đạo Phật

Xem 1-20 trên 10972 kết quả đạo Phật
 • Đạo Phật truyền vào nước ta khoảng đầu Công nguyên và đã trở thành một trong những hệ tư tưởng - tôn giáo có sức sống lâu dài, tồn tại cho đến ngày nay, đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong lịch sử. Đạo Phật với quan niệm nhân sinh độc đáo của nó trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền văn hoá dân tộc.

  pdf78p vascaravietnam 15-08-2012 159 98   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lịch sử: Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2011 có kết cấu bao gồm 3 chương, trong đó: Chương 1 giới thiệu về Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 đến năm 2001, chương 2 trình bày về Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 2001 đến năm 2011, chương 3 đưa ra nhận xét và kinh nghiệm.

  pdf995p thaodien102 16-11-2015 49 22   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Đạo Phật ngày nay - Một biến dịch về bộ ba Kinh Pháp hoa" giới thiệu tới người đọc nội dung Kinh vô lượng nghĩa, Kinh diệu pháp liên hoa. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai muốn tìm hiểu về Đạo Phật dùng làm tài liệu tham khảo và nghiên cứu.

  pdf672p thangnamvoiva1 14-06-2016 48 18   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các tông phái đạo Phật" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Câu xá tông, thành thiệt tông, luật tông, pháp tướng tông, tam luận tông, hoa nghiêm tông, thiên thai tông, chơn ngôn tông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p tramnamcodon_10 01-06-2016 20 15   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Các tông phái đạo Phật", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thiền tông, pháp hoa tông, tịnh độ tông, chơn tông, tổng luận, bảng kê dòng nhà vua và các đời vua Việt Nam, bảng kê các dòng nhà vua Trung Quốc, bảng kê các dòng nhà vua-các thời ở Nhật Bản. Mời các bạn tham khảo.

  pdf81p tramnamcodon_10 01-06-2016 21 13   Download

 • Luận văn "Chữ Hiếu trong đạo Phật và ý nghĩa hiện thời của nó" phân tích rõ chữ Hiếu hay đạo Hiếu qua công ơn, cách biết ơn, báo ơn và đền ơn đối với Cha mẹ qua lăng kính Phật giáo; từ đó chỉ ra và phân tích đánh giá vai trò và ý nghĩa của chữ Hiếu đối với đạo đức xã hội ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf89p sutihana 12-12-2016 19 10   Download

 • Nội dung ebook Những nét văn hóa Đạo Phật của Thích Phụng Sơn đề cập đến những đóng góp của Đạo Phật trong văn hóa dân tộc qua lịch sử nhưng thật hiếm hoi những tác phẩm nói đến văn hóa Đạo Phật như một thực tại sống động của đời sống con người.

  pdf286p roongkloi10 11-08-2017 14 10   Download

 • Bài viết Kết nối đạo Phật với công tác xã hội: Đề xuất một mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Việt Nam trình bày hai vấn đề chính đó là cơ sở lý thuyết và thực tiễn để lý giải lý do tại sao Việt Nam nên kết nối công tác xã hội với Phật giáo; đề xuất mô hình liên kết cụ thể giữa hệ thống các nhà chùa và các cơ sở công tác xã hội tại Việt Nam.

  pdf0p cocacola_01 21-09-2015 42 6   Download

 • Bài viết Mặt trận Dân tộc Giải phóng niềm Nam Việt Nam với cuộc đấu tranh của đồng bào theo đạo Phật tại miền Nam Việt Nam năm 1963 được thực hiện nhằm làm rõ sự đấu tranh anh dũng, bền bỉ của đông đảo đồng bào theo đạo Phật tại miền Nam Việt Nam năm 1963 chống lại chính quyền Ngô Đình Diệm.

  pdf5p maiyeumaiyeu16 19-10-2016 10 4   Download

 • Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp.Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại rất lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng phật tử đông đảo được phân bố rộng khắp.

  doc45p rockstone 01-01-2011 258 175   Download

 • Là một tôn giáo do người việt nam khởi xướng nhằm chấn hưng đạo phật, điểm thên tinh hoa khổng lão canh tân phương thức hành đạo, hình thành hình thành một nền đạo phật đăc thù tại việt nam vào nửa đầu thế kỉ XX đó là “Phật giáo hòa hảo”.Tên đạo được lấy từ tên quê hương của đức Huỳnh giáo chủ - làng Hòa Hảo Tân Châu, tỉnh Châu Đốc (nay là tỉnh An Giang).

  doc20p thanks_1992 07-06-2011 504 144   Download

 • Đạo Phật truyền vào nước ta khoảng đầu Công nguyên và đã trở thành một trong những hệ tư tưởng - tôn giáo có sức sống lâu dài, tồn tại cho đến ngày nay, đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần của con người Việt Nam trong lịch sử. Đạo Phật với quan niệm nhân sinh độc đáo của nó trở thành một bộ phận không thể thiếu của nền văn hoá dân tộc.

  pdf64p dellvietnam 24-08-2012 125 59   Download

 • Đề tài: Phật giáo quá trình hình thành và phát triển giới thiệu tới các bạn về thế giới quan của Phật giáo; nhận thức luận Phật giáo; nhân sinh quan Phật giáo; ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc31p phamdinhbon 13-03-2015 57 23   Download

 • Bài giảng Chương 5: Trí thông minh, trí tuệ cảm xúc và năng lực lãnh đạo của PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn trình bày về khái niệm trí thông minh, ảnh hưởng của trí thông minh đến năng lực lãnh đạo, cách rèn luyện trí thông minh, trí tuệ cảm xúc, trí tuệ cảm xúc trong lãnh đạo, phát triển trí tuệ cảm xúc.

  pdf35p cocacola_08 16-11-2015 53 15   Download

 • Kinh pháp liên hoa vốn gồm những giáo lý cao siêu của Đức Phật lại có vẻ quá khó khăn và rằng kinh chỉ được nghiên cứu bởi một số người bà bởi những nhà nghiên cứu chuyên môn về tôn giáo. Kinh không được quần chúng nói chung nhận thức hay thông hiểu và do đó, kinh không thâm nhập vào đời sống thường ngày. Mời các bạn cùng tham khảo phần Kinh Quán phổ hiền Bồ Tát trong phần 2 cuốn sách.

  pdf65p thangnamvoiva1 14-06-2016 33 15   Download

 • Luận án "Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội trong giai đoạn hiện nay với mong muốn luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các tỉnh đồng bằng sông Hồng đối với phát triển văn hóa - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 13 3   Download

 • Luận án nhằm hệ thống hóa chủ trương, sự chỉ đạo của Đảng về phát triển kinh tế hàng hóa (KTHH), qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển KTHH trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước; rút ra những nhận xét, đánh giá kết quả Đảng lãnh đạo phát triển KTHH; đúc kết một số kinh nghiệm lịch sử vận dụng vào giai đoạn mới.

  doc32p change04 08-06-2016 20 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học-công nghệ giai đoạn hiện nay, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung đối với phát triển nhân lực khoa học-công nghệ đến năm 2025.

  pdf199p truongtien_10 17-01-2018 1 0   Download

 • Kết cấu của luận án gồm có phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung lãnh đạo phát triển nhân lực KH-CN giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cấp ủy đảng ở các tỉnh, thành phố vùng duyên hải miền Trung trong lãnh đạo phát triển nhân lực KH-CN những năm tới.

  pdf27p truongtien_10 17-01-2018 2 0   Download

 • Qua những vấn đề cơ bản trong Phật học, ta thấy Đạo Phật là một hệ thống tư tưởng thống nhất quy tụ về Nhất Thừa Phật pháp. Tất cả giáo lý Phật là nền tảng cho việc xây dựng con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con người vị tha và coi cuộc sống vị tha là lý tưởng cao quý nhất của đời mình, tiến tới con người từ, bi, hỷ, xả, con người Phật. Vì thế vấn đề nhân vị trong đạo Phật...

  pdf29p trungtri 09-07-2009 2668 1023   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản