Đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

Xem 1-16 trên 16 kết quả Đại lý phát hành trái phiếu chính phủ
 • Thông tư 29/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc21p sontinh 18-08-2009 153 52   Download

 • Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005

  doc3p sontinh 18-08-2009 103 8   Download

 • + Đa dạng hoá các thời hạn vay vốn qua trái phiếu, chủ yếu tập trung huy động vốn bằng các loại trái phiếu trung và dài hạn, hạn chế và đi tới chấm dứt vay ngắn hạn với lãi suất cao để bù đắp bội chi Ngân sách. Bộ Tài chính phát hành trái phiếu; Ngân hàng nhà nước đứng ra tổ chức đấu thầu mua trái phiếu (đấu thầu cả về lãi suất, khối lượng mua và thời hạn), xác định mức lãi suất vay vốn hợp lý, đảm bảo có lợi cho cả chủ sở hữu lẫn...

  pdf9p ttcao6 23-08-2011 58 11   Download

 • Thông tư số 13/2002/TT-BTC về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 68/2000/TT-BTC ngày 13/7/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu chính phủ

  pdf10p hienthuc 17-10-2009 83 31   Download

 • Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện.

  doc16p x3mxongx0c 14-05-2011 300 86   Download

 • Quyết định số 10/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 74 8   Download

 • Quyết định số 4962/2005/QĐ-BTC về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 46 5   Download

 • Thông tư 68/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf24p lawtm8 29-10-2009 68 3   Download

 • 1.1.4.1 Huy động vốn trong nước góp phần bù đắp thiếu hụt NSNN Đất nước ta bước sang một thời kỳ mới, nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhu cầu chi của NSNN ngày càng cao, trong khi đó nguồn thu của chúng ta còn hạn chế, chủ yếu là từ thuế, thiếu hụt ngân sách là tình trạng luôn xảy ra. Trong thời gian qua, nền tài chính quốc gia đã có phần cải thiện và bắt đầu đi vào ổn định, tỷ lệ lạm phát hạ thấp, giá cả...

  pdf14p ttcao7 23-08-2011 31 9   Download

 • Thông tư số 29/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf27p trieuhoang 17-10-2009 84 5   Download

 • Quyết định số 3370/QĐ-BTC về việc công bố bổ sung danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2006 do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p hobichngoc 17-10-2009 55 3   Download

 • Thông tư số 29/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf26p lawdt5 02-12-2009 43 3   Download

 • Thông tư 68/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chi tiết một số điểm về bảo lãnh và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf22p lawdt10 02-12-2009 52 1   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Thị trường tài chính Bài 5 Rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu nhằm trình bày về khái niệm phân loại của rủi ro trái phiếu và định giá trái phiếu. Trái phiếu là các khoản nợ dài hạn do các công y hay chính phủ phát hành huy động vốn dài hạn.

  ppt32p idol_12 05-05-2014 213 16   Download

 • Ngân hàng nhà nước với vai trò làm đại lý cho Kho bạc Nhà nước đã thực hiện phát hành tín phiếu kho bạc để huy động vốn ngắn hạn, được tổ chức đấu thầu qua Sở giao dịch Ngân hàng nhà nước. Trước thời điểm ban hành Thông tư 106, tín phiếu kho bạc được các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng chủ yếu trong các giao dịch thị trường tiền tệ với Ngân hàng nhà nước.

  pdf5p bibocumi15 16-11-2012 74 11   Download

 • Câu 1 : (3 điểm) Lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai và giải thích ngắn gọn 1.1. Nguồn hình thành vốn chủ sở hữu của Ngân hàng chủ yếu từ thu nhập ròng (lợi nhuận không chia) Đ/S 1.2. Ngân hàng sở hữu cá nhân được thành lập bằng vốn do các cổ đông đóng góp Đ/S 1.3. Chứng khoán Chính phủ thường được Ngân hàng xếp loại là loại chứng khoán thanh khoản Đ/S 1.4.

  doc2p meomilo 09-08-2012 220 54   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản