Xem 1-20 trên 1795 kết quả Database server
 • Cài đặt Database Server (MySQL) Lệnh cài đặt sudo apt-get install mysql-server Sau khi chạy lệnh này xong màn hình sẽ hiện như sau

  pdf5p heavenmaster1992 26-04-2011 275 88   Download

 • This manual is intended for database administrators who perform backup and recovery of an Oracle database server. To use this document, you need to know the following: Relational database concepts and basic database administration as described in Oracle Database Concepts and Oracle Database Administrator's Guide The operating system environment under which you are running the Oracle database

  pdf216p vitconxinhdep 30-07-2009 331 114   Download

 • This manual describes all features of the Oracle database server, an object-relational database management system. It describes how the Oracle database server functions, and it lays a conceptual foundation for much of the practical information contained in other manuals. Information in this manual applies to the Oracle database server running on all operating systems.

  pdf732p daokim 04-08-2009 174 70   Download

 • e do we start? One of the problems in comprehending a massive product such as the Oracle database is getting a good sense of how the product works without getting lost in the details. This book aims to provide a thorough grounding in the concepts and technologies that form the foundation of Oracle’s Database Server, currently known as Oracle Database 11g. The book is intended for a wide range of Oracle database administrators, developers, and users, from the novice to the experienced. It is our hope that once you have this basic understanding of the product, you’ll be able to...

  pdf180p vongsuiphat 04-01-2010 116 56   Download

 • Trong bài viết này sử dụng hệ điều hành Linux Ojuba 2 - 1 nền tảng dựa trên bộ khung của Fedora 10, tài khoản sử dụng ở đây là root và tạm dừng toàn bộ hoạt động của MySQL database server:

  pdf2p hangkute_101091 07-07-2010 123 42   Download

 • In today's competitive environment, an organization needs a comprehensive, secure, reliable, and productive data platform for its business applications. The SQL Server 2005 database engine provides a platform that allows building and managing data applications. In addition, SQL Server 2005 combines data analysis, reporting, integration, and notification services to enable organizations to build and deploy efficient Business Intelligence (BI) solutions. This chapter discusses the importance of a database server....

  pdf24p tienphuoconline 13-05-2011 58 18   Download

 • Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai Oracle trên nền tảng CentOS 6.2 Server. Những thao tác được mô phỏng ở đây cũng có thể áp dụng trong trường hợp triển khai Oracle Database Server hoặc Oracle Fusion Middleware Suite đối với hệ thống có nhiều server khác nhau. Để thực hiện, các bạn cần phải chuẩn bị một số điều kiện như sau

  pdf8p phungnguyet_123 23-02-2013 62 16   Download

 • The PHP Data Objects (PDO) extension defines a lightweight, consistent interface for accessing databases in PHP Each database driver that implements the PDO interface can expose database-specific features as regular extension functions you must use a database-specific PDO driver to access a database server PDO provides a data-access abstraction layer, which means that, regardless of which database you're using, you use the same functions to issue queries and fetch data

  ppt21p mspluto 22-03-2013 33 10   Download

 • MySQL 5 is slated to be the most significant release in the products history. The Definitive Guide to MySQL 5, Third Edition is the newest revision of Michael Koflers popular book. This is the first book to offer in-depth instruction about the new features of the world's most popular open source database server. Updated to reflect changes in MySQL version 5, this book will expose you to MySQL's impressive array of new features: views, stored procedures, triggers, and spatial data types.

  pdf785p possibletb 28-11-2012 25 6   Download

 • Within ArcGIS software, the term database servers refers to instances of Microsoft SQL Server Express that have been enabled to store geodatabases. You create geodatabases and perform other administrative tasks for database servers through the Database Servers node in the Catalog window or ArcCatalog. Performing the administration of the database server and its geodatabases through ArcGIS Desktop means there is no extra software or database administration expertise required for you to create and use these types of ArcSDE geodatabases....

  pdf44p nhacsihuytuan 13-04-2013 21 5   Download

 • SQL Server 2008 introduces many new features that will change database administration procedures; many DBAs will be forced to migrate to SQL Server 2008. This book teaches you how to develop the skills required to successfully administer a SQL Server 2008 database; no prior experience is required. The material covers system installation and configuration/architecting, implementing and monitoring security controls, configuring and managing network communications, automating administration tasks

  pdf580p trasua_123 29-12-2012 25 4   Download

 • Characteristics of the Listener Process The database server receives an initial connection from a client application through the listener. The listener is a process running on a node that listens for incoming connections on behalf of a database or a number of databases.

  ppt30p trinh02 28-01-2013 18 3   Download

 • We introduce a novel multi-resource allocator to dynam- ically allocate resources for database servers running on virtual storage. Multi-resource allocation involves pro- portioning the database and storage server caches, and the storage bandwidth between applications according to overall performance goals. The problem is challenging due to the interplay between different resources, e.g., changing any cache quota affects the access pattern at the cache/disk levels below it in the storage hierarchy.

  pdf14p yasuyidol 02-04-2013 21 3   Download

 • In the knowledge byte section, tell the students about how to use the copy database wizard to copy or move databases and related objects to a different database server or another SQL Server instance. When using the copy database wizard you must have database administrator permissions on both the source and destination servers. Also, ensure that the second instance of SQL Server is installed, with the name SERVER\SECOND.

  pdf46p anhgau456 25-11-2015 4 1   Download

 • SQL Server 2000 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf61p trannhu 05-08-2009 2150 820   Download

 • Microsoft SQL Server 2000 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational database management system - RDBMS), nó cung cấp các dịch vụ quản lý và lưu trữ dữ liệu cho các tổ chức thương mại lớn, cùng với việc truy xuất dữ liệu hỗ trợ đối với các người dùng thông qua internet. Nó cũng hỗ trợ khả năng truy xuất một cách dễ dàng đối với các tổ chức nhỏ hơn và các người dùng riêng biệt.

  doc150p dragon10388 01-10-2010 868 657   Download

 • SQL Server 2005 là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (Relational Database Management System (RDBMS) ) s ử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL Server computer. Một RDBMS bao gồm databases, database engine v à các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

  pdf101p thien_emt 24-12-2010 1034 508   Download

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu (CSDL). Có rất nhiều loại hệ quản trị CSDL khác nhau: từ phần mềm nhỏ chạy trên máy tính cá nhân cho đến những hệ quản trị phức tạp chạy trên một hoặc nhiều siêu máy tính....

  pdf93p nguyen5 20-11-2009 655 426   Download

 • Tài liệu này hướng dẫn cách sử dụng phần mềm MS SQL Server 2000 Personal Edition chạy trên nền WinXP SP2. Vì bị hạn chế quyền sử dụng trên máy chủ, nên một số chức năng không thực hiện được tại các phòng máy thực tập của Khoa, ví dụ như tạo mới CSDL (create Database – Mục 3), sao lưu dự phòng (backup – Mục 7.2), khôi phục CSDL (restore – Mục 7.3), Gắn kết CSDL (Attact Database – Mục 7.4)

  pdf27p ngoisaotrongdem 08-12-2009 1037 359   Download

 • Oracle là tên của một hãng phần mềm, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến trên thế giới. Hãng Oracle ra đời đầu những năm 70 của thế kỷ 20 tại nước Mỹ. Khởi đầu với phần mềm quản trị Cơ sở dữ liệu cách đây hơn 50 năm. Hiện tại ngoài sản phẩm Oracle Database Server, Oracle còn cung cấp nhiều sản phẩm phục vụ doanh nghiệp khác. Oracle là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh nhất hiện nay.

  pdf142p nguyenthdien 04-12-2009 422 326   Download

Đồng bộ tài khoản