» 

Đề Cương Thực Tập Ngân Hàng

 • Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng - ĐH Mở TP.HCM

  Đề cương thực tập tốt nghiệp dành cho ngành Tài chính Ngân hàng hướng dẫn sinh viên về nội dung thực tập như các nội dung tìm hiểu, đề tài gợi ý tại cơ quan thực tập (các Ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty sản xuất kinh doanh) và nội dung cơ bản của chuyên đề tốt nghiệp như hình thức trình bày, nội dung trình bày ở các phần. Cuối tài liệu có đưa ra một số đề...

  pdf 12p ngovanquang12c3 05-01-2011 4157 1019

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

  Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín nhằm đưa ra lý luận chung về Ngân hàng thương mại và hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại. Trình bày thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Đề xuất giải pháp tăng cường hoạt động vốn tại Ngân hàng này.

  pdf 92p violet_12 23-05-2014 18 13

 • Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai nhi nhánh Tân Biên

  Đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ hoạt động cho vay tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai nhi nhánh Tân Biên có mục tiêu nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các vấn đề về kiểm soát nội bộ nói chung, kiểm soát nôi bộ trong hoạt đông cho vay tại ngân hàng thương mại nói riêng; tổng kết thực tiễn hoạt động kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay tại chi...

  pdf 102p lexuanloi84 11-04-2014 17 11

 • Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

  Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội nhằm trình bày về nguồn vốn và hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng thương mại. Đưa ra thực trạng hoạt động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng này.

  pdf 112p pink_12 26-05-2014 23 10

 • Chuyên đề thực tập: Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NHCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình bằng mô hình logistic

  Chuyên đề thực tập: Xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại NHCP Công thương Việt Nam chi nhánh Ba Đình bằng mô hình logistic nhằm hệ thống hóa các lý thuyết, lý luận liên quan đến NHTM và hoạt động xếp hạng tín dụng của Ngân hàng, tìm hiểu mô hình đánh giá rủi ro tín dụng nhằm mang lại cho cán bộ tín dụng và ngân hàng những kiến thức hữu ích trong việc hạn chế rủi ro...

  doc 85p vitbeo_109 16-06-2014 22 6

 • Đề tài “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bến Thuỷ - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng công thương bến thuỷ - thành phố vinh - tỉnh nghệ an”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 71p muathulamebay 16-08-2010 731 485

 • Đề tài “Một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “một số biện pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng công thương hoàn kiếm”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 60p muathulamebay 17-08-2010 489 364

 • Đề cương ôn tập môn quản trị kinh doanh ngân hàng

  Tài liệu mang đến cho bạn những kiến thức cơ bản nhất để ôn tập môn quản trị ngân hàng.Đây là tài liệu rất bổ ích với các bạn chuyên ngành tài chính ngân hàng

  doc 3p nguyenthao1669 15-10-2011 240 92

 • đề cương ôn tập tài chính tiền tệ

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC PHẦN: TÀI CHÍNH - TIỀN TỆ 1 DÀNH CHO HỆ CHÍNH QUY - Số Tín chỉ: 03 HỌC KỲ I ...

  doc 3p ctxhtth 19-07-2011 297 64

 • Báo cáo thực tập: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Phú Tài

  Đất nước đang trên đà Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, nhu cầu về vốn là rất lớn và cần thiết. Vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế không những của một doanh nghiệp, của một quốc gia mà của cả thế giới, là quy luật khách quan, là điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa.

  doc 38p viettuan0890 07-03-2014 32 16

 • Luận văn - Giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Bến Thuỷ - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng công thương bến thuỷ - thành phố vinh - tỉnh nghệ an', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 72p tengteng8 06-12-2011 32 11

 • Doanh nghiệp huy động vốn ngoài ngân hàng - Các phương pháp

  Trong thời buổi ngân hàng xiết chặt tiền tệ như hiện nay, lo được đủ tiền để trả lãi suất ngân hàng đã khó mà vay được tiền ngân hàng ra còn khó hơn. Vậy những con người khôn khéo và thức thời như doanh nhân sẽ huy động nguồn vốn như thế nào để duy trì hoạt động của doanh nghiệp? Đó chính là huy động vốn ngoài thị trường chứng khoán, huy động vốn bằng chữ "tín", huy...

  pdf 5p muaythai7 26-10-2011 27 5

 • Những vấn đề chung về kế toán ngân hàng thương mại - THS Đinh Đức Thịnh

  Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán do người chuyển tiền yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng ở nước ngoài. Thanh toán chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản, cơ sở pháp lý của nghiệp vụ chuyển tiền:

  ppt 15p lehoang_0104 01-09-2011 203 113

 • KẾ TOÁN NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

  Tham khảo tài liệu 'kế toán ngân hàng và các nghiệp vụ chủ yếu', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p muaythai9 15-11-2011 228 68

 • TÌN HIỂU VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

  Với những vấn đề cơ bản được trình bày trong chương 4: lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng, cơ cấu và hoạt động của ngân hàng trung ương, vai trò của ngân hàng trung ương trong việc thực hiện chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia…chương ngân hàng trung ương mong muốn có thể giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự vận hành cũng như tầm quan trọng của hệ thống...

  pdf 0p muaythai9 15-11-2011 124 65

 • SLIDE - Kế toán Ngân hàng thương mại - nghiệp vụ ngân quỹ

  Tham khảo tài liệu 'slide - kế toán ngân hàng thương mại - nghiệp vụ ngân quỹ', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p muaythai10 17-11-2011 118 54

 • SLIDE - TIỀN TỆ NGÂN HÀNG - CHƯƠNG III: NGÂN HÀNG VÀ CÁC NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG

  Lý luận chung Ngân hàng trung ương Ngân hàng thương mại Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng I. Lý luận chung 1. Sự ra đời và phát triển của ngân hàng a. Sự ra đời của ngân hàng b. Sự phát triển hệ thống ngân hàng 2. Các hoạt động cơ bản của các ngân hàng a. Ngân hàng thương mại b. Ngân hàng trung ương II. Ngân hàng trung ương 1. Định nghĩa 2. Lý do...

  pdf 42p muaythai4 29-10-2011 148 52

 • Tập bài giảng môn Tiền tệ - Ngân hàng - Tìm hiểu các chức năng tiền tệ - 4

  Hãy tính số tiền lãi mà xí nghiệp M phải trả cho NHTM Y theo phương pháp lãi đơn. Giải: Cách 1: Ta có: Vậy số lãi mà xí nghiệp M phải trả cho NHTM Y là 2 triệu đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn áp dụng hình thức cho vay luân chuyển: Cho vay luân chuyển là hình thức cho vay mà ngân hàng căn cứ vào tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngân hàng quy định một hạn mức tín dụng cho một kỳ hạn nhất...

  pdf 16p cnkbmt10 27-10-2011 115 46

 • Quản trị ngân hàng - Tìm hiểu bảng cân đối kế toán - 1

  Để việc đánh giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được trình bày một cách cụ thể để làm ví dụ, ngoài ra còn có những tài liệu bổ sung về tình hình tài chính và những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng. Khái niệm Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính của ngân hàng khái quát tình...

  pdf 15p cnkbmt10 27-10-2011 148 44

 • GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN - ĐẶC ĐIỂM CỦA KẾ TOÁN NGÂN HÀNG - 1

  Kế toán NHKD là một hệ thống thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế - tài chính phát sinh trong trong từng ngân hàng kinh doanh (hoặc từng chi nhánh ngân hàng) bằng một hệ thống các phương pháp đặc trưng. 2. Đối tượng của kế toán NHKD: Cũng như đối tượng kế toán trong các doanh nghiệp, đối tượng của kế toán NHKD là Vốn kinh doanh và sự vận động của vốn kinh doanh trong quá trình...

  pdf 25p muaythai4 20-10-2011 144 30

 • + Xem thêm 591 Đề Cương Thực Tập Ngân Hàng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản