Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi

Xem 1-3 trên 3 kết quả Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi
  • Công văn 1775/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về Danh mục dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc giai đoạn 2009 - 2011

    pdf1p lythong 18-08-2009 47 7   Download

  • "KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ BẰNG NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT" (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Số DA "Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng" "Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2012" "Luỹ kế vốn đã bố trí đến h...

    xls12p banhnamdua 29-06-2013 53 3   Download

  • Đối với mỗi doanh nghiệp, để đi đến quyết định đầu tư thì vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải đánh giá được hiệu quả kinh tế của đầu tư. Kết quả đầu tư sẽ thu được trong thời gian dài. Trong thời gian đó có nhiều biến động kinh tế, chính trị, xã hội,… khó dự kiến hết được. Vì vậy, chấp nhận bỏ vốn đầu tư là doanh nghiệp chấp nhận rủi ro. Để hạn chế rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng nhiều dự án có tính khả thi.

    doc19p tothesky 17-03-2013 66 29   Download

Đồng bộ tài khoản