Đại cương về mặt phẳng

Xem 1-20 trên 38 kết quả Đại cương về mặt phẳng
 • Qua bài học Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng giáo viên giúp học sinh nắm được hình ảnh của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, hình biểu diễn của hình lập phương và tứ diện. Trình bày sáu tính chất thừa nhận nhằm cung cấp những mệnh đề cơ bản làm căn cứ để suy luận và chứng minh các bài toán HHKG.

  doc24p tranthien_83 22-03-2014 293 79   Download

 • Bài giảng Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng giúp học sinh nắm được hình ảnh của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, hình biểu diễn của hình lập phương và tứ diện. Trình bày sáu tính chất thừa nhận nhằm cung cấp những mệnh đề cơ bản làm căn cứ để suy luận và chứng minh các bài toán HHKG.

  ppt26p tranthien_83 22-03-2014 98 43   Download

 • Tài liệu tham khảo môn hình học không gian bài : " Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng"

  ppt15p huynhphuoc 01-10-2009 388 99   Download

 • Chương II – Hình học 11 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 1. Lí thuyết 2. Bài tập .1) Mở đầu về hình học không gian  Một số hình không gian .Hình ảnh một phần mặt phẳng trong

  ppt18p huynhphuoc 30-03-2010 551 145   Download

 • Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng ấy.

  ppt14p lminhv 19-08-2011 176 56   Download

 • Ba điểm không thẳng hàng A, B, C xác định duy nhất một mặt phẳng. Mặt phẳng đó được kí hiệu là mặt phẳng (ABC) hay mp(ABC) hay ngắn gọn là (ABC).Nếu có nhiều điểm thuộc một mặt phẳng thì ta nói rằng các điểm đó đồng phẳng,còn nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói rằng chúng không đồng phẳng

  pdf40p forever8992 07-10-2013 37 5   Download

 • A - Mục tiêu: - Làm quen với các đối tượng cơ bản mới của hình học không gian: điểm, đường thẳng, mặt phẳng, cách xác định chúng. - Rèn luyện trí tưởng tượng trong không gian. - Xây dựng được các mô hình hình học trong không gian. - Nắm được cách xác định mặt phẳng và k/n hình chóp, hình tứ diện. B - Nội dung và mức độ : - Giới thiệu môn học Hình học không gian. Đại cương về đường thẳng và...

  pdf217p huynhphuoc 21-02-2010 806 236   Download

 • Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Đại Cương 1: CƠ – NHIỆT Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 1.1 Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình: ⎨ Qũi đạo của chất điểm là đường: a) thẳng b) tròn ⎧ x = 5 − 10sin(2t) (SI) ⎩ y = 4 + 10sin(2t) d) sin c) elíp

  pdf30p kemoc6 10-06-2011 745 257   Download

 • Tài liệu tham khảo đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

  doc41p ngocthoaia1 26-09-2010 497 139   Download

 • Hãy tham khảo tài liệu "Các phép biến hình trong mặt phẳng" giúp các em học sinh có cơ hội ôn tập lại kiến thức đã học và đánh giá lại khả năng tiếp thu của mình qua các bài tập ứng dụng phần Toán hình học này nhé.

  pdf69p torrent3 08-05-2014 255 117   Download

 • Đặc điểm: Phổ biến ở các loại tế bào, kết quả tạo ra 2 tb con có bộ NST giống hệt tb mẹ. Có 5 kỳ liên tiếp • Kỳ đầu: NST co xoắn, dạng kép-2 nhiễm sắc tử chị em đính ở tâm động; màng nhân, hạch nhân tan biến dần; trung tử đi về 2 cực tb, thoi tơ bắt đầu hình thành • Kỳ giữa: Màng nhân, hạch nhân tan biến hoàn toàn, NST co xoắn cực đại di chuyển mặt phẳng xích, đính thoi phân bào ở tâm động.

  ppt26p dragon02st 29-07-2013 51 8   Download

 • 1.Khái niệm đồng phân quang học • Những hợp chất có cùng cấu tạo hóa học, có tính chất vật lý và hóa học giống nhau, nhưng do khác nhau về bố trí trong không giancủa các nhóm thế xung quanh một trung tâm bất đối nào đó trong phân tử vì vậy khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực và tính chất sinh hóa khác nhau, gọi là đồng phân quang học. 2. Điều kiện để có đồng phân quang học • Có yếu tố không trùng vật ảnh: sẽ cho vật và ảnh đối xứng nhau...

  pdf9p artemis04 06-09-2011 59 14   Download

 • Nắm được các khái niệm điểm đường thẳng & mặt phẳng trong không gian. Các tính chất thừa nhận. Các cách xác định mặt phẳng để vận dụng vào bài tập  Về kĩ năng : Biết cách tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng .Chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi một mặt phẳng.  Về tư duy & thái độ : Tích cực hoạt động , quan sát & phán đoán chính xác...

  pdf7p abcdef_47 10-11-2011 166 17   Download

 • Giúp học sinh nắm được : Về kiến thức: Khái niệm hình chóp, hình tứ diện và các yếu tố của nó. Khái niệm thiết diện thông qua ví dụ. Về kỹ năng: Nhận biết các yếu tố của hình chóp, hình tứ diện Tìm thiết diện của hình chóp và mặt phẳng. Về tư duy thái độ: cẩn thận và chính xác.

  pdf6p abcdef_47 10-11-2011 73 7   Download

 • . Kiến thức :- Thông qua vác câu hỏi và bài tập củng cố 5 tính chất của hhkg - Nắm được 3 điều kiện xác định mặt phẳng 2. Kỉ năng : - Tìm được giao điểm của 1đường thẳng và 1mặt phẳng ...

  doc3p vuotnguc 17-05-2009 930 87   Download

 • 1.Về kiến thức: Nắm các khái niệm, các đối tượng cơ bản của môn hình học không gian. Nắm vững cách biểu diễn các đối tượng của hình học không gian. Các tính chất thừa nhận của hình học không gian. 2. Về kỹ năng: Biết * Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng. * Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng. * Chứng minh ba điểm thẳng hàng. 3. Tư duy: Phát triển tư duy trừu tượng, chính xác logic. 4.

  doc3p vuotnguc 17-05-2009 517 66   Download

 • Cho bôń điêm̉ A,B,C va ̀ D không đôǹ g phăn̉ g. Goị I, K lâǹ lươṭ la ̀ trung điêm̉ cuả AD va ̀ BC. Tim̀ giao tuyêń cuả hai mp(IBC) va ̀ mp(KAD)...

  ppt11p lminhv 19-08-2011 118 31   Download

 • A.Mục tiêu: Qua bài học học sinh cân: 1. Về kiến thức: Học sinh cần nắm: +Điều kiện xác định mặt phẳng +Định nghĩa hình chóp & hình tứ diện +Thiết diện của hình chóp 2. Về kỹ năng: Biết tìm giao tuyến của hai mp & vẽ thiết diện(mặt cắt). 3. Tư duy: Phát triển tư duy trừu tượng,chính xác logic. 4. Thái độ: Học sinh có thái độ nghiêm túc say mê trong học tập sưu tầm từ internet

  doc3p vuotnguc 17-05-2009 237 19   Download

 • Thông qua vác câu hỏi và bài tập củng cố 5 tính chất của hhkg - Nắm được 3 điều kiện xác định mặt phẳng 2. Kỉ năng : - Tìm được giao điểm của 1đường thẳng và 1mặt phẳng - Tìm được giao tuyến của 2 mặt phẳng - Xác định được thiết diện của hình chóp và 1mặt phẳng - Chứng minh được 3 điểm thẳng hàng

  pdf5p cuncon2211 26-11-2011 98 11   Download

 • Nếu chúng ta tưởng tượng một tờ trong mặt phẳng của trang này, chúng ta có thể có cả hai dây chuyền đang chạy trong cùng một hướng, từ C-ga cuối ở phía trên cùng của trang để ga cuối-N tại botton. Ngoài ra, chúng ta có thể có hai chuỗi chạy theo hướng ngược nhau đối với vị trí của họ Nand C-Termini

  pdf41p kimku17 26-10-2011 39 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản