Đầu tư xây dựng công trìn

Xem 1-3 trên 3 kết quả Đầu tư xây dựng công trìn
  • Mục tiêu trình bày trong chương 3 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc bài giảng Luật xây dựng nêu những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình, các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình, các văn bản pháp luật liên quan.

    pdf19p wide_12 30-07-2014 160 70   Download

  • Thông tư hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

    doc4p meomeo 09-05-2009 289 25   Download

  • LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay cùng với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân do mua bán đã thu hút nền kinh tế nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong xu thế hội nhập ngày nay nhất là quá trìn gia nhập WTO của nước ta. Việt Nam đã khẳng định quá trình hội nhập, các Doanh nghiệp Việt Nam...

    pdf10p ttcao3 29-07-2011 34 8   Download

Đồng bộ tài khoản