Đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại ngân hàng

Xem 1-8 trên 8 kết quả Đánh giá rủi ro trước khi cho vay tại ngân hàng
 • Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm (2001-2005) ..

  pdf65p tieungot 21-01-2013 124 59   Download

 • Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm (2001-2005) Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế...

  pdf64p muathulamebay 17-08-2010 90 54   Download

 • Chúng ta đang sống trong một nền kinh tế năng động mang tính chất toàn cầu. Trong nền kinh tế ấy xu hướng hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực đang là xu hướng chung của các quốc gia. Năm 2004 là năm có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong kế hoạch phát triển 5 năm (2001-2005) Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế...

  pdf85p hotmoingay1 04-01-2013 27 3   Download

 • Trong bối cảnh đổi mới chung của đất nước, NHTM với vai trò là một trung gian tài chính quan trọng của xã hội đã từng bước cải tổ hoạt động của mình hoà nhập với cơ chế mới của thị trường, mở rộng mạng lưới cho vay với các doanh nghiệp. Đây là phương hướng phát triển tín dụng mới trong điều kiện hiện nay.

  pdf64p minhtri 09-07-2009 458 306   Download

 • Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống ngân hàng thích ứng để hỗ trợ...

  doc90p nhaquantritaiba 15-06-2011 199 94   Download

 • Việt Nam gia nhập WTO tạo ra một sân chơi mới cho thị trường tài chính tại Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập mở rộng tài trợ cho các dự án đầu tư là một chính sách phù hợp để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên, việc mở rộng qui mô đầu tư đòi hỏi phải có một hệ thống ngân hàng thích ứng để hỗ trợ - các doanh nghiệp yêu cầu cung cấp dịch vụ tài chính tốt hơn, các công ty đa quốc gia cũng muốn có các dịch vụ tài chính trong nước hỗ...

  doc90p nhaquantritaiba 15-06-2011 91 40   Download

 • (1) Doanh nghiệp thương mại bán chịu hàng hoá cho người mua – người tiêu dùng hoặc nông dân. (2) Doanh nghiệp thương mại chuyển nhượng phiếu bán hàng trả góp cho ngân hàng để được tài trợ vốn. Người mua thanh toán cho ngân hàng theo định kỳ.

  pdf8p phuoctam33 29-06-2011 39 5   Download

 • Góp phần tham luận tại Hội nghị tư CG 2012, ông Sanjay Kalra, đại diện thường trú của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) tại Việt Nam đánh giá, trong những năm vừa qua và trước khi xảy ra việc suy giảm kinh tế gần đây, nền kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ không bền vững về dài hạn, và những yếu tố dễ tổn thương đã tích tụ dần trong quá trình phát triển đó....

  pdf3p bibocumi25 09-01-2013 26 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản