» 

Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật

 • Báo cáo "Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật việt nam "

  Đặc trưng cơ bản của quan hệ mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá theo pháp luật việt nam

  pdf 5p noel_noel 12-01-2013 40 8

 • Bài giảng bài 1: Pháp luật và đời sống - GDCD 12 - GV:Trọng Dũng

  Thông qua bài giảng Pháp luật và đời sống chúng ta biết được khái niệm pháp luật. Các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Nêu được bản chất giai cấp của pháp luật. Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật. Mong rằng bài giảng này sẽ có ích cho các thầy cô giáo trước khi giảng dạy.

  ppt 19p trongdung2222 02-04-2014 3 1

 • Giáo án điện tử bài 1: Pháp luật và đời sống - GDCD 12 - GV:Trọng Dũng

  Giáo án bài Pháp luật và đời sống chúng ta biết được khái niệm pháp luật. Các đặc trưng cơ bản của pháp luật. Nêu được bản chất giai cấp của pháp luật. Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật.

  doc 22p trongdung2222 02-04-2014 1 0

 • Đề tài : Đặc điểm và mối quan hệ giữa chuẩn mực đạo đức và chuẩn mực pháp luật?

  Đạo đức là lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần của xã hội , nảy sinh từ thực tiễn các quan hệ xã hội giữa con người với nhau , nó bao gồm toàn bộ các quan điểm,quan niệm về thiện, ác, tố,xấu , lương tâm trách nhiệm , hạnh phúc , công bằng,…cùng với các quy tắc đánh giá, điều chỉnh các hành vi ứng xử giữa cá nhân với cá nhân , cá nhân với xã hội trong xã hội. Mối quan hệ...

  doc 15p quangthu_law23 13-09-2012 198 66

 • CHƯƠNG IV PHÁP LUẬT CỨU TRỢ XÃ HỘI

  1. Khái niệm pháp luật cứu trợ xã hội a. Khái niệm cứu trợ xã hội Có thể nói, cứu trợ xã hội là một hoạt động mang tính chất từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ nhau của con người trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không phải lúc nào trong cuộc sống con người cũng gặp được những điều kiện thuận lợi, những cơ may như mong muốn mà có những lúc họ phải đối mặt với...

  pdf 10p akvevn 29-05-2011 168 49

 • Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt)

  1. Những tiền đề kinh tế – xã hội dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thuỷ và sự ra đời của nhà nước và pháp luật. 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Phương Đông cổ đại. 3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước Phương Đông thời kỳ cổ đại

  pdf 4p bach_nhat 27-02-2012 315 116

 • Giáo án Công Dân lớp 12: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

  I. Mục tiêu bài học. Học xong tiết 1 bài 1 học sinh cần năm được 1. Về kiến thức. - Giúp cho học sinh nắm được pháp luật là gì? và so sánh được giữa pháp luật với đạo đức. - Giúp cho học sinh nắm được các đặc trưng cơ bản của pháp luật. 2. Về kĩ năng. Biết đánh giá hành vi xử sự của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực của pháp luật 3. Về thái độ. Có ý...

  pdf 8p abcdef_34 18-09-2011 91 11

 • Bài giảng Nhà nước và pháp luật - Chương 10

  Chương 10 Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc bài giảng Nhà nước và pháp luật trình bày về bản chất, đặc trưng cơ bản của nhà nước chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf 9p wave_12 08-04-2014 16 1

 • Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật - ThS. Nguyễn Minh Tuấn

  Ôn tập môn Lý luận chung Nhà nước và Pháp Luật trình bày các vấn đề về bản chất; đặc trưng; vai trò của nhà nước, bộ phận cấu thành và nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, bản chất; đặc điểm cơ bản của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hình thức nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khái niệm và đặc điểm bộ máy...

  pdf 42p canglongbatnhaotuu 09-03-2010 2984 1399

 • CHƯƠNG 3 CÔNG PHÁP QUỐC TẾ (LUẬT QUỐC TẾ)

  Công pháp quốc tế là gì? Phân biệt công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế. Mối quan hệ giữa công pháp quốc tế và luật quốc gia Những đặc trưng cơ bản của công pháp quốc tế (hay còn gọi là luật quốc tế hiện đại): đối tượng điều chỉnh, chủ thể, khách thể, bản chất, nguồn… Một số vấn đề cụ thể trong công pháp quốc tế: công nhận chủ thể mới, ký kết, gia nhập, phê...

  ppt 40p thanhvanftu 27-08-2011 1113 435

 • Những vấn đề cơ bản về xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

  Khái niệm nhà nước pháp quyền và những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền. 1.1.1. Khái niệm nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền không phải là vấn đề hoàn toàn mới lạ, mà là một phạm trù có nguồn gốc lịch sử tư tưởng từ xa xưa. Sự ra đời và phát triển của tư tưởng: “Nhà nước pháp quyền” gắn liền với sự ra đời và phát triển của dân chủ, của tư...

  pdf 32p thiuyen2 12-08-2011 472 243

 • Thực trạng kinh doanh và các giải pháp cạnh tranh của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội

  Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nền kinh tế thị trường khi vận hành cũng phải theo những quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, phải không ngừng tiến bộ để đạt được ưu thế tương đối so với đối thủ cạnh tranh của mình.

  pdf 88p tengteng8 06-12-2011 39 12

 • Báo cáo "Tìm hiểu pháp luật công ty của Cộng hòa Liên bang Đức. "

  Khái quát pháp luật công ty của Cộng hoà Liên bang Đức (CHLB Đức) Pháp luật công ty trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia đều được hiểu là bộ phận pháp luật điều chỉnh chủ thể pháp luật – công ty với năm đặc trưng cơ bản: có tư cách pháp nhân, có chế độ chịu trách nhiệm hữu hạn (TNHH), có sự góp vốn của các đồng chủ sở hữu, phần vốn góp của các đồng chủ sở...

  pdf 9p butmaudo 19-08-2013 12 3

 • Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 5 - Nguyễn Từ Nhu

  Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 5 - Pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng ngân hàng có nội dung trình bày khái quát về tín dụng, tín dụng ngân hàng và những đặc trưng cơ bản của tín dụng ngân hàng, chế độ pháp lý về tín dụng ngân hàng.

  ppt 69p hoa_cuc91 27-06-2014 3 2

 • Bài giảng Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước

  Bài giảng Những nội dung cơ bản của lý luận về nhà nước nhằm trình bày về nguồn gốc, bản chất, đặc trưng của nhà nước. Các chức năng và vai trò kinh tế của nhà nước, các kiểu và các hình thức nhà nước trong lịch sử.

  pdf 30p red_12 19-05-2014 6 1

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 1 - ThS. Phạm Thị Diệp Hạnh

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các thời kỳ phát triển của hoạt động kinh doanh quốc tế, khái niệm kinh doanh quốc tế, phân biệt kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế, đặc trưng của kinh doanh quốc tế.

  pdf 18p narrow_12 21-07-2014 2 0

 • Bài 1: Pháp luật và đời sống - Giáo án điện tử GDCD 12 - GV:Minh Kiều

  Với giáo án bài Pháp luật và đời sống môn giáo dục công dân 12 học sinh biết được khái niệm, bản chất của pháp luật. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức. Có ý thức tôn trọng pháp luật, tự giác sống, học tập theo quy định của pháp luật.

  doc 18p minhkieu4444 03-04-2014 0 0

 • Đề tài “Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty Sơn Tổng Hợp Hà Nội”

  Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nền kinh tế thị trường khi vận hành cũng phải theo những quy luật cạnh tranh. Các doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhau, phải không ngừng tiến bộ để đạt được ưu thế tương đối so với đối thủ cạnh tranh của mình. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm của nước ta, các yếu tố như độ ẩm,...

  pdf 88p demtichlieu 15-07-2010 274 173

 • Giáo trình Pháp luật kinh tế - NXB Thống kê

  Giáo trình Pháp luật kinh tế được biên soạn với nội dung tập trung vào những quy định cơ bản, hiện hành của pháp luật Việt Nam điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là hoạt động kinh doanh, thương mại.

  pdf 416p namde02 21-03-2013 309 161

 • Quy chế pháp lý hành chính của viên chức nhà nước – Phần 2

  Trách nhiệm pháp lý của viên chức nhà nước trong trong hoạt động công vụ a) Quan niệm về trách nhiệm pháp lý của viên chức Một đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền là giữa Nhà nước và cá nhân công dân có trách nhiệm qua lại. Viên chức Nhà nước vì vậy, có trách nhiệm trước nhân dân về mọi quyết định và hành vi hành chính của mình. Trách nhiệm viên chức được xem xét...

  pdf 22p thiuyen3 16-08-2011 57 16

 • + Xem thêm 78 Đặc Trưng Cơ Bản Của Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản