Danh sách giảng viên

Xem 1-20 trên 296 kết quả Danh sách giảng viên
 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu danh sách giảng viên.

  doc2p vitconxinhdep 13-07-2009 197 29   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu danh sách học viên được đào tạo.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 199 34   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu danh sách thành viên sáng lập đối với công ty hợp danh

  pdf3p dauhuthiu 27-09-2010 121 8   Download

 • Tài liệu tham khảo biểu mâu ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tại Việt Nam; Mẫu danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên

  pdf2p dauhuthiu 27-09-2010 94 6   Download

 • Phụ lục số 02 MẪU DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOÁ HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính)

  pdf2p dhoomagain 17-02-2012 37 3   Download

 • Mẫu Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH giới thiệu tới các bạn về những nội dung cần có và cách trình bày của bản Danh sách đề xuất giảng viên hoàn thành nhiệm vụ NCKH. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc1p minhqua123 14-03-2015 28 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH TOÁN VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐƯỢC CỬ ĐI BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC INDIANA, HOA KỲ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 35 2   Download

 • Tài liệu tập huấn Thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ở Việt Nam (dành cho giảng viên) có nội dung cung cấp kiến thức, kỹ năng trong tập huấn cho nguời lớn theo phương pháp cùng tham gia, Hướng dẫn cách thức tổ chức, thực hiện quy trình giảng dạy những nội dung cơ bản về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

  pdf78p hoa_hong91 23-05-2014 120 36   Download

 • Bài giảng "Chuyên đề Java - Chương 2: Giới thiệu Hibernate" giới thiệu tới các bạn sinh viên các kiến thức: Giới thiệu Hibernate, xây dựng ứng dụng quản lý sinh viên đơn giản với Hibernate (lấy danh sách sinh viên, lấy thông tin sinh viên, thêm sinh viên, cập nhật sinh viên, xóa sinh viên). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 15 7   Download

 • Các biểu mẫu nhân sự hành chính liên quan việc đào tạo nhân viên - Biểu mẫu danh sách cán bộ nhân viên được đào tạo.

  doc1p vitconxinhdep 13-07-2009 387 106   Download

 • Danh sách liên kết đơn Danh sách là một dãy hữu hạn các phần tử thuộc cùng một lớp đối tượng nào đó. Ví dụ : danh sách sinh viên, danh sách vật tư, danh sách các hoá đơn, danh sách các số thực. Trong các bài trước ta đã dùng mảng để biểu thị một danh sách. Cách này có các nhược điểm: kích thước của mảng phải định trước nên tốn bộ nhớ (số phần tử thực tế dùng nhiều khi rất ít so với khai báo), khi thêm một phần tử vào mảng hoặc xoá một...

  pdf15p abcdef_45 29-10-2011 487 88   Download

 • Bài giảng Danh sách liên kết trình bày khái niệm về biến con trỏ, danh sách liên kết, ứng dụng của danh sách liên kết, giới thiệu Stack, queue. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt19p model_12 23-04-2014 36 13   Download

 • Hoàn tất bài thực hành này, sinh viên có thể: Hiểu được các thành phần của danh sách liên kết; thành thạo các thao tác trên danh sách liên kết: thêm phần tử, xóa phần tử, duyệt danh sách liên kết; áp dụng cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết vào việc giải quyết một số bài toán đơn giản.

  pdf5p nhanmotchut_1 04-10-2016 21 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi danh sách người đại diện ttheo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphurua 25-10-2010 35 3   Download

 • Các mẫu báo cáo, biên bản kiểm tra cơ sở đào tạo/cơ sở đánh giá trình độ tiếng Anh nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) Tên cơ sở đào tạo, huấn luyện: Mẫu số 1 BÁO CÁO DANH SÁCH GIÁO VIÊN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO Tr. độ N. ngữ (Tiếng Anh, Pháp...

  pdf2p banhnamdua 15-07-2013 64 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách giáo viên tham gia giảng dạy', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p duahau0hat 06-02-2012 28 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu giải thuật: Bài 4 - Cấu trúc dữ liệu biểu diễn danh sách (Phần 2) giới thiệu thư viện khuôn mẫu chuẩn STL, cài đặt danh sách bằng mảng C++, bộ ba quan trọng, hàm insert, append của Dlist; ứng dụng KDLTT danh sách.

  pdf14p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 6 1   Download

 • Phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện để tạo ra và phát huy lợi thế cạnh tranh quốc tế của Việt Nam về nguồn lực con người trong quá trình toàn cầu hoá.

  pdf90p rose_12 04-12-2012 215 127   Download

 • Cuốn cẩm nang này bao gồm một số thông tin thiết yếu mà mọi sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật Hà Nội cần biết như: Những thông tin khái lược về trường; Cách tiếp cận các học liệu tại thư viện trường, nhà Pháp luật Việt Pháp; Vấn đề học bổng cũng như chính sách vay vốn dành cho sinh viên đang theo học tại trường; Giới thiệu về hình thức đào tạo tín chỉ và một số kĩ năng cần thiết cho việc học tín chỉ như: tìm kiếm tài liệu, làm vi...

  pdf46p ngoclanh 10-06-2009 502 80   Download

 • Một số hạn chế của CTDL tĩnh:  Một số đối tượng dữ liệu trong chu kỳ sống của nó có thể thay đổi về cấu trúc, độ lớn,…  Ví dụ như danh sách các học viên trong một lớp học có thể tăng thêm, giảm đi ...

  ppt145p lethom1229 13-10-2011 99 29   Download

Đồng bộ tài khoản