» 

Đánh Giá Trong Giáo Dục

 • Đánh giá trong giáo dục đại học - TS. Vũ Lan Hương

  Đánh giá trong giáo dục đại học trình bày về những vấn đề cơ bản đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

  pdf 90p narrow_12 17-07-2014 23 4

 • Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non - Phan Lan Anh

  Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non giúp người giáo viên nắm được vấn đề cơ bản về đánh giá trong giáo dục mầm non, mô tả và sử dụng được một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non, hiểu và vận dụng được quy trình, cách xử lí kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ và xây dựng được một số công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ.

  pdf 38p minhminhnguyen32 09-06-2014 14 1

 • Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

  Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa...

  ppt 32p hiepmaychieu 20-03-2010 604 160

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

  pdf 112p cheap_12 08-07-2014 16 2

 • Đề tài "Đo lường và đánh giá trong giáo dục"

  Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng) • Chức năng của đánh giá trong giáo dục • Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục • Các nội dung đánh giá trong giáo dục

  pdf 138p meoconlaoca 24-06-2011 93 35

 • Bài giảng: Phương pháp đánh giá trong giáo dục

  Đánh giá là một quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc dựa trên sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với mục tiêu đề ra, đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc.

  ppt 99p vthongtk 12-10-2012 405 155

 • TIỂU LUẬN:ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

  Một vấn đề sôi động trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là vấn đề nghiên cứu - ứng dụng các phương pháp đánh giá kiểm tra quá trình và kết quả dạy-học, quá trình quản lý giáo dục một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trong hoạt động dạy- học, việc kiểm tra

  pdf 39p batman_1 09-01-2013 153 75

 • ĐÁNH GIÁ TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT Phần 2

  * ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Chương I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này sinh viên phải: - Nắm được khái niệm đánh giá, các đặc điểm của đánh giá trong giáo dục đặc biệt, mục đích của đánh giá trong giáo dục đặc biệt.

  pdf 6p chagio5k 22-08-2011 90 25

 • Đánh giá dạy học

  Có thể đưa ra khái niệm chung về đánh gía trong giáo dục như sau: Đánh giá trong giáo dục là việc đưa ra những nhận định, xét đoán về kết quả giáo dục dựa vào sự phân tích qua những bằng chứng thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chí đã đề ra để đi đến những kết luận thích hợp nhằm điều chỉnh công việc, cải thiện thực trạng nâng cao chất lượng và hiệu quả...

  ppt 24p online_12 07-11-2013 15 4

 • Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trình bày những kĩ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Module giúp học viên nắm được các bước cơ bản để xây dựng đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 37p minhminhnguyen32 10-06-2014 7 3

 • Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học: Phần 1 - PGS.TS Phó Đức Hòa

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học gồm 2 chương đầu có nội dung trình bày về: những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục, quy trình đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học. Cuốn giáo trình sẽ giúp người học cũng như giảng viên có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf 55p couple 04-06-2014 21 3

 • Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Phạm Văn Hoan

  Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học giúp học viên nắm được kĩ thuật biên soạn các loại đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học; nắm được kĩ thuật xây dựng các dạng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 64p tuoihaimuoi32 19-06-2014 3 1

 • GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TRONG TRƯỜNG HỌC

  Tham khảo sách 'giám sát, đánh giá trong trường học', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 156p lumia_12 28-05-2013 25 4

 • Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng

  Thuyết trình giáo dục đại học: Vấn đề dạy và học trong giáo dục đại học nói chung và ngoài công lập nói riêng nhằm trình bày về các nội dung đánh giá chung trong giáo dục đại học, giáo dục đại học ngoài công lập, giải pháp cải thiện giáo dục ngoài công lập.

  pdf 29p good_12 02-07-2014 11 3

 • Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non - Lê Bích Ngọc

  Module Mầm non 43: Giáo dục vì sự phát triển biền vững trong giáo dục mầm non gồm 4 nội dung chính, trình này khái quát về phát triển bền vững, định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, khái quát chung về giáo dục vì sự phát triển bền vững, mục tiêu; nội dung; phương pháp; lập kế hoạch, đánh giá và phối hợp với các tổ chức xã hội khi thực hiện giáo dục vì sự...

  pdf 46p minhminhnguyen32 09-06-2014 11 2

 • Tài liệu tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học

  Thông tin thu thập được từ nhà tuyển dụng các sinh viên tốt nghiệp của một số chương trình đào tạo nào đó có thể rất hữu ích đối với quá trình tự đánh giá. Mặc dù một số thông tin có thể thu nhận được từ các nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo, phản hồi của nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp của các chương trình kỹ thuật và...

  pdf 43p diemanh 11-03-2009 366 138

 • Đo lường và đánh giá kết quả học tập

  Vấn đáp dùng lời nói trao đổi giữa trắc nghiệm viên và người được trắc nghiệm. Vấn đáp có ưu thế:Người được trắc nghiệm phải tự lực trả lời, không thể quay cóp của người khác.Trắc nghiệm viên có thể đánh giá cả về nội dung câu trả lời lẫn phong cách, thái độ,… của người trả lờiVấn đáp có nhược điểm là mất thời gian vì phải hỏi từng người một.

  ppt 16p peheo_1 31-07-2012 152 60

 • ĐO LƯỜNG & ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

  Một công cụ hay một hệ thống các công cụ dùng đo lường một mẫu hành vi (behavior) Phân loại: Trắc nghiệm chuẩn mực (Norm – Referenced Test) Trắc nghiệm tiêu chí (Criterion – Refferenced Test) Trắc nghiệm theo mục tiêu (Objective – Referenced Test) Trắc nghiệm theo lĩnh vực (Domain – Referenced Test)

  ppt 138p batman_1 09-01-2013 70 36

 • Báo cáo "Tiêu chí đánh giá giảng viên "

  Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Xã hội và Nhân văn 24 (2008) 131-135 Tiêu chí đánh giá giảng viên Nguyễn Thị Tuyết* Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận ngày 22 tháng 7 năm 2008 Tóm tắt. Đánh giá toàn diện và chính xác năng lực của giảng viên là một trong những yếu tố quan trọng khuyến khích sự phấn đấu vươn lên của giảng viên, góp phần nâng cao...

  pdf 5p dem_thanh 21-12-2012 56 21

 • LUẬN VĂN:ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH THIẾT KẾ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TẠI KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

  Hiện nay chất lượng giáo dục đang trở thành mối quan tâm chung của toàn xã hội, đặc biệt là chất lượng giáo dục đại học. Trong khi nguồn lực tại các cơ sở đào tạo còn hạn chế, chưa đủ đáp ứng kịp thời việc tăng nhanh quy mô và các loại hình đào tạo thì vấn đề chất lượng đào tạo trong giáo dục đại học hiện đang là điểm nóng rất cần được quan tâm.

  pdf 129p rose_12 04-12-2012 43 19

 • + Xem thêm 766 Đánh Giá Trong Giáo Dục khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản