» 

Đề Thi Delf B2

 • Đề thi DELF B2 (Số 3)

  Tham khảo tài liệu 'đề thi delf b2 (số 3)', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p a25251325z 30-08-2010 1071 441

 • Đề thi DELF B2 (Số 2)

  Tham khảo tài liệu 'đề thi delf b2 (số 2)', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 0p a25251325z 30-08-2010 816 432

 • Đề thi DELF B2 (Số 1)

  Tài liệu tham khảo cho những ai ôn thi tiếng Pháp, chứng chỉ Delf B2. Partie 1 - Compreshension De L'oral Partie 2 - Compreshension Des Écrits Partie 3 - Production Écrite

  pdf 0p a25251325z 30-08-2010 1371 538

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản