Danh sách liên kết đôi

Xem 1-20 trên 110 kết quả Danh sách liên kết đôi
 • Sau khi học xong chương 6 Danh sách liên kết nằm trong bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: giới thiệu Danh sách liên kết đơn (Single Linked List), danh sách liên kết đôi (Double Linked List) và danh sách liên kết vòng (Circular Linked List).

  pdf149p little_12 13-06-2014 178 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'danh sách liên kết', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p it_p0k3t 05-05-2011 277 105   Download

 • Là danh sách mà mỗi phần tử có 2 mối liên kết: Next: để kết nối với phần tử kế tiếp; Prev: để kết nối với phần tử trướ nó.Cài đặt: dự trên con trỏ bao gồm: 3 con trỏ: head, pos và rear; biến count: số phần tử của danh sách

  ppt12p anhnam_xtanh 03-10-2012 111 37   Download

 • Định nghĩa Là tập hợp các phần tử mà giữa chúng có một sự nối kết với nhau thông qua vùng liên kết của chúng. Tùy cách liên kết giữa các phần tử, danh sách liên kết chia thành các loại khác nhau: Danh sách liên kết đơn Danh sách liên kết đôi/kép Danh sách đa liên kết Danh sách liên kết vòng (vòng đơn, vòng đôi) Mỗi loại danh sách có cách biểu diễn theo các cấu trúc dữ liệu và thao tác trên dữ liệu khác nhau...

  ppt85p tranminhtuanpro08th 05-08-2012 289 108   Download

 • Mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và sau nó trong danh sách...

  ppt20p baotuyet_113 01-06-2011 252 81   Download

 • Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách • Cài đặt lại trên xâu một trong những thuật toán sắp xếp đã biết trên mảng • Điểm khác biệt duy nhất là cách thức truy xuất đến các phần tử trên xâu thông qua liên kết thay vì chỉ số như trên mảng.

  pdf107p nobita_12 18-11-2013 74 14   Download

 • Hoán vị nội dung các phần tử trong danh sách • Cài đặt lại trên xâu một trong những thuật toán sắp xếp đã biết trên mảng • Điểm khác biệt duy nhất là cách thức truy xuất đến các phần tử trên xâu thông qua liên kết thay vì chỉ số như trên mảng.

  pdf88p nobita_12 18-11-2013 46 11   Download

 • Chương 6 của bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật giới thiệu về danh sách liên kết (Linked lists) trong cấu trúc dữ liệu. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về danh sách liên kết đơn (Single Linked List), danh sách liên kết đôi (Double Linked List) và danh sách liên kết vòng (Circular Linked List).

  pdf99p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 23 2   Download

 • Danh sách liên kết đơn Danh sách là một dãy hữu hạn các phần tử thuộc cùng một lớp đối tượng nào đó. Ví dụ : danh sách sinh viên, danh sách vật tư, danh sách các hoá đơn, danh sách các số thực. Trong các bài trước ta đã dùng mảng để biểu thị một danh sách. Cách này có các nhược điểm: kích thước của mảng phải định trước nên tốn bộ nhớ (số phần tử thực tế dùng nhiều khi rất ít so với khai báo), khi thêm một phần tử vào mảng hoặc xoá một...

  pdf15p abcdef_45 29-10-2011 489 88   Download

 • Mối liên hệ giữa các phần tử được ngầm hiểu. Mỗi phần tử có một chỉ số và ngầm hiểu rằng xi+1 nằm sau xi. Do đó các phần tử phải nằm cạnh nhau trong bộ nhớ. Số lượng phần tử cố định. Không có thao tác thêm và hủy mà chỉ có thao tác dời chỗ. Truy xuất ngẫu nhiên đến từng phần tử nhanh chóng. Phí bộ nhớ do không biết trước kích thước. Ví dụ: mảng một chiều. Danh sách liên...

  pdf21p ad_uit 20-01-2011 143 59   Download

 • Một số hạn chế của CTDL tĩnh:  Một số đối tượng dữ liệu trong chu kỳ sống của nó có thể thay đổi về cấu trúc, độ lớn,…  Ví dụ như danh sách các học viên trong một lớp học có thể tăng thêm, giảm đi ...

  ppt145p lethom1229 13-10-2011 100 29   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Danh sách nằm trong bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm trình bày về các nội dung chính: danh sách và các phép toán trên danh sách, danh sách đặc, danh sách liên kết, từ đó giúp sinh viên hểu rõ về CTDL danh sách, phương pháp xây dựng lớp đối tượng danh sách đặc, danh sách liên kết và các kiểu dữ liệu đặc biệt trên C#.

  pdf32p fast_12 24-06-2014 38 4   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Các cấu trúc dữ liệu cơ bản" cung cấp cho người đọc các nội dung: Danh sách liên kết, ngăn xếp, hàng đợi. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ học tập và nghiên cứu.

  pdf76p tsmttc_007 11-09-2015 19 5   Download

 • Khai báo biến: Item * item_ptr1, * item_ptr2; Tạo mới đối tượng: item_ptr1 = new Item; Hủy bỏ đối tượng: delete item_ptr1; Sử dụng: *item_ptr1 = 1378; cout StudentID; Con trỏ NULL: item_ptr2 = NULL;

  ppt32p batman_1 10-01-2013 38 7   Download

 • Trong thao tác này chỉ đơn giản là chúng ta cho giá trị các con trỏ quản lý địa chỉ hai nút đầu và cuối danh sách liên kết đôi về con trỏ NULL. Hàm khởi tạo danh sách liên kết đôi như sau: DLLP_Type DLL_Initialize(DLLP_Type &DList) { DList.DLL_First = NULL; DList.DLL_Last = NULL; return (DList); } Hình ảnh minh họa: DList NULL DLL_First DLL_Last NULL

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 35 3   Download

 • Giả sử chúng ta cần thực hiện việc tách các nút trong danh sách liên kết đôi DLL_List thành hai danh sách liên kết đôi con DLL_List1 và DLL_List2 luân phiên theo các đường chạy tự nhiên và cần giữ lại danh sách liên kết ban đầu. - Thuật toán: B1: DLL_Initialize(DLL_List1) B2: DLL_Initialize(DLL_List2) B3: CurNode

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 24 3   Download

 • Trình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên danh sách liên kết đơn trong trường hợp quản lý bằng con trỏ đầu và cuối trong danh sách? 4. Trình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên danh sách liên kết đôi trong trường hợp chỉ quản lý bằng con trỏ đầu trong danh sách? 5. Trình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên hàng đợi, ngăn xếp biểu diễn bởi danh sách liên kết đôi trong hai trường hợp...

  pdf5p phuoctam46 29-07-2011 33 3   Download

 • rình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên danh sách liên kết đơn trong trường hợp quản lý bằng con trỏ đầu và cuối trong danh sách? 4. Trình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên danh sách liên kết đôi trong trường hợp chỉ quản lý bằng con trỏ đầu trong danh sách? 5. Trình bày thuật toán và cài đặt tất cả các thao tác trên hàng đợi, ngăn xếp biểu diễn bởi danh sách liên kết đôi trong hai trường hợp: Danh sách liên kết cùng chiều...

  pdf5p samsung1 01-09-2011 34 3   Download

 • Giả sử chúng ta cần tạo mới một phần tử có thành phần dữ liệu là NewData. - Thuật toán: B1: DNode = new DLL_OneNode B2: IF (DNode = NULL) Thực hiện Bkt B3: DNode-NextNode = NULL B4:Trong thao tác này chỉ đơn giản là chúng ta cho giá trị các con trỏ quản lý địa chỉ hai nút đầu và cuối danh sách liên kết đôi về con trỏ NULL. Hàm khởi tạo danh sách liên kết đôi như sau: DLLP_Type DLL_Initialize(DLLP_Type &DList) { DList.DLL_First = NULL; DList.DLL_Last = NULL; return (DList); } Hình ảnh minh họa:...

  pdf5p samsung1 01-09-2011 26 3   Download

 • Ngăn x p (Stack) là m t danh sách mà ta gi i h n vi c thế ộ ớ ạ ệ êm vào hoặc loại bỏ một phần tử chỉ thực hiện tại một đầu của danh sách, đầu này gọi là đỉnh (TOP) của ngăn xếp.

  ppt31p kh4nh007 16-04-2011 201 64   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản