Dầu mỡ động vật

Xem 1-20 trên 1273 kết quả Dầu mỡ động vật
 • Dầu thực vật và mỡ động vật là hai loại chất béo có sự giống và khác nhau như sau:

  pdf5p secrets_1 22-08-2013 48 12   Download

 • Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số Peroxit

  pdf7p silencer007 21-09-2012 141 31   Download

 • Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iốt

  pdf6p silencer007 21-09-2012 96 30   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10481:2014 về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định cặn nhìn thấy được trong dầu mỡ thô​ quy định phương pháp xác định chất nhìn thấy được trong dầu hoặc mỡ thô, có thể tách bằng trọng lực.

  pdf9p thangnamvoiva17 04-09-2016 13 7   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9532:2012 - ISO 27107:2008. Tiêu chuẩn về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định trị số Peroxit - phương pháp chuẩn độ điện thế. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chuẩn độ điện thế để xác định trị số Peroxit trong các loại dầu mỡ động vật vả thực vật, được tính bằng mili đương lượng oxi hoạt hóa trên kilogam.

  doc8p peheo273 25-11-2015 11 4   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6128:1996 - ISO 661-1989. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - chuẩn bị mẫu thử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung của tiêu chuẩn này.

  pdf5p susuqb 18-12-2015 18 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10110-1:2013 qui định phương pháp đo màu để xác định hàm lượng phospho trong dầu mỡ động vật và thực vật. Phương pháp này không thích hợp để xác định hàm lượng phospho trong lecithin thương mại vì cần phải tro hóa ở nhiệt độ 800 0C.

  doc8p thangnamvoiva18 05-09-2016 5 3   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9528:2012 - ISO 15303:2001. Tiêu chuẩn về Dầu mỡ động vật và thực vật - phát hiện và nhận biét chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi bằng sắc kí khí/phổ khối lượng (GC/MS). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phát hiện và nhận biết chất nhiễm bẩn hữu cơ dễ bay hơi trong dầu thực phẩm.

  doc8p peheo273 25-11-2015 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6760:2000 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định dư lượng henxan kỹ thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p hoathomthao95 15-12-2015 13 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6120:1996 - ISO 662:1980. Tiêu chuẩn trình bày về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi. Mời các bạn tham khảo.

  pdf6p mylove555 22-12-2015 19 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6127:1996 - ISO 660:1983. Tiêu chuẩn trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định chỉ số axit và độ axit. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf10p mylove555 22-12-2015 12 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6127:2010 - ISO 660:2009 trình bày nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật – xác định trị số axit và độ axit. TCVN 6127:2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F2 Dầu mỡ động vật và thực vật biên soạn. Mời các bạn tham khảo.

  doc8p mylove555 22-12-2015 15 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9529:2012 - ISO 15774:2000 trình bày nội dung về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng Cadimi bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử trực tiếp dùng lò Graphit. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p peheo273 25-11-2015 12 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9530:2012 - ISO/TS 21033:2011 trình bày về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định các nguyên tố vết bằng phương pháp phổ phát xạ quang học Plasma cảm ứng cao tần (ICP-OES).

  doc12p peheo273 25-11-2015 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9531:2012 - ISO 15753:2006 trình bày nội dung về Dầu mỡ động vật và thực vật - xác định các Hydrocacbon thơm đa vòng. Tiêu chuẩn này quy định hai phương pháp xác định 15 hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) trong dầu mỡ động vật và thực vật.

  doc18p peheo273 25-11-2015 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6117:1996 - ISO 6883:1995 giới thiệu đến các bạn nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định khối lượng quy ước theo thể tích (trọng lượng lít theo không khí). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf11p dienham63 15-12-2015 20 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6763:2000. Tiêu chuẩn trình bày về về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định khả năng chịu oxy hóa (thử oxy hóa nhanh). Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf11p hoathomthao95 15-12-2015 8 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6764:2000 giới thiệu tới người đọc nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định hàm lượng galat - phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của tiêu chuẩn này.

  pdf5p hoathomthao95 15-12-2015 9 1   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6765:2000. Tiêu chuẩn giới thiệu nội dung về dầu mỡ động vật và thực vật - xác định độ giãn nở. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ giãn nở của chất béo. Mời các bạn tham khảo.

  pdf10p hoathomthao95 15-12-2015 7 1   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6763:2008 - ISO 6886:2006 trình bày về dầu mỡ động vật - xác định khả năng chịu ôxy hóa (phép thử ôxy hóa nhanh). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khả năng chịu ôxy hóa của dầu và mỡ dưới các điều kiện đặc biệt dẫn tới quá trình ôxy hóa nhanh như: nhiệt độ cao và dòng không khí mạnh.

  doc11p hoathomthao95 15-12-2015 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản