» 

Đề Thi Anh Văn Lớp 7

 • ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 7 HKII

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 7 HKII

  doc 6p nguyencanh1976 23-05-2011 1195 423

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1)

  Đề tham khảo kiểm tra trắc nghiệm môn anh văn lớp 7 của trường THCS Quang Trung

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 758 340

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (5)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (5)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 626 308

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (6)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (6)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 471 242

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (7)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (7)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 594 212

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (2)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 338 169

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 265 152

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 307 133

 • Đề thi anh văn lớp 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi anh văn lớp 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p dungql1 30-07-2011 282 47

 • 8 chủ đề trắc nghiệm Anh văn lớp 7

  Tài liệu ôn tập thi môn Tiếng Anh tham khảo gồm 8 bộ đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I môn anh văn lớp 7. Với bộ đề thi tổng hợp này hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn học sinh một lượng kiến thức bổ ích.

  doc 77p dinhluyen2704 22-08-2010 3159 1428

 • Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 7

  Tài liệu tham khảo - Đề thi học sinh giỏi anh văn lớp 7

  doc 4p canhluc 17-04-2011 944 499

 • Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh

  Tài liệu tham khảo Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh

  doc 29p dinhluyen2704 27-10-2010 804 360

 • Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2003-2004 môn tiếng Anh lớp 7

  Đề thi tham khảo môn anh văn lớp 7 của kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2003-2004

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 891 184

 • ÔN HỌC KỲ MÔN ANH VĂN LỚP 7

  ĐỀ ÔN LỚP 7 I/ Circle the correct answers 1. What time will she ……………..here ? a: be b: is c: am d: was 2. ………….a great party ! a: How b: What c: Where d: Who 3. We ………………Christmas on December 24th. a: make b: get

  doc 3p kaay13 30-11-2011 145 62

 • Đề thi anh văn - Lớp trung cấp mầm non - Trường cao đẳng sư phạm trung ương

  I.Choose a,b,c or d to complete the sentences.(2ms) 1. Tam likes …………. soccer. a. play b. to play c. playing d. plays 2. The weather …………. nice today. a. is b. are c. was d. were 3. The plural of knife is …………. a. knifes b. knives c. knivs d. knifs 4. Does your father like …………. job? a. my b. its c. her d. his 5. She usually go to school …………. 6 o’clock. a. in b. at c. on d.Ө 6. My parents always give me …………. gilfs on my...

  doc 4p mailan1977 22-03-2013 41 10

 • 1600 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN THI HSG 8 PART 7

  Tham khảo tài liệu '1600 câu trắc nghiệm ôn thi hsg 8 part 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 5p dinhluyen2704 22-08-2010 394 314

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN ANH VĂN – SỐ 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p westham246 15-07-2011 56 26

 • đề thi anh văn lớp 7 - test 4

  SAMPLE TEST 4 I: Choose the word that has a different pronunciation from the others of each group: 1pt 1. A. bread B. coffee C. meat D. tea 2. A. bath B. bathe C. great D. stead 3. A. leave B. read C. ready D. week 4. A. hungry B. pupil C. Sunday D.

  doc 4p doanthuylinh179 01-04-2013 41 17

 • Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 3

  She wants to go to the dentist. A. headache B. toothache C. stomachache D. flu 2. What time ______________ you finish your homework last night? A. do B. did C. was D. were 3. ______________ have dinner at my house this weekend? – I’d love to. A. Do you like B. Would you like C. Would you like to D. What about 4.

  pdf 4p giadinhyenbank 31-05-2013 17 5

 • Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Anh văn

  Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Anh văn

  doc 7p dinhluyen2704 13-08-2010 3860 801

 • + Xem thêm 133 Đề Thi Anh Văn Lớp 7 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản