Đàm phán hợp đồng ngoại thương

Xem 1-20 trên 112 kết quả Đàm phán hợp đồng ngoại thương
 • Tham khảo tài liệu Kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương sẽ giúp các bạn nắm những nội dung về thương lượng, các phương thức tiếp cận, các giai đoạn đàm phán (giai đoạn chuẩn bị đàm phán, các giai đoạn đàm phán, giai đoạn sau đàm phán), các hình thức đàm phán.

  pdf9p tkhoahuongduong 09-09-2010 469 236   Download

 • Tài liệu Đàm phán hợp đồng ngoại thương của TSKH. Đặng Công Tráng gồm những nội dung chính sau: Chương 1 Những vấn đề lý luận cơ bản về đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 2 Kỹ thuật và quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, Chương 3 Thực trạng về hoạt động đàm phán hợp đồng ngoại thương tại Việt Nam.

  ppt29p tanloipy 25-03-2010 350 169   Download

 • Nội dung tài liệu Giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương trình bày những vấn đề cơ bản về đàm phán, đàm phán có những đặc điểm gì, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, nhưng sai lầm thường mắc phải,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf18p bookstore_1 10-01-2013 83 30   Download

 • Bài giảng Giao dịch - đàm phán hợp đồng ngoại thương trình bày về quá trình chuẩn bị cho giao dịch: các công việc cần nghiên cứu khi giao dịch đàm phán hợp đồng ngoại thương, phương pháp nghiên cứu, lập phương án kinh doanh; tổ chức thực hiện giao dịch - đàm phán.

  pdf18p narrow_12 17-07-2014 41 10   Download

 •  Bài giảng "Đàm phán trong thương mại quốc tế -  Phần 2: Đàm phán hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Đàm phán trước khi ký kết hợp đồng ngoại thương (điều khoản tên hàng, số lượng, khối lượng, chất lượng, bao bì sản phẩm,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt14p doinhugiobay_06 14-12-2015 31 7   Download

 • Bài giảng "Chương 5: Đàm phán hợp đồng ngoại thương" do Nguyễn Thị Bích Phượng biên soạn cung cấp cho người học các nội dung: Khái niệm và nguyên tắc, quá trình đàm phán, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_01 09-11-2015 44 5   Download

 • Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc của đàm phán, tiêu chuẩn đánh giá đàm phán, những điểm cần lưu ý, sai lầm cần tránh, phân loại đàm phán hợp đồng ngoại thương, quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương là những nội dung chính trong bài giảng "Đàm phán hợp đồng ngoại thương". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hoaitrinhphuong 06-09-2015 28 3   Download

 • Tài liệu "Ðàm phán hợp đồng ngoại thương" nhằm cung cấp những kiến thức cũng như kinh nghiệm trong đàm phán hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm những công việc cần chuẩn bị để tiến hành đàm phán hợp đồng và cách viết thư thương mại.

  doc9p doxuan 15-07-2009 802 278   Download

 • Đề tài: Hợp đồng ngoại thương bao gồm những nội dung về khái niệm hợp đồng ngoại thương, các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương, các điều khoản của hợp đồng ngoại thương, kỹ năng đàm phán hợp đồng ngoại thương.

  pdf34p anhchangdaukho 02-08-2016 32 11   Download

 • Tài liệu tham khảo Đàm phán hợp đồng ngoại thương

  ppt29p trankhanhlinh2928 16-11-2010 146 52   Download

 • Mục tiêu chương 2 Giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Quản trị ngoại thương nhằm trình bày về khái niệm đàm phán, các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, những vấn đề cần lưu ý khi giao dịch – đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu.

  pdf79p thick_12 15-07-2014 89 33   Download

 • Chương 5 Hợp đồng ngoại thương trình bày nội dung chính như các nguyên tắc, kỹ thuật trình bày trong hợp đồng ngoại thương, chất lượng và đặc điểm quy cách hàng.

  pdf89p canon_12 27-03-2014 78 25   Download

 • Chương 1 Tổng quan về nghiệp vụ ngoại thương trình bày về các nội dung như: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các phương thức thanh toán chủ yếu, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương.

  pdf43p canon_12 27-03-2014 64 19   Download

 • Nội dung Chương 5 Chuẩn bị giao dịch, đàm phán tiến tới ký kết hợp đồng ngoại thương thuộc Nghiệp vụ thương mại quốc tế trình bày những việc chuẩn bị như nghiên cứu marketing, nhận biết hàng hóa, tìm hiểu kỹ những mặt hàng dự định kinh doanh, nắm vững tình hình sản xuất các mặt hàng đó, nghiên cứu chu kỳ sống (vòng đời) của sản phẩm để lựa chọn thời điểm và đối pháp kinh doanh thích hợp.

  pdf34p next_12 17-04-2014 69 18   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật đàm phán kết thúc hợp đồng ngoại thương trình bày những vấn đề phát sinh trong đàm phán kết thúc hợp đồng ngoại thương, lý do của miễn giảm trách nhiệm, những tranh chấp, bất đồng trong quá trình thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf27p bad_12 04-07-2014 58 16   Download

 • Bài giảng Đàm phán hợp đồng ngoại thương trình bày về Nghiệp vụ ngoại thương như khái niệm, nguyên tắc và quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, các yếu tố ảnh hưởng đến đàm phán hợp đồng ngoại thương, kỹ thuật đàm phán.

  pdf29p canon_12 27-03-2014 44 13   Download

 • Bài giảng Thương lượng hợp đồng ngoại thương nhằm trình bày về những vấn đề cơ bản về thương lượng, thương lượng hợp đồng ngoại thương. Các nguyên tắc cơ bản của thương lượng, sách lược thương lượng và các kiểu thương lượng.

  pdf30p navy_12 22-05-2014 60 9   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương (tt)" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại hợp đồng ngoại thương bao gồm: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng gia công quốc tế, hợp đồng chuyển giao công nghệ quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf129p doinhugiobay_14 28-01-2016 22 6   Download

 • Bài giảng "Quản trị ngoại thương - Chương 4: Đàm phán hợp đồng ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình đàm phán hợp đồng ngoại thương, kỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf52p doinhugiobay_14 28-01-2016 21 3   Download

 • “Đàm phán là hành vi và quá trình điều hòa quan hệ giữa hai bên, thỏa mãn nhu cầu của mỗi bên, thông qua hiệp thương mà đi đến ý kiến thống nhất”- (Trương tường – Trung Quốc) “Đàm phán là phương tiện cơ bản để đạt được điều chúng ta mong muốn từ người khác. Đó là sự trao đổi ý kiến qua lại nhằm đạt được thỏa thuận trong khi bạn và phía bên kia có một số lợi ích chung và một số lợi ích đối kháng”- Roger Fisher và William Ury (Mỹ) ...

  ppt0p ktouch_12 20-06-2013 38 2   Download

Đồng bộ tài khoản