Đảng Cộng sản Liên Xô

Xem 1-20 trên 117 kết quả Đảng Cộng sản Liên Xô
 • Nội dung bài viết "Đảng Cộng sản Liên Xô và vấn đề nghiên cứu xã hội học" trình bày khái quát những thành tựu mà ngành Xã hội học Xô Viết đã đạt được trong hai mươi năm gần đây đồng thời vạch ra những thiếu sót cần phải khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 14 1   Download

 • Việc đạt tới trạng thái mới về bản chất của chủ nghĩa xã hội Xô-viết trên cơ sở đẩy nhanh sự phát triển kinh tế, xã hội biến đổi về căn bản tát cả các mặt của đời sống xã hội đang đặt ra trước các mặt khoa học xã hội những nhiệm vụ quan trọng và phức tạp.

  pdf14p thuythuy1702 09-04-2016 24 1   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tầm quan trọng của chính sách xã hội trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô" dưới đây, nội dung bài viết trình bày về vai trò và tầm quan trọng của chính sách xã hội trong Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Liên Xô.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 16 2   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Chính sách xã hội của Đảng Cộng sản Liên Xô trong giai đoạn hiện nay" dưới đây để nắm bắt được chính sách xã hội của Đảng Cộng sản Liên Xô trong giai đoạn hiện nay, lý do hoàn thiện chính sách xã hội của Đảng Cộng sản Liên Xô trong giai đoạn hiện nay,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 11 2   Download

 • 1956! Ba năm sau khi Xtalin chết, đảng cộng sản liên xô tổ chức đại hội lần thứ XX, nhằm mục đính thay đổi chính sách, sửa đổi sai lầm, cải tổ đảng và cải tổ chế độ. Ngày bế mạc Đại hội, giữa lúc các đại biểu lục tục kéo nhau ra về.

  pdf52p thuylinh 10-06-2009 237 41   Download

 • Những kết quả, những vấn đề và nhiệm vụ của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Bài viết nêu lên khai quát những thành tựu mà ngành xã hội học Xô - viết đã đạt được trong hai mươi năm gần đây đồng thời vạch ra nhưng thiếu sót cần phải khắc phục.

  pdf3p banhukute 24-06-2013 27 2   Download

 • Bài viết phân tích đặc điểm của mô hình phát triển xã hội Liên Xô.

  pdf10p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 15 5   Download

 • Người đã viết bài đăng các báo: “ Người Cùng Khổ”, báo “Nhân Đạo”cơ quan TW của ĐCS Pháp, báo “Đời sống Công Nhân”tiếng nói của GCCN, báo Sự Thật (Liên Xô), tạp chí thư tín Quốc Tế (Cộng sản), báo Thanh Niên (Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội)…và các tác phẩm “Bản Án Chế Độ Thực Dân Pháp”, “Đường Cách Mệnh” mang tên Người.

  ppt37p taonemay108 11-12-2010 231 121   Download

 • Sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, tình hình quốc tế có những thay đổi cơ bản. Liên Xô trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa, có uy tín và anh hưởng sâu rộng, là trụ cột của lực lượng hòa bình và dân chủ trên thế giới, là chỗ dựa của nhân dân các nước đấu tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

  pdf51p ruavanguom 26-09-2012 58 10   Download

 • Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Pêtơrôgrát (Liên Xô). Ở đó, Người có điều kiện học tập, nghiên cứu sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác Lênin

  pdf9p heavenmaster2012 20-07-2011 42 7   Download

 • Tập này được dịch dựa vào bản tiếng Nga bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen tập 23 do Nhà xuất bản sách chính trị Quốc gia Liên xô xuất bản tại Mát-xcơ-va năm 1960. Ngoài phần chính văn tập này còn kèm theo phần chú thích và các bản chỉ dẫn do Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin Liên Xô biên soạn để bạn đọc tham khảo.

  pdf692p saodoivangem 25-12-2014 258 118   Download

 • Tập 12 bao gồm các tác phẩm được V.I.Lê nin viết từ tháng mười năm 1905 đến tháng tư năm 1906, vào thời kỳ phát triển cao nhất của cuộc cách mạng dân chủ-tư sản lần thứ nhất ở Nga, những tác phẩm của Lênin nói về sử củng cố Đảng vô sản và việc phát triển hoạt động của Đảng trong những điều kiện mới, do cao trào CM đề ra.

  pdf364p bachbt92 24-12-2014 69 41   Download

 • Những tác phẩm trong tập 9 đã phản ánh cuộc đấu tranh không khoan nhượng của phái bôn-sê-vích đứng đầu là V.I.Lê nin, với phái men-sê-vích nhằm củng cố Đảng Mác-xít cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời nói lên vai trò tiên phong của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga và ảnh hưởng của nó đối với tiến trình của cuộc cách mạng ở Nga.

  pdf381p bachbt92 24-12-2014 43 31   Download

 • Nội dung chính của tập 15 gồm các bài báo và các tài liệu có liên quan đến sự kiện quan trọng nhất trong sinh hoạt Đảng thời kỳ này-Đại hội V của Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.

  pdf373p bachbt92 24-12-2014 52 31   Download

 • Tập 45 gồm những tác phẩm do Lênin viết từ ngày 6 tháng 3 năm 1922 đến ngày 2 tháng 3 năm 1923. Trong tập này Lênin tiếp tục nghiên cứu những vấn đề quan trọng nhất của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chính sách đối ngoại của nhà nước Xô-viết của phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

  pdf454p saodoivangem 26-12-2014 51 32   Download

 • Tập 29 trong bộ toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen bao gồm những bức thư của hai nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản khoa học viết cho nhau, cho bạn bè và những người thân khác trong những năm 1856-1859.

  pdf556p saodoivangem 25-12-2014 41 23   Download

 • Tập 41 là tập kết thúc trong số những tập bao gồm những tác phẩm được viết từ tháng 5 đến tháng 11 năm 1920, là thời kỳ mà nhân dân Liên-xô đã phải đẩy lùi cuộc tấn công mới, cuộc tấn công cuối cùng của khối Đồng minh.

  pdf445p saodoivangem 26-12-2014 36 28   Download

 • Tập 4 bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng 5 năm 1846 đến tháng 3 năm 1848. Những tác phẩn chứa đựng những luận điểm cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, cơ sở triết học của chủ nghĩa cộng sản khoa học.

  pdf426p saodoivangem 26-12-2014 64 30   Download

 • Nội dung chính của tập 6 là những luận chứng và phát triển một cách phù hợp với hoàn cảnh lịch sử mới, những tư tưởng của C.Mác và Ph.Awngghen về Đảng, phát triển những nguyên lý của học thuyết về Đảng kiểu mới, Đảng cách mạng vô sản và các tài liệu để thảo cương lĩnh Đảng công nhân dân chủ-xã hội Nga.

  pdf395p bachbt92 24-12-2014 44 21   Download

 • Các tác phẩm trong tập 4 được V.I.Lê nin viết trong thời gian hoạt động khẩn trương cho việc xây dựng một Đảng vô sản kiểu mới, vạch ra những nguyên tắc cơ bản của cương lĩnh đảng và đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại ở Nga trên trường quốc tế.

  pdf371p bachbt92 24-12-2014 21 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản