» 

Đánh Giá Trong Giáo Dục

 • Đánh giá trong giáo dục đại học - TS. Vũ Lan Hương

  Đánh giá trong giáo dục đại học trình bày về những vấn đề cơ bản đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục đại học, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, quản lý và bảo đảm chất lượng đào tạo trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

  pdf 90p narrow_12 17-07-2014 27 8

 • Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non - Phan Lan Anh

  Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non giúp người giáo viên nắm được vấn đề cơ bản về đánh giá trong giáo dục mầm non, mô tả và sử dụng được một số phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm non, hiểu và vận dụng được quy trình, cách xử lí kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ và xây dựng được một số công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ.

  pdf 38p minhminhnguyen32 09-06-2014 15 2

 • Bài giảng môn: Đo lường và đánh giá trong giáo dục

  Đo lường - đánh giá trong giáo dục là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vị trí, vai trò, chức năng của đánh giá trong giáo dục nói chung và trong hoạt động dạy - học nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên kĩ năng xác định mục tiêu của môn học, bài học làm cơ sở cho việc xây dựng một qui trình đánh giá kết quả học tập môn học một cách khách quan, khoa...

  ppt 32p hiepmaychieu 20-03-2010 617 162

 • Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học - ThS. Nguyễn Thành Nhân

  Bài giảng Đánh giá trong giáo dục đại học bao gồm trình bày các nội dung chính: bối cảnh xem xét chất lượng giáo dục hiện nay, các khái niệm, quan niệm về chất lượng và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

  pdf 112p cheap_12 08-07-2014 20 5

 • Đề tài "Đo lường và đánh giá trong giáo dục"

  Các khái niệm cơ bản (thuật ngữ thường dùng) • Chức năng của đánh giá trong giáo dục • Các yêu cầu của đánh giá trong giáo dục • Các nội dung đánh giá trong giáo dục

  pdf 138p meoconlaoca 24-06-2011 93 35

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THCS môn Hóa học

  "Tài liệu tập huấn Kiểm tra đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THCS môn Hóa học" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 đối với đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục THCS theo định hướng tiếp cận năng lực, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng...

  doc 227p mai1tyeu 16-09-2014 40 5

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Hóa học

  "Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Hóa học" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục THPT theo định hướng tiếp cận năng lực, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng...

  doc 225p mai1tyeu 16-09-2014 8 1

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Tiếng Anh

  "Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Tiếng Anh" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 định hướng đổi mới đồng bộ phương dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục THPT theo định hướng tiếp cận năng lực, phần 2 đánh giá trên lớp học không dùng bài thi, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng phát...

  doc 199p mai1tyeu 16-09-2014 9 0

 • Bài giảng: Phương pháp đánh giá trong giáo dục

  Đánh giá là một quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công việc dựa trên sự phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với mục tiêu đề ra, đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều chỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc.

  ppt 99p vthongtk 12-10-2012 410 157

 • Sổ tay Phương pháp giáo dục

  (NB) Sổ tay phương pháp giáo dục được biên soạn để đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá trong giáo dục. Sổ tay trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và cập nhật về các phương pháp giảng dạy và đánh giá tiên tiến. Vì vậy mời các bạn tham khảo tài liệu để có cách dạy học hay nhất.

  doc 82p 01223839464 28-10-2011 154 84

 • TIỂU LUẬN:ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIÁO DỤC

  Một vấn đề sôi động trong thực tiễn và lý luận dạy học và quản lý giáo dục hiện nay là vấn đề nghiên cứu - ứng dụng các phương pháp đánh giá kiểm tra quá trình và kết quả dạy-học, quá trình quản lý giáo dục một cách khách quan, chính xác và nhanh chóng. Trong hoạt động dạy- học, việc kiểm tra

  pdf 39p batman_1 09-01-2013 160 79

 • ĐÁNH GIÁ TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT Phần 2

  * ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG Chương I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ TRẺ KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT. Mục tiêu bài học: Sau khi học xong bài này sinh viên phải: - Nắm được khái niệm đánh giá, các đặc điểm của đánh giá trong giáo dục đặc biệt, mục đích của đánh giá trong giáo dục đặc biệt.

  pdf 6p chagio5k 22-08-2011 92 25

 • Tài liệu tập huấn Hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp THPT môn Vật lí

  "Tài liệu tập huấn Hướng dẫn dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh cấp THPT môn Vật lí" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 định hướng đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục THPT, phần 2 dạy học theo định hướng phát triển năng lực, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phần 4 tổ chức...

  doc 170p mai1tyeu 16-09-2014 50 9

 • Đánh giá dạy học

  Có thể đưa ra khái niệm chung về đánh gía trong giáo dục như sau: Đánh giá trong giáo dục là việc đưa ra những nhận định, xét đoán về kết quả giáo dục dựa vào sự phân tích qua những bằng chứng thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu chí đã đề ra để đi đến những kết luận thích hợp nhằm điều chỉnh công việc, cải thiện thực trạng nâng cao chất lượng và hiệu quả...

  ppt 24p online_12 07-11-2013 16 4

 • Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học: Phần 1 - PGS.TS Phó Đức Hòa

  Phần 1 của cuốn Giáo trình Đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học gồm 2 chương đầu có nội dung trình bày về: những vấn đề chung về đánh giá trong giáo dục, quy trình đánh giá kết quả giáo dục ở Tiểu học. Cuốn giáo trình sẽ giúp người học cũng như giảng viên có thêm tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf 55p couple 04-06-2014 23 4

 • Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Trần Thị Tuyết Oanh

  Module THCS 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học trình bày những kĩ thuật cơ bản, hiện đại về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS. Module giúp học viên nắm được các bước cơ bản để xây dựng đề kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 37p minhminhnguyen32 10-06-2014 9 3

 • Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học - Phạm Văn Hoan

  Module Trung học phổ thông 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học giúp học viên nắm được kĩ thuật biên soạn các loại đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học; nắm được kĩ thuật xây dựng các dạng câu hỏi kiểm tra, đánh giá trong dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 64p tuoihaimuoi32 19-06-2014 5 2

 • Tài liệu bồi dưỡng Cán bộ quản lí về giáo viên về dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực môn Tin học cấp THPT

  "Tài liệu bồi dưỡng Cán bộ quản lí về giáo viên về dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo định hướng năng lực môn Tin học cấp THPT" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong giáo dục THPT theo định hướng tiếp cận năng lực, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực, phần 3 kiểm tra đánh giá theo...

  doc 230p mai1tyeu 16-09-2014 7 1

 • Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học cấp THPT

  "Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học cấp THPT" biên soạn gồm 4 phần: phần 1 đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục THPT theo định hướng tiếp cận năng lực, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực, phần 3 kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực, phần 4...

  doc 246p mai1tyeu 16-09-2014 13 0

 • Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Địa lí

  "Tài liệu tập huấn Kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT môn Địa lí" gồm các phần chính sau: phần 1 thực trạng và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ở trường trung học, phần 2 dạy học theo định hướng năng lực của môn học, phần 3 kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của môn học,...

  doc 252p mai1tyeu 16-09-2014 35 6

 • + Xem thêm 776 Đánh Giá Trong Giáo Dục khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản