Đại số Boolean

Xem 1-20 trên 48 kết quả Đại số Boolean
 • Khoa học và Kỹ thuật máy tính - Bộ môn kỹ thuật máy tính 2 Cơ sở toán học cho các hệ thống số là đại số Boolean (Boolean algebra) George Boole giới thiệu vào năm 1854 Tương tự các hệ đại số khác, được xây dựng thông qua việc xác định nghĩa những vấn đề cơ bản sau: Miền (domain), là tập hợp (set) các phần tử (element) mà trên đó định nghĩa nên hệ đại số Các phép toán (operation) thực hiện được trên miền Các định đề (postulate), hay tiên đề (axiom)...

  pdf74p minhthao 24-06-2009 388 152   Download

 • Bài giảng chương 6 "Đại số boolean và mạch logic" trình bày về đại số Boolean, hàm Boolean, các cổng luận lý, mạch Logic, thiết kế của mạch kết hợp,...

  ppt68p bethuy1990 20-11-2015 16 3   Download

 • Đại số Boolean là đại số dùng để mô tả các hoạt động logic. Các biến Boolean là các biến logic, chỉ mang giá trị 0 hoặc một (đôi khi gọi là True hoặc False) . Hàm Boolean là hàm của các biến Boolean, chỉ mang giá trị 0 hoặc 1  

  ppt14p huyhaibk 26-12-2009 543 136   Download

 • Hằng số Boolean và biến Khác với các đại số khác, các hằng và biến trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị: 0 và 1 Trong đại số Boolean không có: phân số, số âm, lũy thừa, căn số, … Đại số Boolean chỉ có 3 toán tử: Cộng logic, hay còn gọi toán tử OR Nhân logic, hay còn gọi toán tử AND Bù logic, hay còn gọi toán tử NOT

  pdf27p matquykyo1810 26-01-2010 435 124   Download

 • Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 3 Giới Thiệu về Đại Số Boolean và các Cổng Mạch Logic nhằm trình bày về cổng Logic cơ bản AND, OR, NOT, cổng Logic NAND và NOR, luận Lý Boolean, mô tả các mối quan hệ giữa inputs và outputs của một mạch Logic.

  pdf52p good_12 30-06-2014 92 34   Download

 • Chương 3 Các cổng logic & Đại số Boolean thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: hằng số Boolean và biến, bảng chân trị, cổng OR, cổng AND, cổng NOT,...

  pdf27p conchimnhai 01-07-2014 31 8   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 2: Giới thiệu về mạch số - Đại số Boolean" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các tiên đề về đại số Boolean, các định lý trên biến đơn, các đặc điểm đối với 2 và 3 biến, chứng minh dùng biến đổi đại số, biến đổi đại số, ký hiệu và thuật ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_02 14-11-2015 15 2   Download

 • Đại Số Boolean I. Khái niệm chung 1. Mở đầu Kỹ thuật điện tử ngày nay đ-ợc chia làm 2 nhánh lớn kỹ thuật điện tử t-ơng tự và kỹ thuật điện tử số. Kỹ thuật điện tử số ngày càng thể hiện nhiều tính năng -u việt về tốc độ xử lý, kích th-ớc nhỏ gọn, khả năng chống nhiễu cao, tiêu thụ điện năng ít …. Do đó, điện tử số đ-ợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và ngày càng trở thành một phần thiết yếu hơn trong các hệ thống và thiết bị...

  pdf10p vit_momo 25-07-2011 80 17   Download

 • Bài giảng môn học Cấu trúc máy tính: Bài 2 trình bày về đại số Boolean như các phép toán, biểu diễn hàm Boolean, tính chất của đại số Boolean, các định lý và bài tập.

  ppt15p hoa_cuc91 25-06-2014 38 5   Download

 • Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 4: Mạch Logic số" cung cấp cho người học các kiến thức: Cổng và đại số Boolean, bản đồ Karnaugh, những mạch Logic số cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf48p doinhugiobay_14 16-02-2016 21 5   Download

 • KỸ THUẬT SỐ Nội dung môn học Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương Chương 1: Một số khái niệm mở đầu 2: Hệ thống số 3: Các cổng logic và đại số Boolean 4: Mạch logic 5: Flip-Flop 6: Mạch số học 7: Bộ đếm và thanh ghi 8: Đặc điểm của các IC số 9: Các mạch số thường gặp 10: Kết nối với mạch tương tự 11: Thiết bị nhớ

  pdf11p ctnhukieu2 05-04-2011 566 246   Download

 • Chương 3 Các cổng logic & Đại số Boolean Hằng số Boolean và biến Khác với các đại số khác, các hằng và biến trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị: 0 và 1 Trong đại số Boolean không có: phân số, số âm, lũy thừa, căn số, … Đại số Boolean chỉ có 3 toán tử: Cộng logic, hay còn gọi toán tử OR Nhân logic, hay còn gọi toán tử AND Bù logic, hay còn gọi toán tử NOT

  pdf27p ctnhukieu2 05-04-2011 301 107   Download

 • Bài giảng gồm 6 chương và 2 phụ lục: Tra cứu các IC thông dụng và Công cụ CAD trong thiết kế số. Nội dung bao gồm các kiến thức về: hệ thống số đếm, đại số Boolean và các cổng Logic, mạch logic tổ hợp, hệ tuần tự, các họ vi mạch số và giáo tiếp tương tự - số.

  pdf271p hoahongxanh029712 14-02-2014 88 45   Download

 • Hằng số Boolean và biến Khác với các đại số khác, các hằng và biến trong đại số Boolean chỉ có hai giá trị: 0 và 1 Trong đại số Boolean không có: phân số, số âm, lũy thừa, căn số, … Đại số Boolean chỉ có 3 toán tử: Cộng logic, hay còn gọi toán tử OR Nhân logic, hay còn gọi toán tử AND Bù logic, hay còn gọi toán tử

  pdf14p iiduongii1 30-03-2011 97 28   Download

 • Tối thiểu hoá hàm Boolean I. Ph-ơng pháp tối thiểu hoá 1. Khái niệm tối thiểu hoá Tối thiểu hoá là tìm dạng biểu diễn đại số đơn giản nhất của hàm. Khi đó sẽ giảm đ-ợc tối đa số cổng để thực hiện hàm. Đây là yêu cầu rất cần quan tâm vì nó giúp cho việc thực hiện mạch đ-ợc đơn giản và hiệu quả.

  pdf6p vit_momo 25-07-2011 63 12   Download

 • Phép toán cơ bản trong thiết kế logic các hệ thống số là đại số Boolean. Đại số Boolean có nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm lý thuyết tập hợp và logic toán, vì tất cả các phần tử chuyển mạch về cơ bản đều là các phần tử hai trạng thái (như diode, transistor), cho nên sẽ tập trung khảo sát trường hợp đại số Boolean với sự thay đổi giả sử chỉ ở 1 trong 2 giá trị. Đại số Boolean sử dụng 2 giá trị này xem như đại số về chuyển mạch....

  pdf24p ben1102 30-05-2013 48 11   Download

 • Tùy theo cách trạng thái cầu dao A, B, C mà ta sẽ có dòng điện đi qua MN. Câu hỏi: Khi mạch điện gồm nhiều cầu dao, làm sao ta có thể kiểm soát được? Giải pháp là đưa ra công thức, với mỗi biến được xem như là cầu dao.

  ppt53p tet0202 19-02-2013 45 11   Download

 • Bài giảng "Thiết kế số - Chương 2: Giới thiệu về mạch số - các biến, hàm, bảng trân lý, cổng logic và các mạng logic" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Ṃạch logic, đại số Boolean, các biến và các hàm, các biến và các hàm nối hỗn hợp AND và OR,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_02 14-11-2015 14 3   Download

 •  Bài giảng "Kỹ thuật số" do Th.S Đặng Ngọc Khoa biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm mở đầu, hệ thống số, các cổng logic và đại số Boolean, mạch logic, Flip-Flop, mạch số học, bộ đếm và thanh ghi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf250p doinhugiobay_08 24-12-2015 24 5   Download

 • Đại số Boolean và các cổng Logic - Phép toán cơ bản trong thiết kế logic các hệ thống số là đại số Boolean

  pdf24p thachcotran 04-02-2010 186 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản