Danh hiệu " anh hùng lao động"

Xem 1-20 trên 38 kết quả Danh hiệu " anh hùng lao động"
 • Tham khảo tài liệu 'đề nghị chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, tặng thưởng huân chương các loại.', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suphurua 25-10-2010 65 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề nghị chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động, tặng thưởng huân chương các loại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p xanh_hyvong 25-09-2010 50 3   Download

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định khen thưởng Các bước Tên bước Mô tả bước Đơn vị có cá nhân, tập thể đạt tiêu chuẩn phong tặng danh hiệu 1.

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 47 2   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Hoạt động khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thi đua – Khen thưởng) Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức

  pdf8p meoconbunngu 27-01-2011 66 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu “anh hùng lao động” cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p voigiay 04-11-2011 103 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề nghị xét phong tặng danh hiệu anh hùng (tỉnh/thành phố anh hùng; bà mẹ việt nam anh hùng; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suunyy 12-11-2010 73 6   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-UBDT ngày 15/7/2011 của Ủy ban Dân tộc Mẫu số 9: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới (1)

  pdf4p vitconhamchoi 02-08-2011 132 5   Download

 • Qua bài Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa giúp HS hiểu thêm về sự nghiệp của con người tài năng, là một trong những anh hùng mà tên tuổi của ông được nhớ mãi. Yêu cầu: GV đọc diễn cảm toàn bài với giọng kể rõ ràng, chậm rãi, với cảm hứng ca ngợi. Nhấn giọng khi đọc các danh hiệu cao quý Nhà nước đã trao tặng cho Trần Đại Nghĩa.

  ppt24p hoangoclam1975 08-01-2014 34 2   Download

 • Danh hiệu “Tỉnh Anh hùng”, “Thành phố Anh hùng” để tặng cho tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có thành tích đặc biệt xuất sắc và toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 2.

  pdf2p truongan 10-07-2009 672 72   Download

 • Ngày 26/4/1957, Ngân hàng Kiến thiết Việt nam, tiền thân của BIDV, được thành lập. Trải qua 48 năm xây dựng, trưởng thành, với 2 lần đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua từng giai đoạn phát triển của đất nước, khẳng định vai trò chủ lực phục vụ đầu tư phát triển.

  pdf42p hotmoingay1 03-01-2013 41 19   Download

 • Quyết định số 38/1999/QĐ-TTG về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf5p truongvu 10-10-2009 67 5   Download

 • Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương a) Cá nhân cư trú. b) Cá nhân không cư trú. c) a & b đều đúng. Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại. c)Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân....

  doc10p congdong18041990 19-01-2011 2316 956   Download

 • THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG: Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương a) o Cá nhân cư trú b) o Cá nhân không cư trú c) o a & b đều đúng Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công a) o Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội, b) o Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại c) o Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu...

  pdf34p thiuyen3 17-08-2011 198 66   Download

 • VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Với những đóng góp và thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, VNPT đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ 1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.

  pdf32p hoamihothay 02-10-2012 164 67   Download

 • Nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ Cuối năm 2000, trong hồ sơ gửi đến Hội đồng thi đua các cấp đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, cùng với việc trình bày những thành tích đã đạt được, Ban Chủ nhiệm Khoa Lịch sử cũng đã khẳng định lại một lần nữa định hướng nghiên cứu khoa học của Khoa: “Khoa học Lịch sử là một khoa học cơ bản nên việc nghiên cứu phải lấy khoa học cơ bản làm nền tảng và trước hết là để phục vụ cho việc biên s...

  pdf14p gauhaman123 23-11-2011 50 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu “bà mẹ việt nam anh hùng”, mã số hồ sơ 143627', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p titihaudau 13-06-2011 94 6   Download

 • Thông tư số 39/1999/TT-BGD&ĐT về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành, để hướng dẫn vận dụng thực hiện Quyết định 38/1999/QĐ-TTg về đối tượng, tiêu chuẩn và quy trình xét chọn danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới của ngành giáo dục

  pdf7p truongvu 10-10-2009 58 4   Download

 • Quyết định số 38/1999/QĐ-TTG về việc ban hành Quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng Lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 69 4   Download

 • Căn cứ tình hình thực tế việc các địa phương đề nghị tặng và truy tặng danh hiệu " Bà mẹ Việt Nam anh hùng". Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5469/ VPCP-KGVX ngày 11/8/2029 yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và xã hội...

  pdf1p thanhan 23-09-2009 44 3   Download

 • Thông tư số 16/1999/TT-BYT về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới do Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg của TTCP ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân nhân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu AHLĐ trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét ch...

  pdf6p truongvu 10-10-2009 47 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản