Đầu tư ở Việt Nam

Xem 1-20 trên 4732 kết quả Đầu tư ở Việt Nam
 • Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam – quá trình hình thành và phát triển

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 52 12   Download

 • Hiệu quả đầu tư ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp bao gồm những nội dung về thực trạng đầu tư ở Việt Nam trong những năm qua, nguyên nhân của tình trạng đầu tư kém hiệu quả,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p chuotchuot09 08-12-2015 13 4   Download

 • BÀi viết Môi trường đầu tư ở Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững trả lời những câu hỏi về môi trường đầu tư ở VN: Nhân tố nào ảnh hưởng cạnh tranh trong thu hút FDI ở VN? Đâu là nhân tố nổi trội được đánh giá cao và hạn chế thu hút FDI ở VN?.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 0 0   Download

 • Đề tài Đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm về đấu thầu và đấu thầu quốc tế, hình thức và vai trò của đấu thầu. Khái quát thực trạng đấu thầu quốc tế trong hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

  pdf48p acc_12 03-04-2014 66 13   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ Ở VIỆT NAM

  doc20p angel7en 15-03-2010 269 108   Download

 • Báo cáo trình bày các kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu phát triển và hoàn thiện các hệ thống tự động hóa quá trình khai thác dầu khí ở Việt nam ” mã số KC.03.14 thuộc chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tự động hóa cấp nhà nước KC.03

  pdf344p buoi_chieu 23-04-2013 77 36   Download

 • Phân tích hoạt động chuyển giá trong môi trường đầu tư ở Việt Nam sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên. Góp phần vào những nỗ lực chống chuyển giá ở Việt Nam, bài viết được thực hiện nhằm làm rõ hai vấn đề chính: những hình thức chuyển giá phổ biến ở Việt Nam và những hạn chế trong vấn đề chống chuyển giá ở nước ta.

  doc8p khanhlinhvu94 24-01-2014 53 19   Download

 • Bài giảng Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam nhằm trình bày các nội dung chính như: mục đích của luật đầu tư nhằm ban hành khung khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư chung; điều chỉnh hoạt động đầu tư trực tiếp và gián tiếp; điều chỉnh hoạt động đầu tư vốn của nhà nước; điều chỉnh hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, quy định về các biện pháp bảo đảm đầu tư..

  pdf9p canon_12 28-03-2014 37 11   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những giải pháp ngăn ngừa và chống thấtthoát lãng phí trong đầu tư ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p nhanma1311 09-12-2012 22 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf47p cugiai1311 01-11-2012 98 28   Download

 • Tài liệu tham khảo về câu hỏi trắc nghiệm luật kinh tế - phần pháp luật về đầu tư ở Việt Nam

  doc15p crabpy 03-07-2010 908 595   Download

 • Trong những những năm gần đây nền kinh tế nước ta phát triển và đạt nhiều thành tựu đáng kể, điển hình là Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO. Việc là thành viên của WTO cho nước ta nhiều cơ hội cũng như thách thức, đặc biệt là ở thị trường khó tính như EU. Thiết lập quan hệ ngoại giao từ 1990, quan hệ song phương VN - EU đã phát triển mạnh mẽ ở tất cả các cấp độ. với việc đa dạng hóa nhanh quy mô hợp tác...

  doc57p trangmeomeo 30-09-2010 1069 460   Download

 • Trước sự quan trọng như vậy của năng lượng Dầu khí, cùng với một tiềm năng Dầu khí không phải là ít ở Việt Nam, thì vấn đề đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt nam là vấn đề đang được quan tâm. Chính vì lẽ đó, mà trong bài viết này em xin trình bày về tình hình huy động vốn đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí ở Việt Nam, nhằm đánh giá một cách cụ thể hơn các hoạt động đầu tư vào phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, cũng như sự...

  pdf45p truongbao 29-07-2009 738 244   Download

 • Về cơ bản, nước ta luôn giữ được mức độ tăng trưởng GDP cao trong hơn mười lăm năm qua. Trong đó hoạt động đầu tư phát triển đóng góp lớn vào sự tăng trưởng đó. Đặc biệt yếu tố vốn đầu tư ngày càng có đóng góp quan trọng. Đầu tư phát triển trong thời gian qua tăng cả về quy mô và tốc độ, tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển sản xuất. Biểu đồ 1 : Tỷ lệ vốn đầu tư so với GDP giai đoạn 1998 -2007 ( Nguồn : Niên giám thống...

  doc42p ktdt91 21-03-2013 432 152   Download

 • Luận văn Thạc sỹ kinh tế: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động thăm dò khai thác dầu khí ở Việt Nam, hệ thống hóa lý luận về đầu tư trực tiếp nước ngoài, từ những kinh nghiệm thu hút FDI của một số nước trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, phân tích thực trạng và đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, rút ra những kết luận l...

  pdf106p bienyeulan 18-04-2014 87 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p cugiai1311 01-11-2012 41 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và giải pháp huy động vốn đầu tư vào ngành dầu khí ở việt nam giai đoạn hiện nay', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p inside33 10-12-2012 54 16   Download

 • Báo cáo này cố gắng phản ảnh hiện thực ứng dụng và sự sẵn sàng tham gia TMĐT của các doanh nghiệp Việt Nam. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở thu nhập thông tin ở phạm vi rộng về ý kiến, quan điểm, động cơ và thái độ của doanh nghiệp đối với ứng dụng TMĐT, thông tin về nguồn nhân lực, về đầu tư khai thác phần cứng và phần mềm tin học, về kết nối mạng, ..v.v

  pdf127p tieucuu 20-06-2013 61 11   Download

 • Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên của Việt Nam ra đời vào ngày tháng năm nào? a. 29/12/1987 b. 30/12/1993 c. 12/11/1996 d. 21/12/1990 Câu 2. Vấn đề đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài đã chính thức được luật hóa trong Luật Khuyến khích đầu tư( 20/5/1995). Điều này: a. Đúng b. Sai Câu 3.Có bao nhiêu cách phân loại đầu tư: a. 2 cách b. 3 cách c. 4 cách d. 5 cách Câu 4.Đầu tư gián tiếp không dẫn đến việc thành lập một pháp nhân riêng: a. Sai b. Đúng Câu 5.Các cá...

  pdf18p mayin_123 14-06-2013 58 9   Download

 • Bài viết Đầu tư tư nhân và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam sử dụng mô hình kỹ thuật ước lượng mô-men tổng quát sai phân ứng dụng cho phân tích bảng động để nghiên cứu về đầu tư tư nhân và bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo để biết được kết quả của nghiên cứu.

  pdf4p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản