Đánh giá dòng vốn lưu động

Xem 1-20 trên 78 kết quả Đánh giá dòng vốn lưu động
 • Đề tài "Phân tích, đánh giá công tác quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VIC" được thực hiện nhằm mục đích làm rõ vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp, phân tích tình hình quản lý vốn lưu động tại Công ty TNHH Thương mại VIC,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc85p quynhthu2015 10-04-2016 36 12   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần Chương Dương - Hà Nội nghiện cứu cơ sở lý luận về vốn lưu động, đặc điểm cơ bản của Công ty Chương Dương, đánh giá tình hình quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty, từ đó đề suất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Chương Dương.

  doc52p tiencuong 20-07-2009 909 371   Download

 • Tài liệu Quản lý vốn lưu động sẽ giới thiệu đến bạn 1 số kiến thức, cũng như kinh nghiệm quản lý vốn lưu động, đánh giá và phân tích tình hình tài chính công ty. Cùng tham khảo nhé.

  pdf5p gau_baloo 25-08-2010 239 123   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị vốn lưu động vòng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex nhằm khái quát các vấn đề lý thuyết liên quan đến quản trị vốn lưu động ròng của doanh nghiệp.

  pdf101p violet_12 23-05-2014 176 79   Download

 • Đề tài: Vốn lưu động có 3 nội dung chính: nội dung, thành phần và kết cấu của vốn lưu động, nội dung quản lý vốn lưu động, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc48p dinhthao00 09-06-2011 110 46   Download

 • Đánh giá tính hiệu quả sử dụng tài sản lưu động. Quản lý tiền mặt hằng ngày. Đánh giá hoạt động quản lý các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả. Nguồn tài trợ tài sản lưu động.

  pdf8p insert_12 17-08-2013 46 7   Download

 • Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy Lợi, chỉ ra những thành công và hạn chế trong quá trình sử dụng vốn lưu động của công ty. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty Xây dựng và Chuyển giao Công nghệ Thủy Lợi.

  pdf89p luimotbuoc_3 03-11-2016 11 4   Download

 • Khóa luận nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động của doanh nghiệp đồng thời tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty cổ phần may Vĩnh Phú. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần may Vĩnh Phú.

  pdf87p luimotbuoc_3 03-11-2016 7 3   Download

 • Khóa luận tập trung nghiên cứu thực trạng sử dụng vốn lưu động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Hoàng Lan. Từ đó đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong tương lai.

  pdf76p luimotbuoc_3 03-11-2016 4 3   Download

 • Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động" trình bày các nội dung: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong nghiệp.

  ppt9p bautroibinhyen14 16-01-2017 4 1   Download

 • Quản lý vốn lưu động ! Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả.

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 344 213   Download

 • Chương 3 Quản trị vốn lưu động thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động trong doanh nghiệp.

  pdf9p vanthanhthiennu22 22-05-2014 55 14   Download

 • -tại sao doanh nghiệp muốn/cần phải vay nợ? -cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào? đòn bẩy tài chính ra sao? -công ty có khả năng hoàn trả nợ vay? -ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đủ trả nợ hay không?

  pdf39p ntgioi120403 02-11-2009 1756 1047   Download

 • Tài liệu hướng dẫn đánh giá phương án kế hoạch sản xuất, kinh doanh khă năng trả nợ của khách hàng, xác định hạn mức và phương pháp cấp tín dụng áp dụng đối với trường hợp vay vốn lưu động , bão lãnh, chiếc khấu.

  doc6p levuhoangnam 02-12-2011 369 174   Download

 • Bài giảng Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư xây dựng, bất động sản nhằm giải thích tại sao phải đánh giá hiệu quả dự án, thẩm định dự án bất động sản vốn tư nhân. Đất đai trong báo cáo ngân lưu dự án, khấu hao trong thẩm định dự án.

  pdf67p navy_12 22-05-2014 107 46   Download

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, ở phần nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm hai chương: Chương 1 - Lý luận chung về vốn lưu động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp, chương 2 - Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần Que hàn điện Việt Đức.

  pdf86p luimotbuoc_2 02-11-2016 1 1   Download

 • Nội dung của khóa luận bao gồm hai chương sau: Chương 1 - Cơ sở lý luận về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động, chương 2 - Thực trạng tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Thiết bị Thương mại. Mời tham khảo.

  pdf82p luimotbuoc_2 02-11-2016 1 1   Download

 • Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả.

  doc6p tcchpcbd 29-03-2011 240 104   Download

 • Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp 2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản: - Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp. - Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp - Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản xuất - Lưu thông. - Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó. - Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp. ...

  pdf11p vitconsieuquay 18-08-2011 340 102   Download

 • Vốn sản xuất là giá trị của những tài sản được sử dụng làm phương tiện trực tiếp phục vụ cho quá trình sản xuất và dịch vụ. Vốn cố định: biểu hiện bằng tiền của toàn bộ TSCĐ của DN. Vốn lưu động: biểu hiện bằng tiền của toàn bộ TSLĐ của DN.Bước vào thời kỳ đổi mới, thành tựu nổi bật nhất của ngành nông nghiệp Việt Nam là được Thế giới đánh giá cao về khả năng sản xuất lương. Sau khi chiến tranh kết thúc (1975), Việt Nam....

  ppt33p nguyenthixuan0405 13-11-2010 153 39   Download

Đồng bộ tài khoản