Data presentation

Xem 1-20 trên 1381 kết quả Data presentation
 • p 01-01-1970   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 6: Models for count data" presentation of content: Poisson regression model, goodness of fit, overdispersion, negative binomial regression model, too many zeros data.

  pdf7p nghe123 06-05-2016 18 2   Download

 • Lecture "Advanced Econometrics (Part II) - Chapter 10: Models for panel data" presentation of content: General framework for panel data, pooled regression, fixed effects, random effects model, choosing between fixed and random effects models, finding big.

  pdf0p nghe123 06-05-2016 17 2   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 6 - Khai phá luật kết hợp cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về khai phá luật kết hợp; biểu diễn luật kết hợp; khám phá các mẫu thường xuyên; khám phá các luật kết hợp từ các mẫu thường xuyên; khám phá các luật kết hợp dựa trên ràng buộc; phân tích tương quan.

  ppt67p cocacola_10 08-12-2015 38 11   Download

 • Effective data presentation is an essential skill for anybody wishing to display or publish research results, but when done badly, it can convey a misleading or confusing message. This new addition to the popular “How to” series explains how to present data in journal articles, grant applications or research presentations clearly, accurately and logically, increasing the chances of successful publication.

  pdf118p suthebeo 17-07-2012 34 4   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) gồm có 7 chương với các nội dung chính sau: Tổng quan về khai phá dữ liệu, các vấn đề tiền xử lý dữ liệu, khai phá luật kết hợp, phân loại dữ liệu, gom cụm dữ liệu, phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu, các đề tài nghiên cứu trong khai phá dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 24 8   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 7 - Phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu bao gồm những nội dung về vấn đề phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu; qui trình phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu; chuẩn dành cho khai phá dữ liệu; công cụ hỗ trợ phát triển ứng dụng khai phá dữ liệu.

  ppt22p cocacola_10 08-12-2015 33 12   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining): Chương 8 - ĐH Bách khoa TP.HCM được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các vấn đề nghiên cứu trong khai phá dữ liệu. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những vấn đề liên quan tới lĩnh vực này,.

  ppt8p cocacola_10 08-12-2015 18 8   Download

 • After this lecture you should be able to: Describe the primary Vector data models used in GIS and give examples, describe raster data models and give examples, describe TIN data models, explain “topology”, describe the main file formats used in GIS.

  ppt70p hongmai1604 18-05-2014 25 3   Download

 • Bài giảng "Phân tích dữ liệu trong phân tích định lượng - Data analysis quantitative research" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Sơ lược về SPSS, nghiên cứu khoa học và phân tích dữ liệu, quy trình nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p doinhugiobay_07 16-12-2015 14 5   Download

 • Bài giảng Bài 2: Variable and Data Types - Biến và kiểu dữ liệu bao gồm những nội dung về định danh; kiểu dữ liệu; biến; toán tử biểu thức; câu lệnh nhập; trình bày thuật toán bằng lưu đồ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt24p cocacola_06 04-11-2015 19 3   Download

 • Bài giảng Xử lý data với SPSS trình bày các nội dung sau đây: Thu thập và xử lý số liệu, khởi động SPSS - tạo database - nhập liệu, xử lý câu hỏi - tạo database,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf69p namthangtinhlang_04 22-11-2015 30 8   Download

 • Bài giảng Bảo mật hệ thống thông tin: Chương 4 - Data Encryption Standard và Advanced Encryption Standard bao gồm những nội dung về mã hóa tích; quy trình mã hóa theo khối; Data Encryption Standard; thuật toán bảo mật DS; quy trình của thuật toán DES và một số nội dung khác.

  pdf31p cocacola_09 23-11-2015 19 3   Download

 • Overview of data mining. Emphasis is placed on basic data mining concepts. Techniques for uncovering interesting data patterns hidden in large data sets. Data mining has attracted a great deal of attention in the information industry and in society as a whole in recent years.

  pdf72p lalala06 02-12-2015 8 4   Download

 • Chapter 2: Data Mining includes about Overview of data mining, Association rules, Classification, Regression, Clustering, Other Data Mining problems, Applications of data mining.

  ppt154p cocacola_10 08-12-2015 9 3   Download

 • Bài giảng Khai phá dữ liệu (Data mining) - Chương 4 trình bày về phân loại dữ liệu. Các nội dung chính trong chương gồm: Tổng quan về phân loại dữ liệu, phân loại dữ liệu với cây quyết định, phân loại dữ liệu với mạng Bayesian, phân loại dữ liệu với mạng Neural, các phương pháp phân loại dữ liệu khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p youcanletgo_01 04-01-2016 25 8   Download

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 0 - Introduction presented what is Data Structures and other content. Invite you to read the lecture.

  ppt9p hoahue91 24-07-2014 14 1   Download

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 1 (C-Language) presented address, pointers, arrays, address of each element in an array, accessing & manipulating an array using pointers, another case of manipulating an array using pointers, two-dimensional array, pointer arrays, structures, structure pointers.

  ppt22p hoahue91 24-07-2014 12 1   Download

 • Lecture Data Structures & Algorithms: Chapter 2 - Function & Recursion presented Function, the Concept Of Stack, the Sequence Of Execution During A Function Call, Parameter Passing & Call By Reference, Resolving Variable References, Recursion, Stack Overheads In Recursion, Writing A Recursive Function, Types Of Recursion.

  ppt35p hoahue91 24-07-2014 27 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản