Db2 database

Xem 1-20 trên 21 kết quả Db2 database
 • Data warehousing software works to manage a repository of large amount of data. It includes a series of features and functions that allow for easier reporting and analysis. IBM uses its InfoSphere Warehouse product to support data warehousing. InfoSphere Warehouse is based on the DB2 database server. Learn how to use DB2 first with DB2 Express-C, the no-charge edition of DB2!.

  pdf157p trinhvang 18-01-2013 34 9   Download

 • DB2 hiện nay là hệ thống database hoạt động mạnh và nhanh nhất thế giới. IBM tuyên bố rằng số dữ liệu cấu trúc được lưu trong DB2 lớn hơn trong bất cứ cơ chế nào khác.Về mặt kỹ thuật, đây là một tin tốt do hệ thống database có thể hoạt động với bất cứ nền tảng nào mà khách hàng đang sử dụng...

  pdf210p ngoccun666 31-05-2011 177 61   Download

 • thị trường với các sản phẩm cơ sở dữ liệu thương mại đầu tiên quan hệ: quan hệ phần mềm của Oracle và các quan hệ công nghệ của Ingres. IBM phát hành SQL / DS vào năm 1982, với ngôn ngữ truy vấn hiện nay có tên là SQL (Hệ thống Query Language). Khi IBM phát hành RDBMS thế hệ tiếp theo của nó, được gọi là DB2,

  pdf37p myngoc6 07-10-2011 36 5   Download

 • This book is intended for anyone who works with or intends to develop database applications such as application developers, consultants, software architects, instructors, and students. It is a good reference as well for database administrators (DBAs) and product managers.

  pdf376p emvaolop1 24-01-2015 19 4   Download

 • This book is intended for anyone who works with or intends to work withdatabases, such as database administrators (DBAs), application developers, consultants, software architects, product managers, instructors, and students.

  pdf300p emvaolop1 24-01-2015 17 4   Download

 • This book is intended for anyone who needs to learn the basics of database administration and development using Data Studio, the Eclipse-based tool provided at no charge. It replaces previous generation tools, such as Developer workbench and DB2 Control Center.

  pdf390p emvaolop1 24-01-2015 11 3   Download

 • Cơ sở dữ liệu vạn năng DB2 của IBM (DB2 Universal Database - DB2 UDB) cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows cho phép dùng các kiểu dữ liệu có cấu trúc. Kiểu dữ liệu có cấu trúc là dạng dữ liệu do người dùng định nghĩa có chứa một chuỗi các thuộc tính, mỗi thuộc tính trong các thuộc tính đó có một kiểu dữ liệu. Mỗi thuộc tính là đặc tính giúp mô tả thể hiện của kiểu. Ví dụ: Nếu chúng ta định nghĩa một kiểu có cấu trúc có tên là address_t, thì thành...

  pdf8p buncha_1 11-05-2013 24 2   Download

 • Bạn đã từng quen thuộc với Database Explorer? Dù đã, hay chưa thì cũng xin mời đọc bài sau để biết về một số chức năng, thành phần của kiểu kiến trúc dữ liệu này, cụ thể hơn là về khả năng xây dựng các lệnh SQL gặp trong cơ sở dữ liệu (CSDL) của bạn.

  pdf19p nhan1234 19-10-2009 158 40   Download

 • Expert Oracle GoldenGate is a hands-on guide to creating and managing complex data replication environments using the latest in database replication technology from Oracle. GoldenGate is the future in replication technology from Oracle, and aims to be best-of-breed. GoldenGate supports homogeneous replication between Oracle databases. It supports heterogeneous replication involving other brands such as Microsoft SQL Server and IBM DB2 Universal Server.

  pdf347p hoa_can 29-01-2013 55 11   Download

 • Application Developer Tạo các chức năng do người dùng định nghĩa (UDFs), các khung nhìn và các kịch bản lệnh sử dụng phối cảnh dữ liệu của Rational Application Developer Debra R. Eaton, Chuyên gia công nghệ thông tin DB2, IBM Tóm tắt: Các trình cắm thêm của IBM DB2® Universal Database™ (UDB – Cơ sở dữ liệu đa năng DB2) cho Rational® Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết nối và thay đổi cơ sở dữ liệu DB2.

  pdf54p hoa_kimngan 13-09-2011 32 5   Download

 • Sylvia Qi, Kiểm định chức năng, IBM Toronto Lab Рауль Ф. Чонг (Raul F. Chong), Chuyên gia, IBM Toronto Lab,IBM Tóm tắt: Hướng dẫn này bàn về các chủ đề sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu. Nó giải thích các phương pháp khác nhau về phục hồi cơ sở dữ liệu và ghi lưu lại (ghi log) và làm thế nào để sử dụng các lệnh BACKUP (Sao lưu), RESTORE (Khôi phục lại), ROLLFORWARD (Khôi phục tiếp) và RECOVER (Phục hồi).

  pdf85p hoa_kimngan 13-09-2011 39 3   Download

 • Technically speaking, a database is really the collection of related data and the relation- ships supporting the data. The database software—a.k.a the database management system (DBMS)—is the software, such as Oracle, Sybase, MySQL, and DB2, that is used to store that data. A database engine, in turn, is a process instance of the software accessing your database. Finally, the database server is the computer on which the database engine is running. In the industry, this distinction is often understood from context.

  pdf132p nhacsihuytuan 13-04-2013 25 3   Download

 • Facing pressure from shareholders, regulators, and economic forces and also seeking to improve the performance of corporate boards, US companies came up with a solution to corporate governance and leadership issues with the concept of a lead director. Since its inception, the lead director role has grown in importance and influence. A lead director is particularly helpful in focusing the board’s talent and wisdom when difficult situations arise: management performance and succession, risk management, mergers and acquisitions, and a host of other internal and external matters.

  pdf106p thamgiacongdong 02-05-2013 21 3   Download

 • Trên thị trường phần mềm hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: Microsoft Access, Foxpro, DB2, SQL Server, Oracle,.v.v… - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database Management System - RDBMS)

  pdf265p quan_pc 21-07-2012 215 106   Download

 • Nâng Cao Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor. Sử dụng bcp và BULK INSERT để import data bcp là một command prompt dùng để import hay export data từ một data file (Text file hay Excel File) vào SQL Server hay ngược lại. Thường khi muốn chuyển một số lượng lớn data từ một database system khác như Oracle, DB2...sang SQL Server trước hết ta sẽ export data ra một text file sau đó import vào SQL Server...

  pdf9p balanghuyen 11-01-2010 409 97   Download

 • Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một số cách import và export data trong SQL Server. Sau đó sẽ bàn qua các loại Stored Procedure và Cursor. Sử dụng bcp và BULK INSERT để import data. bcp là một command prompt dùng để import hay export data từ một data file (Text file hay Excel File) vào SQL Server hay ngược lại. Thường khi muốn chuyển một số lượng lớn data từ một database system khác như Oracle, DB2...sang SQL Server trước hết ta sẽ export data ra một text file sau đó import vào SQL Server dùng bcp...

  pdf5p thanhtung_hk 05-11-2010 586 71   Download

 • This book is about SQL, the Structured Query Language. SQL is the language used by all major database systems today. SQL has been around for about 30 years, but is enjoying a real renaissance in the 21st century, thanks to the tremendous success of database-driven web sites.

  pdf111p namde04 04-05-2013 27 10   Download

 • You'll find many examples that address the language's complexity, along with key aspects of SQL used in IBM DB2 Release 9.7, MySQL 5.1, Oracle Database 11g Release 2, PostgreSQL 9.0, and Microsoft SQL Server 2008 Release 2. SQL Pocket Guide describes how these database systems implement SQL syntax for querying, managing transactions, and making changes to data. It also shows how the systems use SQL functions, regular expression syntax, and type conversion functions and formats.

  pdf206p stingdau_123 18-01-2013 39 7   Download

 • For simplicity,we assume that skylines are computedwith respect tomin con- ditions on all dimensions; however, all methods discussed can be applied with any combination of conditions. Using the min condition, a point pi dominates1 another point pj if and only if the coordinate of pi on any axis is not larger than the corresponding coordinate of pj . Informally, this implies that pi is preferable to pj according to any preference (scoring) function which is monotone on all attributes.

  pdf594p nhacsihuytuan 13-04-2013 18 3   Download

 • 172 Chapter 8 Database Access Databases Supported in WebSphere sMash Before we begin, we need to cover the database vendors supported in WebSphere sMash. Vendors not listed will probably work as long as they support JDBC, and you can acquire the necessary driver files required to connect to the database server.

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản