Danh mục nghề đào tạo

Xem 1-20 trên 144 kết quả Danh mục nghề đào tạo
 • THÔNG TƯ BỔ SUNG DANH MỤC NGHỀ VÀO BẢNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;...

  pdf4p giaythethao 09-10-2012 57 10   Download

 • Thông tư Số: 21/2014/TT-BLĐTBXH Quy định Danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

  doc64p minhvanthuan 19-11-2014 11 0   Download

 •  Chương trình đào tạo Tiến sĩ: Kỹ thuật Cơ khí Hướng chuyên sâu Công nghệ chế tạo máy bao gồm những nội dung về tổng quan chương trình đào tạo (mục tiêu, thời gian, khối lượng kiến thức, đối tượng, nội dung,...) và đề cương chi tiết của các học phần (danh mục học phần chi tiết của chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần Tiến sĩ).

  pdf32p rubicvn 18-06-2015 33 8   Download

 • Quyết định số 37/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf34p lawgd2 04-11-2009 47 7   Download

 • Bài giảng của cô giáo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM. Giúp người lớn tuổi học tốt nhất: Chú trọng vào ví dụ thực tiễn; Nhấn mạnh tính ứng dụng và công việc thực tế; Liên hệ nội dung đào tạo vớimong đợi; Tạo cơ hội để học viên sử dụng các kinh nghiệm chuyên môn, thực tế; Lắng nghe tích cực các phản ứng và các câu trả lời; Khuyến khích học viên tìm kiếm các nguồn lực tốt nhất của họ.

  pdf5p h08112107 22-08-2010 188 103   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC (Kèm theo Quyết định số 229/QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 01 năm 2011 về việc phê duyệt các nội dung về cung cấp sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo cho các trường THCS bị ảnh hưởng lũ lụt của 6 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên)

  pdf0p quadau_haudau 28-01-2011 503 81   Download

 • Cấp thừa hành quan tâm điều gì? Nắm được kỹ thuật & nghiệp vụ để tác nghiệp. Cấp lãnh đạo quan tâm điều gì? Nắm được tư duy & phương pháp - để từ đó tìm ra chiến lược & giải pháp cho công ty Chúng ta phải nghiên cứu một vấn đề rất lớn & rất khó trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa, chương trình này chỉ dành cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Mục tiêu đào tạo là chuyển giao “tư duy & phương pháp”...

  pdf278p lavie1 22-06-2011 89 48   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin được xây dựng với mục đích giúp sinh viên hệ đào tạo từ xa nghiên cứu các vấn đề về bảo mật hệ thống thông tin. Nội dung tài liệu được chia thành 3 chương: Tổng quan về bảo mật hệ thống thông tin, mật mã và xác thực thông tin, các ứng dụng bảo mật trong hệ thống thông tin.

  pdf137p levuphongqn 18-08-2015 73 44   Download

 • Bài giảng chuyên đề "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể hiểu khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p tsmttc_007 08-09-2015 26 9   Download

 • Chương trình khung trình độ trung cấp Nghề Bán hàng trong siêu thị được ban hành kèm theo Thông tư số 44/TT-LĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chương trình này quy định các mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục môn học, mô đun đào tạo bắt buộc, thời gian và phân bổ thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc205p tangtuy16 01-07-2016 8 4   Download

 • Đánh giá nhu cầu đào tạo cử nhân y tế công cộng với mục tiêu mô tả thực trạng công việc và năng lực hiện có của các cán bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực sức khỏe môi trường - nghề nghiệp; mô tả nhu cầu đào tạo về kiến thức và kỹ năng của các cán bộ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến sức khỏe môi trường - nghề nghiệp;...

  pdf39p codon_01 16-11-2015 11 1   Download

 • Đề tài thực hiện nhằm đạt 3 mục tiêu: (i) Đánh giá thực trạng người lao động nông thôn tham gia đào tạo nghề trong thời gian qua trên địa bàn thành phố cần thơ; (ii) phân tích một số yếu tố hưởng đến việc tham gia đào tạo nghề của lao động nông thôn trên địa bàn thành phố cần thơ; (iii) đề xuất một số giải pháp trong công tác đào tạo nghề khi người lao động nông thôn tham gia đào tạo nghề trên địa bàn thành phố cần thơ trong thời gian tới.

  pdf9p tangtuy13 02-06-2016 4 1   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Cải tiến hệ thống quy trình, văn bản quản lý đào tạo theo ISO 9001 : 2008 tại trường Cao đẳng Nghề Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh là khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống quy trình, văn bản quản lý đào tạo trường CĐN HH TPHCM nhằm cải tiến một số quy trình, văn bản quản lý đào tạo tại trường CĐN HH TPHCM hướng theo ISO 9001 : 2008.

  pdf144p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 1 1   Download

 • Từ những đặc điểm về dịch vụ đào tạo đại học và những mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ, chất lượng đào tạo đại học trong và ngoài nước, đề tài nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo đại học. Với kết quả nghiên cứu thực

  pdf6p svdanang001 15-10-2011 294 105   Download

 • Mục tiêu bài giảng Đào tạo công nghệ trải vải và cắt bán thành phẩm này là giúp cho học sinh có khả năng: Biết cách trải vải đúng nguyên tắc, đảm bảo kỹ thuật; thực hiện cắt bán thành phẩm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động; thực hiện việc bóc tập, đánh số đúng quy định đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nội dung bài giảng gồm 5 bài: Trải vải, cắt bán thành phẩm, hạch toán bàn cắt và điều hành quản lý quy trình cắt bán thành phẩm.

  pdf15p hoahongxanh029712 05-03-2014 424 101   Download

 • ...Nhàm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cở sở, hoàn thiện ....Người học nghề học hết chương trình sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng có đủ điều kiện thì được kiểm tra, nếu có...

  pdf54p haidang 11-06-2009 338 69   Download

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG DANH MỤC NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

  pdf6p cavienchien5k 19-07-2010 248 56   Download

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Nuôi cá lồng bè nước ngọt (cá chép, cá trắm cỏ) trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

  doc59p minhminh_1 01-12-2014 101 54   Download

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Trồng rau hữu cơ trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

  doc50p minhminh_1 01-12-2014 126 52   Download

 • Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề: Chăn nuôi gà, lợn hữu cơ trình bày về mục tiêu đào tạo, thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu, danh mục mô đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian học tập, chương trình và giáo trình mô đun đào tạo, chương trình mô đun nghề.

  doc66p minhminh_1 01-12-2014 129 51   Download

Đồng bộ tài khoản