» 

Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học

  • Bộ tài liệu về Phương pháp nghiên cứu khoa học cung cấp những vấn đề lý luận chung về khoa học và công nghệ, về phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp lựa chọn và triển khai đề tài khoa học. BST còn giới thiệu các bước chuẩn bị, quy trình, quy định cũng như thao tác cụ thể cho một luận văn, luận án khoa học. Hy vọng BST sẽ cung cấp kiến thức cần thiết về nghiên cứu khoa học cho các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh .v.v.

    butmaulam 08-10-2013 9167 362

  • Dịch vụ mạng là sự kết hợp các máy tính cá nhân với các thiết bị khác, các cơ sở dữ liệu và các mạng máy tính để tạo thành một cơ cấu tính toán ảo mà người sử dụng có thể làm việc thông qua các trình duyệt mạng. Bộ sưu tập là các luận văn, báo cáo dành cho các bạn sinh viên tham khảo giúp cho quá trình học bộ môn tốt hơn.

    snack1903 20-11-2013 3455 34

  • + Xem thêm 2 BST Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản