khái niệm về hệ thống sẽ làm gì. Được phát triển và tiến triển nhanh tới giai đoạn tiếp theo. Dễ bị thay đổi để đảm bảo mức độ hoàn thiện hơn khi phát triển HT

  ppt70p hamchoibk 28-10-2013 87 10   Download

 • Dựa vào các use case và các lớp biên là giao diện với người dùng ánh xạ thành các screen để thiết kế. Dựa vào các dữ liệu vào, ra được xác định trong giai đoạn đặc tả use case.Chuẩn hóa cấu trúc, cách thức tổ chức, hình thức biểu diễn của các thành phần trên màn hình.

  ppt17p hamchoibk 28-10-2013 68 9   Download

 • Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm Hình 3-1: Mô hình Use-Case 3.3.3 Đặc tả Use-case: 3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: • Tóm tắt: Use case này mô tả cách thức người dùng thiết kế một biểu mẫu thi trắc nghiệm. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng tạo một biểu mẫu mới hay sữa lại một biểu mẫu sẵn có. 1. Người dùng chọn tính năng soạn thảo biểu mẫu mới hay mở một biễu mẫu cũ để sữa lại.

  pdf13p caott3 20-05-2011 402 77   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng qua mạng trình bày về định nghĩa bài toán; xác định các use case, các gói UC và xây dựng biểu đồ UC chi tiết; đặc tả các use case; xác định các lớp thực thể và các lớp biên; biểu đồ hoạt động của các use case; mô hình hóa tương tác trong các use case: biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp.

   

  doc30p hadimcodon 17-06-2015 207 77   Download

 • Quy trình thiết kế kiến trúc là quy trình thiết kế nhằm xác định các hệ thống con cấu tạo lên hệ thống đề xuất và framework giúp điều khiển các hệ thống con và giao tiếp giữa chúng. Kết quả của quy trình thiết kế này là bản đặc tả về kiến trúc phần mềm. Thiết kế kiến trúc là pha sớm nhất trong quy trình thiết kế hệ thống. Các đặc điểm của kiến trúc hệ thống: Hiệu năng Bảo mật An toàn. Sẵn dùng. Có khả năng bảo trì....

  ppt26p thedaigiapro 22-11-2012 144 43   Download

 • Không có. 3.2.2.2.2 Đặc tả Use-Case “Khoi dong may chu” • Tóm tắt: Use-Case này cho phép quản lý khởi động máy chủ. • Dòng sự kiện: o Dòng sự kiện chính: 1. Use-Case này bắt đầu khi quản lý chọn chức năng khởi động máy chủ. 2. Chương trình khởi động máy chủ va thông báo kết quả. o Dòng sự kiện khác: Không có. • Các yêu cầu đặc biệt: Không có. • Điều kiện tiên quyết: Quản lý phải đăng nhập trước khi Use-Case bắt đầu.

  pdf15p caott3 20-05-2011 68 24   Download

 • Yêu cầu hệ thống là bản đặc tả các dịch vụ mà hệ thống cung cấp và các ràng buộc để xây dựng và vận hành hệ thống. Quá trình tìm kiếm, phân tích, tư liệu hoá, và kiểm tra các dịch vụ và các ràng buộc của hệ thống được gọi là kỹ thuật xác định yêu cầu (Requirements Engineering - RE). Cần phải viết các yêu cầu ở các mức chi tiết khác nhau vì có nhiều người khác nhau sử dụng chúng theo những cách khác nhau....

  ppt18p thedaigiapro 22-11-2012 67 12   Download

 • Chương 5 mô tả các công việc liên quan đến quá trình mô hình hóa use case. Chương này đề cập đến 2 biểu đồ chính, đó là biểu đồ use case và biểu đồ lớp. Mời các bạn cùng bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt41p kiepnaybinhyen_02 25-12-2015 18 3   Download

 • Bài viết Phương pháp sinh tự động ca kiểm thử từ mô hình ca sử dụng đề xuất một phương pháp cho đặc tả ca sử dụng bằng một mô hình và hướng dẫn sinh tự động các ca kiểm thử tự động từ mô hình này. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 10 1   Download

 • Unified Modeling Language (UML) là ngôn ngữ giúp - đặc tả - trực quan hóa - xây dựng - làm sưu liệu các artifact của một hệ thống phần mềm Ví dụ : Use-Case Hệ thống Đăng Ký học phần ở một Trường ĐH

  pdf100p itvovantien 13-06-2012 73 27   Download

 • - Các tác động: kết hợp phải mô tả một đặc tính về cấu trúc của lĩnh vực ứng dụng. - Các kết hợp ba nhánh: các kết hợp ba nhánh nên được tách ra thành các kết hợp hai nhánh. - Các kết hợp dẫn xuất: các kết hợp được định nghĩa bằng các kết hợp khác. Nhận diện các thao tác Để nhận diện các thao tác, một công cụ thuận lợi là ta nhìn vào các hành vi của các use case - luồng các sự kiện, sau đó phân bổ các hành vi này vào các...

  pdf34p cnkbmt1 14-10-2011 97 18   Download

 • CHƯƠNG 3: PHA PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐi TƯỢNG Hình 3.20: Đặc tả chuyển tiếp trạng thái TỔNG KẾT CHƯƠNG 3 Chương 3 đã trình bày các bước trong pha Phân tích hướng đối tượng.

  pdf16p muaythai2 18-10-2011 58 13   Download

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 11 Ôn tập do Nguyễn Thị Minh Tuyền biên soạn gồm có 2 phần lý thuyết và bài tập nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p sangbanmai_0906 17-01-2018 6 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản