» 

Đánh Giá Giáo Dục

 • Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

  Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa...

  ppt 32p hiepmaychieu 20-03-2010 617 162

 • Bài giảng: Phương pháp đánh giá trong giáo dục

  Đánh giá là một quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc dựa trên sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với mục tiêu đề ra, đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc.

  ppt 99p vthongtk 12-10-2012 410 157

 • HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

  Đánh giá là hoạt động thu thập thông tin, phân tích và so sánh với mục tiêu chương trình nhằm định hướng, điều chỉnh chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ. Hoạt động đánh giá có thể do giáo viên tiến hành để tổ chức và điều chỉnh hoạt động chăm sóc – giáo dục cho phù hợp với trẻ. Hoạt động đánh giá còn có thể do các cấp quản lí giáo dục ( Bộ, Sở, các Phòng Giáo Dục –...

  pdf 19p phuonguyen123 04-07-2010 99 38

 • Luận văn: Tác động của các biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục tới phương pháp giảng dạy của giảng viên (nghiên cứu tại trường Đại học Sài Gòn)

  Trong xu thế hội nhập và phát triển, ngành giáo dục luôn được quan tâm hàng đầu, nhất là chất lượng giáo dục đại học (GDĐH). Để từng bước phát triển GDĐH theo chuẩn quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học. Trong thời gian qua,...

  pdf 100p hinhanh83 03-08-2013 46 30

 • Luận văn: Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra ngành công nghệ thông tin trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. HCM và đánh giá thử nghiệm

  Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) ngành công nghệ thông tin và mục tiêu giáo dục của chương trình đào tạo nghề quản trị mạng máy tính (QTMMT) hệ cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Tiến hành xây dựng CĐR nghề QTMMT của Khoa Công nghệ thông tin của Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua CĐR đề xuất, tiến...

  pdf 111p hinhanh83 03-08-2013 36 18

 • Luận văn: Tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: tác động của các yếu tố đặc điểm cá nhân của người học đến việc đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 91p hinhanh83 03-08-2013 25 17

 • Luận văn: Ảnh hưởng của kiểm tra – đánh giá kết quả học tập đến phương pháp học của sinh viên ở một số trường đại học trên địa bàn TP.HCM

  Để thực hiện được những trọng trách, nhiệm vụ đối với đất nước, nền giáo dục nước ta cần phải được xây dựng và phát triển trên nền tảng chất lượng cao. Mặc dù, hiện nay giáo dục nước ta đã đạt được một số thành tựu nhất định như: xây dựng được một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh bao gồm nhiều bậc học và cấp học khác nhau (nhà trẻ...

  pdf 159p hinhanh83 03-08-2013 38 17

 • 6 điểm cần lưu ý trong việc đánh giá học sinh

  Nói cách khác, mục đích cuối cùng của việc đánh giá học sinh trong lớp là để nâng cao chất lượng học tập trong lớp. Phương pháp đánh giá được thiết kế giúp giáo viên tìm ra học sinh đang học được gì trên lớp và nhận thức được đến đâu. Để áp dụng phương pháp này, giáo viên cần nắm được 6 đặc điểm sau: 1. Học sinh là trung tâm Việc đánh giá trong lớp học tập trung chủ...

  pdf 4p bibocumi5 07-10-2012 36 14

 • ĐÁNH GIÁ THỰC KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

  Đặt vấn đề Trong kỉ nguyên kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu sắc về tất cả các lĩnh vực, yêu cầu về nguồn nhân lực có khả năng cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, quyết định sự thành bại của một quốc gia. Khả năng cạnh tranh của nguồn nhân lực phụ thuộc rất nhiều vào quá trình đào tạo của hệ thống giáo dục ĐH&CĐ của từng nước,

  pdf 15p batman_1 09-01-2013 31 13

 • Tiểu luận: Đánh giá chất lượng đào tạo thông qua đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan

  Tiểu luận: Đánh giá chất lượng thông qua trắc nghiệm khách quan trình bày về cơ sở lý luận của kiểm tra, đánh giá trắc nghiệm và phương pháp đánh giá chất lượng thông qua trắc nghiệm khách quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc 23p dangtx1988 14-07-2014 12 9

 • Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học: Phần 2 - PGS.TS Phó Đức Hòa

  Kế tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học có nội dung giới thiệu về đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan, thực hành một số bài trắc nghiệm được tóm lược trong 2 chương 3&4. Cùng tham khảo để nắm hết nội dung của cuốn giáo trình một cách cụ thể.

  pdf 74p couple 04-06-2014 9 2

 • Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục

  Quyết định 15/2013/QĐ-UBND quy định tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định.

  pdf 2p thanhpham11 10-03-2014 4 0

 • Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Quyết định số14/2007/QĐ-BGDĐT.

  Để các địa phương triển khai thực hiện Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học (Chuẩn) được ban hành theo Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sử dụng Chuẩn trong quá trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn như sau: I. YÊU CẦU 1. Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, công bằng, dân chủ.

  pdf 11p ferari 21-08-2010 1128 144

 • PHỤ LỤC 1 PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

  PHỤ LỤC 1 PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ (Kèm theo Công văn số 616 /BGDĐT-NGCBQLGD, ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Phòng Giáo dục và Đào tạo Quế Phong Trường : Tiểu học Văn Sáng 2 Năm học : 2010 - 2011 Họ và tên giáo viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn học được...

  pdf 7p ctnhukieu9 23-04-2011 1476 137

 • Phụ lục 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

  Phụ lục 2 PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ Họ và tên người đánh giá: Nguyễn Thị Hà Trường đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục: Trường THCS Thị Trấn Cầu Diễn – huyện Từ Liêm – Hà Nội. Tiêu chuẩn 3: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tiêu chí 1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. a) Đảm bảo các tiêu chuẩn theo...

  pdf 19p ctnhukieu9 23-04-2011 1183 109

 • TIỂU LUẬN:ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

  Một vấn đề sôi động trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là vấn đề nghiên cứu - ứng dụng các phương pháp đánh giá kiểm tra quá trình và kết quả dạy-học, quá trình quản lý giáo dục một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trong hoạt động dạy- học, việc kiểm tra

  pdf 39p batman_1 09-01-2013 160 79

 • Mẫu phiếu đánh giá giờ giảng lý thuyết

  Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu đánh giá giờ giảng lý thuyết của trường Đại học Nông Lâm

  doc 2p manhthang0915972708 07-01-2011 298 69

 • Luận văn: Khảo sát sự hài lòng của sinh viên với hoạt động đào tạo tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

  Trình bày cơ sở lý luận: Quan niệm về chất lượng dịch vụ; Sự hài lòng của khách hàng và các mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng. Khái quát tình hình nghiên cứu của luận văn. Bối cảnh và phương pháp nghiên cứu: Hoạt động đào tạo của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐH KHTN); Phương pháp nghiên cứu. Đánh giá sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại...

  pdf 127p hinhanh83 03-08-2013 105 52

 • Luận văn: Tác động của Chuẩn nghề nghiệp đến phương pháp giảng dạy của giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lương 1 – TP. Nha Trang

  Ngày nay, thế giới đang bước vào một kỉ nguyên phát triển sôi động đòi hỏi bất kì một quốc gia nào nếu không muốn rơi vào tình trạng lạc hậu, trì trệ đều phải dốc sức trang bị cho mình về mọi mặt. Trong đó, đầu tư phát triển giáo dục là một trong những biện pháp tích cực và thông minh nhất. Chính vì vậy giáo dục được xem là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Nhà...

  pdf 104p hinhanh83 03-08-2013 17 8

 • SKKN: Một vài kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng Giáo Dục Quốc Phòng – An Ninh cho học sinh trường THPT Long Thành

  Đổi mới mạnh mẽ sâu rộng phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra, đánh giá: Giáo viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực hoá hơn nữa quá trình học tập của học sinh, phải tạo ra được cơ chế buộc học sinh phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học, nhằm hiểu sâu hơn nữa kiến thức. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến “Một...

  pdf 18p hoangchieuduong 12-05-2014 17 7

 • + Xem thêm 1473 Đánh Giá Giáo Dục khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản