Danh mục bí mật Nhà nước

Xem 1-20 trên 74 kết quả Danh mục bí mật Nhà nước
 • Quyết định 71/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước

  doc2p trongthuy 18-08-2009 159 23   Download

 • Quyết định 940/2003/QĐ-BCA(A11) của Bộ Công an về Danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 202 20   Download

 • Quyết định 237/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành tài chính

  doc3p sontinh 18-08-2009 323 11   Download

 • Quyết định Số: 52/2014/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 28 1   Download

 • Quyết định số 56/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Y tế, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p bethuy1990 20-11-2015 18 1   Download

 • Thông tư số: 08/2015/TT-BCA quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Thanh tra; căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước;...

  pdf2p codon_06 21-01-2016 21 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công an...

  pdf2p poqueen 13-05-2013 50 3   Download

 • Quyết định số 1228/2002/QĐ-BCA về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành chứng khoán do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf2p manhquynh 10-10-2009 49 2   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC ĐỘ MẬT CỦA ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

  pdf3p bupbebaggo 15-01-2013 37 1   Download

 • Quyết định 181/2004/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 112 11   Download

 • Quyết định 124/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 89 8   Download

 • Quyết định 128/2009/QĐ-TTg về việc danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttnh1 11-11-2009 85 6   Download

 • Quyết định số 485/2004/QĐ-BCA(A11) về danh mục bí mật Nhà nước độ Mật của Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 56 6   Download

 • Quyết định số 71/2006/QĐ-TTg về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật của Kiểm toán Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawktkt1 25-10-2009 43 3   Download

 • Quyết định số 749/2004/QĐ-BCA (A11) về Danh mục bí mật nhà nước độ Mật của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do Bộ Công an ban hành

  pdf2p lawvhxh11 19-11-2009 37 3   Download

 • Quyết định 15/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng

  doc2p mynuong 19-08-2009 104 2   Download

 • Quyết định số 645-TTg về danh mục bí mật Nhà nước trong ngành thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawktkt7 29-10-2009 41 2   Download

 • Thông tư 29/2013/TT-BCA Quy định Danh mục bí mật Nhà nước độ mật trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường do Bộ Công an ban hành.

  pdf5p buitubt 05-03-2014 48 0   Download

 • Quyết định 15/2003/QĐ-TTg về danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật trong ngành ngân hàng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p quyenlinh 23-10-2009 72 10   Download

 • Quyết định 01/2004/QĐ-TTg về Danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Toà án nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawtttotung2 29-10-2009 114 11   Download

Đồng bộ tài khoản