» 

Đề Cương Môn Nhà Nước Và Pháp Luật

 • Lý luận về nhà nước và pháp luật

  Lý luận về nhà nước và pháp luật là 1 ngành khoa học xã hội,cung cấp cho chúng ta những kiến thức chung về nhà nước và pháp luật,về vai trò xã hội và số phận lịch sử của nó.Lý luận về nhà nước và pháp luật được hình thành trên cơ sở các học thuyết khoa học và sự phát triển của xã hội.

  doc 149p lawcao 17-09-2009 11091 2046

 • ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM

  1. Tên và thời lượng môn học Tên môn học : Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam Thời lượng môn học : 30 tiết 2. Đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học luật, là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo cử nhân luật, nhằm mục tiêu giáo dụ toàn diện cho người học...

  doc 38p nguyenkha57 09-10-2012 594 234

 • Ôn tập môn lí luận chung nhà nước và pháp luật

  CNDVBC:Nhà nước là một bộ máy đặc biệt để đảm bảo sự thống trị về kinh tế, để thực hiện quyền lực về chính trị thực hiện sự tác động về tư tưởng đối với quần chúng.Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được,là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác.

  pdf 42p nguyenvuan 29-09-2009 3705 1619

 • Đề cương ôn thi Nhà nước & pháp luật

  Nguồn gốc Nhà nước là sản phẩm của XH phát triển đến một giai đoạn nhất định, tức là giai đoạn trong XH hình thành phân chia giai cấp và đấu tranh giai cấp không thể điều hoà được thì xuất hiện nhà nước.

  doc 6p thontay1 18-04-2011 1160 468

 • Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt)

  1. Những tiền đề kinh tế – xã hội dẫn đến sự tan rã của công xã nguyên thuỷ và sự ra đời của nhà nước và pháp luật. 2. Cơ sở kinh tế – xã hội của sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước Phương Đông cổ đại. 3. Đặc trưng cơ bản của nhà nước Phương Đông thời kỳ cổ đại

  pdf 4p bach_nhat 27-02-2012 325 116

 • Gợi ý ôn tập môn lý luận nhà nước và pháp luật

  Nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị,một bộ máy chuyên làm.nhiệm vụ cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lí đặc biệt nhằm duy trì trật tự ổn định xã hội, thực hiện mục đích bảo vệ địa vị của giai cấp thống trị

  doc 35p trungdung2212 28-12-2013 33 13

 • Lý luận nhà nước và pháp luật 1 - Nguyễn Hữu Lạc

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Lý luận nhà nước và pháp luật nhằm giúp cho người học có một cách nhìn tổng thể về nhà nước và pháp luật, giúp người học nắm vững được bản chất của từng kiểu nhà nước, từng kiểu pháp luật, vì vậy người học cần nắm vững những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật, chức năng, vai trò, nhiệm vụ của nhà nước và...

  pdf 43p little_12 16-06-2014 23 9

 • Đề cương môn luật thuế

  1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LUẬT THUẾ 1. Tên học phần: Luật Thuế. 2. Số đơn vị học trình: 2 3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 3, 4. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 24 tiết. - Thảo luận: 12 tiết. 5. Điều kiện tiên quyết: Trước khi học môn Luật Thuế, sinh viên phải học xong các môn: Lý luận Nhà nước và pháp luật, Luận Ngân sách Nhà nước, Luật hành chính, Luật Nhà nước, Luật hình...

  pdf 7p bonsai89 18-12-2011 131 45

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên)

  Giáo trình Pháp luật đại cương dùng trong việc giảng dạy môn học Pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về Nhà...

  pdf 328p vuzlong 23-07-2010 1858 1017

 • Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về nhà nước và pháp luật .Tài liệu tham khảo Câu hỏi thi trắc nghiệm pháp luật đại cương sẽ giúp cho bạn nắm rõ hơn những kiến thức đã được học tại trường ,và đạt được điểm cao trong kì thi....

  doc 6p okisslov3o 18-08-2010 3073 913

 • Pháp luật đại cương

  1. Một số quan điểm phi mác xít về nguồn gốc và bản chất nhà nước: Nhà nước là một hiện tượng xã hội phức tạp, liên quan chặt chẽ tới lợi ích của giai cấp, tầng lợp và dân tộc. Để nhận thức đúng đắn hiện tượng nhà nước cần phải làm sáng tỏ hàng loạt vấn đề liên quan như: nguồn gốc xuất hiện nhà nước, bản chất của nhà nước,...

  doc 126p chuabietbo 20-03-2010 1735 674

 • Bài thuyết trình Pháp luật đại cương

  trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về nhà nước và pháp luật nói chung, chú trọng đến Nhà nước và pháp luật Việt Nam, đủ làm cơ sở để có thể tiếp tục nghiên cứu các môn học pháp luật trong Chương trình đào tạo. những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề có tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ...

  ppt 69p chuabietbo 20-03-2010 708 330

 • Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật

  Có rất nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc nhà nước. Theo thuyết Thần học, cho rằng nhà nươc là do thượng đế sinh ra để quản lý xã hội, quyền lực nhà nước là vĩnh cửu và vô tận nên việc phục tùng quyền lực ấy là cần thiết và tất yếu.

  doc 20p forbear69 10-12-2009 763 319

 • Câu hỏi ôn thi pháp luật đại cương

  + nguồn gốc của nhà nước: - theo quan điểm học thuyết phi Mác Theo quan điểm thần học : thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến. Thuyết gia trưởng : Nhà nước là kết quả của sự phát triển của gia đình, quyền lực của nhà nước như quyền gia trưởng của gia đình. Thế kỷ 16 – 17 nhà nước ra đời là kết quả của một khế ước...

  doc 22p vohoainamct 16-12-2012 138 67

 • Giáo trình pháp luật đại cương - ĐH Cần thơ

  Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống chính trị...

  pdf 131p nuber_12 26-08-2013 130 32

 • Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là môn khoa học pháp lý cơ bản giới thiệu những vấn đề chung nhất về Nhà nước và pháp luật như nguồn gốc ra đời của Nhà nước và pháp luật, bản chất, vai trò, các kiểu và hình thức Nhà nước và pháp luật; đồng thời giới thiệu tổng quan về hệ thống chính trị, tìm hiểu những vấn đề cơ bản về các hệ thống cơ quan trong bộ máy Nhà nước ta hiện nay, và...

  pdf 139p esc_12 29-07-2013 67 19

 • Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Thủy Lợi

  Bài giảng môn học Pháp luật đại cương: Phần 1 dùng trong việc giảng dạy môn học pháp luật đại cương cho sinh viên các khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây là môn học thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương theo chương trình khung trình độ đại học của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Giáo trình đặt mục tiêu trang bị cho sinh viên những năm đầu những kiến thức cơ bản, cần...

  pdf 45p violet_12 21-05-2014 10 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1

  Môn pháp luật đại cương nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, giới thiệu những nội dung cơ bản về 3 ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập các môn luật chuyên ngành.

  pdf 86p good_12 28-06-2014 13 1

 • Đề cương môn quản lý hành chính nhà nước

  Câu 1: Phân tích những tính chất cơ bản của nền hành chính nhà nước cộng hòa xã hội ch ủ nghĩa VN ? TL: - Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống

  doc 11p anhden_1970 15-12-2011 1063 320

 • Đề cương tự soạn môn nhà nước pháp luật và quản lý hành chính - Phan Thanh Hiền

  Câu 1: Nhà nước là gì? - Nhà nước là 1 tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị, có bộ máy chuyên trách để cưỡng chế và thực hiện các chức năng quản lý XH nhằm duy trì trật tự xã hội và bảo vệ địa vị thống trị của giai cấp cầm quyền.

  doc 7p thienhanh69py 02-10-2011 466 185

 • + Xem thêm 57 Đề Cương Môn Nhà Nước Và Pháp Luật khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản