Đánh giá các dòng pic

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đánh giá các dòng pic
  • Các bộ vi xử lý đóng vai trò quan trọng trong các hệ thống số và chúng được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng như các hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc. Tài liệu này giới thiệu các khái niệm căn bản của hệ vi xử lý và tập trung trình bày vi xử lý Intel 8086 và ghép nối tiêu biểu để tạo nên hệ vi xử lý 8086, tiền than của các hệ vi xử lý x86 sau này. Các kiến thức thu nhận được từ việc xây dựng hệ vi xử lý...

    pdf136p danchoi_108 26-11-2011 258 142   Download

  • Sự ra đời và phát triển nhanh chóng của kỹ thuật vi điện tử mà đặc trưng là kỹ thuật vi xử lí đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của khoa học tính toán, điều khiển và xử lí thông tin. Kỹ thuật vi xử lí đóng một vai trò rất quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và khoa học kỹ thuật.

    pdf28p phanhuyluan 27-02-2011 263 126   Download

  • Nghiên cứu được thực hiện tại các cơ sở chăn nuôi lợn thuộc Công ty cổ phần Giống Chăn nuôi Bắc Giang và Trại thực hành Trường Cao đẳng Nông - Lâm trong năm 2009 và 2010 nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng của các con lai thuộc các tổ hợp lai giữa nái lai F1(LY), F1(YL) phối giống với lợn đực Duroc và L19 (dòng Duroc trắng có nguồn gốc từ Công ty PIC). Thí nghiệm được tiến hành làm 3 đợt, mỗi tổ hợp lai trong đợt I và II là 30 cá thể, đợt III là 40 cá thể.

    pdf7p leon_1 05-08-2013 51 6   Download

Đồng bộ tài khoản