» 

Đề Thi đại Học Năm 2007

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 182

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 182', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 314 138

 • ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI A NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối a năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 28-02-2011 2307 134

 • ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI D NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối d năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 4468 128

 • ĐỀ THI MÔN LÝ - MÃ ĐỀ 135 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: VẬT LÍ, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 135 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1:...

  pdf 6p vuzlong 04-04-2011 206 125

 • PHÂN LOẠI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG MÔN HÓA HỌC NĂM 2007 - 2011 KHỐI A, B

  Đề thi nhằm tổng hợp tất cả các kiến thức trong quá học ở bậc phổ thông, giúp cho các em củng cố được kiến thức,kinh nghiệm làm bài trong các kì thi sắp tới, ngoài ra tài liệu cũng được biên soạn chi tiết , đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao giúp các em dễ dàng làm bài một cách hiệu quả.

  doc 112p duy_zigzag 01-11-2012 197 119

 • ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn vật lý khối a năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p ancaremthieu 28-02-2011 441 108

 • ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p ancaremthieu 01-03-2011 231 108

 • ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ KHỐI C NĂM 2007

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối C năm 2007.

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 269 107

 • ĐÁP ÁN MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn văn khối d năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 394 93

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI D NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối d năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p ancaremthieu 01-03-2011 1392 91

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VĂN KHỐI C NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn văn khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 1p ancaremthieu 01-03-2011 896 88

 • ĐỀ THI MÔN TOÁN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: TOÁN, khối A Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I (2 điểm) x 2 + 2(m + 1)x + m 2 + 4m (1), m là tham số. x+2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = −1 . 2. Tìm m để hàm số (1) có cực đại và cực tiểu, đồng thời...

  pdf 1p vuzlong 04-04-2011 251 88

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN VẬT LÝ KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 135

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn vật lý khối a năm 2007 - mã đề 135', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p ancaremthieu 28-02-2011 215 87

 • ĐỀ THI MÔN HOÁ - MÃ ĐỀ 930 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 930 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1:...

  pdf 5p vuzlong 04-04-2011 220 87

 • ĐÁP ÁN MÔN ANH VĂN KHỐI D NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn anh văn khối d năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p ancaremthieu 01-03-2011 188 82

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN ANH KHỐI D NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 254

  Tài liệu tham khảo đề thi chính thức và đáp án các môn toán, vật lý, hóa khối D năm 2007.

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 189 81

 • ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ KHỐI C NĂM 2007

  Tham khảo tài liệu 'đáp án môn lịch sử khối c năm 2007', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p ancaremthieu 01-03-2011 194 80

 • ĐÁP ÁN MÔN TOÁN - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu I 1 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Điểm 2,00 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) x2 − 3 1 Khi m = −1 ta có y = . = x −2+ x+2 x+2 • Tập xác định: D = \{−2} . • Sự biến thiên: ⎡ x = −3 1 x 2 + 4x + 3 , y' = 0...

  pdf 4p vuzlong 04-04-2011 538 74

 • ĐỀ THI MÔN HOÁ - MÃ ĐỀ 429 - KỲ THI ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn thi: HOÁ HỌC, Khối A Thời gian làm bài: 90 phút. Mã đề thi 429 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (44 câu, từ câu 1 đến câu 44): Câu 1:...

  pdf 5p vuzlong 04-04-2011 200 74

 • ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2007 - MÃ ĐỀ 429

  Tham khảo tài liệu 'đề chính thức môn hóa khối a năm 2007 - mã đề 429', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p ancaremthieu 28-02-2011 146 68

 • + Xem thêm 319 Đề Thi đại Học Năm 2007 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản