Danh sách liên kết (link list)

Xem 1-19 trên 19 kết quả Danh sách liên kết (link list)
 • Sau khi học xong chương 6 Danh sách liên kết nằm trong bài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán nhằm trình bày về các nội dung chính như sau: giới thiệu Danh sách liên kết đơn (Single Linked List), danh sách liên kết đôi (Double Linked List) và danh sách liên kết vòng (Circular Linked List).

  pdf149p little_12 13-06-2014 178 64   Download

 • Giới thiệu khái niệm cấu trúc dữ liệu động. Giới thiệu danh sách liên kết:Các kiểu tổ chức dữ liệu theo DSLK. Danh sách liên kết đơn: tổ chức, các thuật toán, ứng dụng.

  ppt80p possibletb 28-11-2012 80 25   Download

 • Chương 3 trình bày về cấu trúc dữ liệu động với các nội dung chi tiết như: Kiểu dữ liệu con trỏ, danh sách liên kết (link list), danh sách liên kết đơn, sắp xếp danh sách, các cấu trúc đặc biệt của danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p youcanletgo_02 04-01-2016 21 3   Download

 • Chương 6 của bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật giới thiệu về danh sách liên kết (Linked lists) trong cấu trúc dữ liệu. Trong chương này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về danh sách liên kết đơn (Single Linked List), danh sách liên kết đôi (Double Linked List) và danh sách liên kết vòng (Circular Linked List).

  pdf99p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 23 2   Download

 • Bài 12 giới thiệu một số cấu trúc dữ liệu trong Java. Nội dung chính trong bài này gồm có: Danh sách liên kết (Linked List), ngăn xếp (Stack), hàng đợi (Queue), cây (Tree). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf43p whocare_b 05-09-2016 4 2   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình do GV. Hà Đại Dương biên soạn trình bày về dữ liệu có cấu trúc, cụ thể: kiểu có cấu trúc (structure), danh sách liên kết (linked list), hàng đợi (Queue) và ngăn xếp (Stack). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p hetiheti 03-03-2017 3 2   Download

 • Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về danh sách liên kết (link list). Nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Các loại danh sách liên kết, danh sách liên kết, danh sách liên kết đơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt23p tangtuy14 02-06-2016 5 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Danh sách liên kết - Linked list. Chương 3 gồm có những nội dung chính sau: Danh sách liên kết đơn, danh sách vòng, danh sách liên kết kép. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf91p nhanmotchut_5 01-11-2016 13 1   Download

 • Tài liệu Linked List dưới đây gồm các bài tập tự luận và hướng dẫn giải chi tiết nhằm giúp người học có thêm thêm tài liệu tham khảo cho môn học, đồng thời học tập và ôn thi hiệu quả.

  pdf2p gakute95 22-09-2014 64 10   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Danh sách liên kết trình bày về review arrays, linked list (Singly Linked List), pros and cons, non - linear linked list (Cấu trúc phi tuyến tính), classification of linked list, các phép toán trên linked list,...

  ppt20p xaydungk23 11-06-2014 42 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Doubly/Circular linked list do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn cung cấp kiến thức cho các bạn về: Doubly linked list – Khai báo, thao tác cơ bản, một số hàm tạo, thêm và chèn phần tử, tạo một nút mới,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p kyniemchieumua_09 14-12-2017 13 1   Download

 • BÀI 8: STL - SEQUENTIAL CONTAINER Yêu cầu: học xong môn cấp trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản hoặc tương đương để có kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu động như danh sách liên kết (linked list), hàng đợi (queue), ngăn xếp (stack), tập hợp (set), ánh xạ (map) và các giải thuật tìm kiếm, sắp xếp cơ bản.

  pdf5p yukogaru 26-07-2010 104 30   Download

 • Cấu trúc dữ liệu trong Java • Linked List • Stack và Queue • Tree • Collections Framework • Danh sách (List) • Tập hợp (Set) • Bảng ánh xạ (Map) Cấu trúc dữ liệu • Cấu trúc dữ liệu là cách tổ chức dữ liệu để giải quyết vấn đề. • Một số cấu trúc dữ liệu phổ biến: • • • • • Mảng (Array) Danh sách liên kết (Linked List) Ngăn xếp (Stack) Hàng đợi (Queue) Cây (Tree)

  pdf6p zues10 11-07-2011 132 30   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo trình kỹ thuật lập trình gồm 6 chương - Chương 5 Các thuật toán trên cấu trúc danh sách liên kết (LINKED LIST)

  pdf8p vitconsieuquay 17-08-2011 46 12   Download

 • Danh sách liên kết  (Linked List) Mô hình cấu trúc dữ liệu trừu tượng Linked List là  một dãy các vị trí lữu trữ các đối tượng với số lượng  tùy ý.

  ppt23p viptieubang 21-10-2011 44 6   Download

 • Linked List là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được dặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. Liked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. Khi chèn/ xóa một node trên linked list, không phải dãn/ dồn các phần tử như trên mảng. Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự

  ppt62p thaiduongae 12-01-2010 464 232   Download

 • Danh sách liên thuộc (Incidence list) - Mỗi đỉnh có một danh sách các cạnh nối với đỉnh đó. Các cạnh của đồ thị được có thể được lưu trong một danh sách riêng (có thể cài đặt bằng mảng (array) hoặc danh sách liên kết động (linked list)), trong đó mỗi phần tử ghi thông tin về một cạnh, bao gồm: cặp đỉnh mà cạnh đó nối (cặp này sẽ có thứ tự nếu đồ thị có hướng), trọng số và các dữ liệu khác.

  pdf22p poseidon01 15-07-2011 42 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 10: collection',Linked list là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết, Node cuối linked list được đặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách.

  pdf27p drogba247 22-06-2011 69 22   Download

 • Linked List • Linked list là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list được đặt là null để đánh dấu kết thúc danh sách. • Linked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các bài toán xử lý danh sách. • Khi chèn/xoá một node trên linked list

  pdf5p zues10 11-07-2011 42 7   Download

Đồng bộ tài khoản