» 

Datagrid (phần I)

 • DataGrid (phần I)

  DataGrid (phần I) DataGrid trong .NET tuy có các chức năng giống như trong VB6 nhưng đã được nâng cấp vượt bực và cách dùng thay đổi rất nhiều nên coi như ta phải học lại từ đầu. Cách dùng thông thường nhất của một DataGrid trong VB6 là hiển thị một Table các records trong dạng một spreadsheet, mỗi hàng (row) chứa các datafields của một record và mỗi cột (column) có header cho biết là datafield gì....

  pdf 12p nuoiheocuoivo 09-05-2010 146 26

 • Dot Net-Bài 13-DataGrid (phần I)

  Tham khảo tài liệu 'dot net-bài 13-datagrid (phần i)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 12p soncunglin 18-05-2009 177 83

 • DataGrid (part I)

  DataGrid trong .NET tuy có các chức năng giống như trong VB6 nhưng đã được nâng cấp vượt bực và cách dùng thay đổi rất nhiều nên coi như ta phải học lại từ đầu.Cách dùng thông thường nhất của một DataGrid trong VB6 là hiển thị một Table các records trong dạng một spreadsheet, mỗi hàng (row) chứa các datafields của một record và mỗi cột (column)

  pdf 13p ntgioi120403 06-11-2009 121 49

 • Chương 20: Trình diễn dữ liệu sử dụng điều khiển DataGrid

  Trong phần này chúng ta sẽ dùng DataGrid để hiển thị dữ liệu của bảng trong csdl Students.mdb. Ta sẽ điền đầy đủ nội dung khung lưới bằng dữ liệu của bảng ở dạng chuỗi sau đó thực hiện một số thao tác định dạng, sắp xếp và ghi lại những thay đổi trong DataGrid trở lại csdl. Cũng giống như TextBox, bạn có thể ràng buộc dữ liệu trong DataSet vào DataGrid. Việc ràng buộc này thông qua...

  doc 9p lethuan5hp 09-08-2011 61 5

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản