» 

Đề Thi Bộ Môn Luật Kinh Tế

 • Đề thi bộ môn luật kinh tế

  Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai? giải thích: 1. khi cty bị giải thể , thành viên cty không chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của cty phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh 2. Tất cả DN khi thành lập đều phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định khi thành lập.SAi.chỉ 1 số ngành nghề bị quy định 3. Chỉ sau khi...

  doc 5p lovemoon410 11-10-2010 1770 772

 • Đề thi tham khảo môn luật kinh tế

  Đề thi gồm 10 cau trắc nghiệm " chọn 1 hoặc nhiều câu đúng " ( tức là câu nào đúng thì tick vào bảng trả lời , không hẳn chỉ 1 đáp án đúng/ 1 câu hỏi ) Mà cái này sorry vì không nhớ , nhờ mọi người bổ sung sau

  pdf 4p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 55 4

 • ĐỀ TÀI "THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN VÀ VIỆC HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LUẬT KINH DOANH TẠI VIỆT NAM"

  Để thực hiện chuyên đề này, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án địa phương tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực tiễn thi hành Luật Phá sản năm 2004. Ngoài ra, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Toà án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị có sự tham gia của Bộ, ngành, Toà án nhân dân và cơ quan thi hành án dân...

  pdf 100p 7sac_cauvong 24-06-2010 694 322

 • GIÁO TRÌNH MÔN KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG

  Nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ kinh tế đối ngoại và quản trị kinh doanh thương mại quốc tế phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, bộ môn Kinh tế Ngoại thương biên soạn giáo trình này nhằm giới thiệu một số kiến thức cơ bản thiết yếu nhất liên quan đến kinh tế và chính sách ngoại thương. Những kiến thức này rất cần thiết để hiểu được...

  pdf 225p tuoanh05 03-08-2011 504 244

 • ĐỀ TÀI "LUẬT PHÁ SẢN 2004 – NHỮNG TIẾN BỘ VÀ HẠN CHẾ "

  Phá sản là hiện tượng kinh tế khách quan trong nền kinh tế thị trường mà hậu quả của nó là sự xung đột lợi ích của các bên tham gia quan hệ kinh doanh. Phá sản không chỉ là sự xung đột lợi ích giữa con nợ mất khả năng thanh toán với các chủ nợ của nó mà còn dẫn đến sự xung đột với lợi ích của tập thể người lao động làm việc tại cơ sở của con nợ, đến lợi ích chung của...

  pdf 15p 7sac_cauvong 24-06-2010 292 135

 • Bộ môn kinh tế học vi mô

  Nội dung: Phân tích các quy luật kinh tế cơ bản của thị trường: cung cầu, cạnh tranh. Phân tích hành vi của các chủ thể tham gia nền kinh tế: người tiêu dùng, doanh nghiệp và chính phủ Mục tiêu: Giúp sinh viên có thể nắm bắt các quy luật của kinh tế thị trường. Trang bị công cụ phân tích để sinh viên có thể hiểu và áp dụng khi học các học phần tiếp theo

  pdf 11p page_12 15-08-2013 9 1

 • Giáo trình môn học kinh tế vi mô

  Để giải quyết tốt vấn đề này, các doanh nghiệp phải làm tốt công tác điều tra nhu cầu của thị trường. Từ nhu cầu vô cùng phong phú và đa dạng, các doanh nghiệp phải xác định được các nhu cầu có khả năng thanh toán để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. Sự tương tác của cung và cầu, cạnh tranh trên thị trường sẽ hình thành nên giá của hàng hóa và dịch vụ, là tín hiệu tốt...

  doc 115p whoami_2601 21-09-2011 125 73

 • ĐỀ ÁN MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH DOANH VIỆT NAM : ĐỀ TÀI "THỦ TỤC GIẢI QUYẾT YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM"

  Từ khi nhà nước ta chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, theo cơ chế thị trường và định hướng xã hội chũ nghĩa, ở nước ta xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hửu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các hượp tác xã nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp,...

  pdf 32p cuonguero 30-03-2013 44 23

 • Đề tài: Quy luật giá trị

  Quy luật giá trị là quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và lưu thông hàng hoá.Quy luật giá trị đòi hỏi việc sản xuất và lưu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết,cụ thể là: -Trong sản xuất thì hao phí lao động cá biệt phải phù hợpvới hao phí lao động xã hội cần thiết.Vì trong nền sản xuất hàng hóa ,vấn đề đặc biệt quan trọng là hàng hóa...

  doc 23p ngoctam_ntu 29-08-2011 53 15

 • Ôn tập kinh tế vi mô

  Kinh tế học là môn KHXH nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh, nhằm tối ưu hóa lợi ích của các cá nhân, tổ chức, và xã hội. Xuất phát điểm của kinh tế học: Quy luật khan học:

  pdf 17p nuber_12 27-08-2013 18 3

 • Đề thi Luật kinh tế ĐH24kt

  Nhận định đúng sai, giải thích, có trích dẫn luật. 2. Cổ đông có thế tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trong mọi trường hợp 3. Vi phạm hợp đồng là vi phạm các khoản viết trên hợp đồng 4. Trong mọi trường hợp doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đều bị tuyên bố phá sản.

  pdf 3p noduyen123 24-06-2013 14 3

 • Đề thi luật kinh tế lớp TC33A5

  Bản điều lệ là bắt buộc trong tất cả các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam.  Anh (chị) cho biết đúng/sai và giải thích.  Câu 2: (1 điểm)  Hậu quả pháp lý khi Tòa án tuyên bố phá sản công ty hợp danh.  Câu 3: (1 điểm) 

  pdf 2p noduyen123 24-06-2013 10 1

 • Tiểu luận kinh tế chính trị P199

  Nước ta đang xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, do đó những kiến thức,khái niệm ,phạm trù ,quy luật ..của kinh tế chính rị đưa ra là cực kỳ cần thiết cho việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các tầng lớp dân cư. Là một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế được các thầy cô dạy bảo và...

  pdf 20p phuongtuongphu 26-02-2010 668 181

 • Bộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô

  Khái niệm nào sau đây không thể lí giải bằng đường giới hạn khả năng sản xuất (PPF) a Cung cầu. c Sự khan hiếm. b Quy luật chi phí cơ hội tăng dần. d Chi phí cơ hội 2/ Chính phủ các nước

  doc 63p caubemuadong 04-11-2010 245 176

 • Đề tài": “ Phân tích các trường hợp làm giao dịch dân sự vô hiệu và hậu quả pháp lí của giao dịch dân sự vô hiệu "

  Giao dịch dân sự là một trong những phương thức hữu hiệu cho cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác xác lập và thực hiện các quyền nghĩa vụ dân sự nhằm thỏa mãn các nhu cầu trong sinh hoạt, tiêu dùng, và trong sản xuất kinh doanh. Giao dịch dân sự càng có ý nghĩa qua trọng trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho...

  doc 15p hieutv76134 02-10-2011 219 90

 • Đề tài “Hoạt động đầu cơ đất đai tại Việt Nam và các giải các giải pháp cần thiết”

  Từ khi thực hiện đổi mới, quan hệ đất đai ở nước ta đã có những biến đổi nhanh chóng. Cùng với những tiến bộ về kinh tế và sự tăng lên về thu nhập là sự tăng lên của nhu cầu về nhà ở, đất ở của dân cư và đất để sản xuất kinh doanh ngày càng tăng, nhất là ở các đô thị. Từ trước khi có luật đất đai (1993) các quan hệ về đất đai như chuyển nhượng, chuyển đổi...

  pdf 48p muathulamebay 13-08-2010 151 88

 • Giáo trình môn triết học

  Triết học là bộ môn chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.Vấn đề cơ bản của triết học là vấn đề về mối quan hệ giữa tồn tại và tư duy, giữa vật chất và ý thức. Nó là vấn đề...

  pdf 37p fanhuy 05-11-2011 164 83

 • ĐỀ TÀI “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Điện lực Bảo Yên - Lào Cai"

  Trong nền kinh tế thị trường, dưới sự chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như: quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh... đã làm cho các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải luôn chú trọng tới yếu tố giảm chi phí để hạ thấp giá thành sản phẩm. Trong doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản...

  doc 89p nhaquantritaiba 15-06-2011 112 63

 • BÀI GIẢNG MÔN KINH TẾ ĐẦU TƯ-Chương 1: Những vấn đề cơ bản của ĐTPT

  Đầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trong tương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quả đó. - Theo Luật đầu tư 2005 của việt nam thì: Đầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các...

  ppt 46p plzloveme 20-11-2012 153 50

 • ĐỀ THI MÔN: LUẬT HIẾN PHÁP VN KHOA LUẬT KINH TẾ

  Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Chủ tịch UBND có quyền đình chỉ thi hành và bãi bỏ các nghị quyết trái pháp luật của HĐND cấp dưới trực tiếp. 2) Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp.

  pdf 4p thiuyen3 16-08-2011 144 45

 • + Xem thêm 30 Đề Thi Bộ Môn Luật Kinh Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản