Đề cương bảo hiểm

Xem 1-20 trên 217 kết quả Đề cương bảo hiểm
 • Lý thuyết.Câu 1: So sánh bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại.Bảo hiểm xã hội là tổng thể những mối quan hệ kinh tế - xã hội giữa nhà nước với người lao động và người sử.dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp 1 phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.Khi ngừơi lao.

  doc21p joanghai 25-05-2011 455 192   Download

 • Câu 1: Những nguyên tắc cơ bản trong bảo hiểm hàng hải.Hoạt động bảo hiểm được tiến hành dựa trên các nguyên tắc sau:.- Bảo hiểm mọi rủi ro: Người bảo hiểm chỉ nhận bảo hiểm mọi rủi ro, nghĩa là.nhận bảo hiểm một sự cố tai nạn xảy ra một cách bất ngờ, ngẫu nhiên ngoài ý.muốn chứ không bảo hiểm những tổn hại chắc chắn xảy ra.

  doc10p caothanhlam_01 22-08-2011 256 112   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cách ôn tập môn bảo hiểm qua các câu hỏi và trả lời hệ thống toàn bộ kiến thức của môn này.Chúc các bạn thi tốt

  doc18p thinhtc115 31-12-2013 33 10   Download

 • Để gia tăng tiện ích, đồng thời gia tăng nguồn thu từ dịch vụ, các ngân hàng đang tăng cường liên kết với công ty bảo hiểm để bán chéo sản phẩm cho khách hàng. Đây cũng là một hình thức mà các DN bảo hiểm muốn phát triển, vì qua đó có điều kiện mở rộng thị phần...

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 730 364   Download

 • Đặc biệt, sau khi Luật kinh doanh bảo hiểm ra đời đã tạo ra hành lang pháp lý ổn định để bảo hiểm thương mại phát triển toàn diện với tốc độ tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

  pdf512p namde02 21-03-2013 369 303   Download

 • Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp Việt Nam không có sự lựa chọn nào khác là phải nâng cao khả năng nhận thức lý thuyết và thực hành Marketing vào kinh doanh.

  doc32p chovameo 28-04-2011 388 186   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng: lý thuyết bảo hiểm', tài chính - ngân hàng, bảo hiểm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt62p joanghai 25-05-2011 359 137   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp đánh giá và ghi nhận các yếu tố của hợp đồng bảo hiểm trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, gồm:.a) Phương pháp kế toán hợp đồng bảo hiểm trong các doanh nghiệp bảo hiểm;.

  pdf12p womanhood911_06 03-11-2009 325 132   Download

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan sự nghiệp trực thuộc Chính phủ. ở cấp tỉnh: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam. ở cấp huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh tổ chức chi nhánh bảo hiểm y tế trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 56 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tổng quan bảo hiểm nhân thọ thế giới và thực tiễn ở việt nam - 1', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p ttcao2 01-08-2011 37 13   Download

 • Nhu cầu bảo hiểm y tế tự nguyện của nông dân nhằm: xây dựng 1 hệ thống y tế công bằng,hiệu quả và phát triển trong việc khám chữa bệnh của người dân. Phân tích một số yếu tố chính ảnh hưởng tới nhu cầu tham gia bảo hiểm của nông dân. Đề ra các giải pháp và biện pháp nhằm tăng cương thu hút nông dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

  ppt15p thuy93_tb 08-01-2014 40 12   Download

 • Có thể khẳng định rằng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ chắc chắn mang lại lợi ích cho các chủ hợp đồng khi họ tham gia. Mặt khác còn góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế.

  pdf8p ttcao1 01-08-2011 34 10   Download

 • Phí bảo hiểm có thể nộp một lần ngay sau khi ký hợp đồng hoặc có thể nộp định kỳ trong năm. Phí nộp một lần sẽ phải đóng góp ít hơn so với tổng số chi phí đóng góp hàng kỳ do hiệu quả đầu tư của việc đóng phí một lần cao hơn và chi phí quản lý thấp hơn.

  pdf6p ttcao2 01-08-2011 30 9   Download

 • Bảo hiểm xã hội Việt Nam nên kiến nghị với Nhà nước về việc biên chế và chức danh của cán bộ YTHĐ giúp họ yên tâm công tác và gắn bó với việc làm của mình. Từ năm học 2003 – 2004, số tiền để lại nhà trường cho công tác y tế trường học được thực hiện theo Thông tư 77/2003.

  pdf7p ttcao2 01-08-2011 32 9   Download

 • Bảo hiểm xã hội huyện do một giám đốc quản lí và điều hành. Các huyện có khối lượng công việc nhiều có thể có phó giám đốc giúp việc do giám đốc BHXH huyện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo phân cấp của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Bảo hiểm xã hội huyện không có cơ cấu tổ chức phòng.

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 24 8   Download

 • Nội dung của hồ sơ yêu cầu: hồ sơ yêu cầu là một phần quan trọng của hợp đồng bảo hiểm. Người yêu cầu bảo hiểm phải kê khai trung thực mọi chi tiết về bản thân: tên, tuổi, giới tính, chỗ ở, sở thích; về tình trạng sức khoẻ, về điều kiện bảo hiểm mà mình lựa chọn theo mẫu đã in sẵn.

  pdf8p ttcao2 01-08-2011 32 8   Download

 • Lời mở đầu..Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người lao động, nhằm đảm bảo cuốc sống vật chất, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trong các trường hợp bị ốm đau, thai sản, suy giảm khả năng lao động, mất việc làm, hết tuổi lao động hoặc chết.

  pdf10p ttcao1 01-08-2011 24 7   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng thu chi quỹ bảo hiểm xã hội huyện giao thủy tỉnh nam định - 1', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p ttcao1 29-07-2011 38 7   Download

 • Lời nói đầu Bảo hiểm xã hội(BHXH) là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm và đến nay đã được thực hiện ở tất cả các nước trên thế giới. So với các loại hình bảo hiểm khác, chức năng và tính chất của BHXH có những điểm khác biệt do bản chất của nó chi phối. ở nước ta, BHXH là một chính sách lớn trong hệ thống an sinh xã hội.

  pdf10p ttcao2 01-08-2011 32 7   Download

 • Ngành kinh doanh Bảo hiểm nhân thọ là một ngành kinh tế đã phát triển lâu đời trên ..thế giới và hoạt động của nó mang tính dịch vụ dựa trên quy luật số đông bù số ít để tồn ..tại và phát triển, hơn nữa để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh ..tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh ..

  pdf21p ngoynhi93 14-06-2013 13 7   Download

Đồng bộ tài khoản