Đại hội thể thao châu á lần 3

Xem 1-13 trên 13 kết quả Đại hội thể thao châu á lần 3
 • Thông tư liên tịch 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AIGames III)

  doc6p nguyenchien 08-08-2009 157 5   Download

 • Thông báo số 48/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ thứ ba Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt1 30-11-2009 86 3   Download

 • Quyết định số 489/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 năm 2009 (AI Games III) tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawttyt2 30-11-2009 61 3   Download

 • Thông báo số 177/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp phiên thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt1 30-11-2009 60 2   Download

 • Quyết định số 758/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành để sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam...

  pdf2p lawttyt2 30-11-2009 54 2   Download

 • Thông báo số 247/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 39 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 114/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL về việc hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý nguồn kinh phí đối với công tác tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf6p lawttnh15 13-11-2009 53 5   Download

 • Thông báo số 150/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo quốc gia chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 18 tháng 6 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttnh21 19-11-2009 42 3   Download

 • Thông báo 247/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

  doc2p trucsinh 19-08-2009 324 2   Download

 • Quyết định số 486/QĐ-TTg về thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh24 19-11-2009 41 2   Download

 • Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về Dự án Cung thi đấu điền kinh trong nhà phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3

  doc2p trucsinh 19-08-2009 34 1   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: BÀ CHÁU I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc: HS đọc trơn được cả bài - Đọc đúng các từ ngữ: Làng, nuôi nhau, giàu sang, sung sướng, màu nhiệm, lúc nào, ra lá … - Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. - Nhấn giọng ở các từ ngữ: vất vả, lúc nào cũng đầm ấm, nảy mầm, ra lá, đơm hoa, kết bao nhiêu lá, không thay được, buồn bã, móm mém, hiền từ, hiếu thảo. - Phân biệt giọng khi đọc lời các nhân vật .

  doc8p quangphi79 07-08-2014 214 27   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: TẬP ĐỌC Tiết: SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ. I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Đọc trơn được cả bài.Đọc đúng các từ ngữ sau: ngày lễ, lập đông, nên, nói… (MB), sáng kiến, ngạc nhiên, suy nghĩ, mải, biếu, hiếu thảo, điểm mười… (MT, MN) Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Biết phân biệt lời kể và lời các nhân vật...2. Kỹ năng: Hiểu nghĩa các từ: cây sáng kiến, lập đông, chúc thọ.

  doc7p quangphi79 07-08-2014 144 32   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản