Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Xem 1-7 trên 7 kết quả Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế
 • Công văn 2034/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf2p myngoc 13-08-2009 109 25   Download

 • Công văn 3203/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf1p nguyendung 13-08-2009 104 11   Download

 • Công văn 4260/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

  pdf2p crispy 07-08-2009 59 5   Download

 • Công văn 4446/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

  pdf1p crispy 07-08-2009 59 2   Download

 • Công văn 1063/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

  doc1p strips 07-08-2009 37 1   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu đầu tiên người nộp thuế: a) Tự xác định nhu cầu sử dụng và xây dựng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế theo đúng quy định về đối tượng miễn thuế của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Điều 13 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg, hướng dẫn tại Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản quy định khác có liên quan; b) Tự ...

  pdf6p abcdef_36 07-10-2011 38 6   Download

 • THEO DÕI NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần sửa đổi Ngày sửa đổi Nội dung và hạng mục sửa đổi 1.

  pdf16p tet_tay 04-01-2012 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản