» 

Đề Thi Môn Anh Văn Lớp 7

 • 8 chủ đề trắc nghiệm Anh văn lớp 7

  Tài liệu ôn tập thi môn Tiếng Anh tham khảo gồm 8 bộ đề trắc nghiệm ôn thi học kỳ I môn anh văn lớp 7. Với bộ đề thi tổng hợp này hy vọng sẽ cung cấp cho các bạn học sinh một lượng kiến thức bổ ích.

  doc 77p dinhluyen2704 22-08-2010 3160 1429

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (1)

  Đề tham khảo kiểm tra trắc nghiệm môn anh văn lớp 7 của trường THCS Quang Trung

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 758 340

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (5)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (5)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 626 308

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (6)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (6)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 471 242

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (7)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (7)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 594 212

 • Đề khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2003-2004 môn tiếng Anh lớp 7

  Đề thi tham khảo môn anh văn lớp 7 của kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện năm 2003-2004

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 891 184

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 (2)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 338 169

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (3)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 265 152

 • Bài kiểm tra học sinh giỏi môn Anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2)

  Tham khảo tài liệu 'bài kiểm tra học sinh giỏi môn anh văn lớp 7 năm học 2007-2008 (2)', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p trongdu78 06-04-2010 307 133

 • Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Anh văn

  Tài liệu tham khảo Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Anh văn

  doc 7p dinhluyen2704 13-08-2010 3861 801

 • Đề thi anh văn lớp 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi anh văn lớp 7', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 3p dungql1 30-07-2011 282 47

 • ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN ANH VĂN – SỐ 7

  Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn anh văn – số 7', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p westham246 15-07-2011 56 26

 • 13 đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7

  13 đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 7 tập hợp 13 đề thi môn Anh Văn thuộc nội dung chương trình Tiếng Anh học kì II lớp 7 kèm đáp án. Đây là tài liệu tham khảo tốt để các em ôn tập, kiểm tra kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi.

  doc 19p tungzin9779 04-06-2014 21 10

 • Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 3

  She wants to go to the dentist. A. headache B. toothache C. stomachache D. flu 2. What time ______________ you finish your homework last night? A. do B. did C. was D. were 3. ______________ have dinner at my house this weekend? – I’d love to. A. Do you like B. Would you like C. Would you like to D. What about 4.

  pdf 4p giadinhyenbank 31-05-2013 17 5

 • Đề kiểm tra 15 phút Anh Văn khối 7

  Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 15 phút môn Anh Văn khối 7 dành cho học sinh khối 7 sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

  pdf 5p giadinhyenbank 06-09-2013 8 0

 • ÔN HỌC KỲ MÔN ANH VĂN LỚP 7

  ĐỀ ÔN LỚP 7 I/ Circle the correct answers 1. What time will she ……………..here ? a: be b: is c: am d: was 2. ………….a great party ! a: How b: What c: Where d: Who 3. We ………………Christmas on December 24th. a: make b: get

  doc 3p kaay13 30-11-2011 145 62

 • ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN: ANH VĂN LỚP: 7

  Listen to the tape. Using the correct words in the box to fill in the blanks.(2ms) UNIT5:B1(PAGE56) indoors students meet yard bell begin noisy reces. At twenty - five past nine, the rings and all the go into the It’s time for They are all happy and excited. They Their friends and have some fun. The yard is very

  pdf 3p giadinhyenbank 31-05-2013 47 15

 • Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 2

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. 1. A. slowly B. happy C. try D. quickly 2. A. ought B. cough C. bought D. thought 3. A. music B. fun C. number D. volunteer Choose the word whose stress is placed differently from that of the rest. 4. A. neither B. careful C. invent D. different 5. A. activity B. expensive

  pdf 5p giadinhyenbank 31-05-2013 22 8

 • Đề thi học kỳ 2 môn Anh văn lớp 7 Đề 1

  Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.(1mark) 1. A. see B. salt C. small D. sugar 2. A. mother B. thirteen C. father D. then 3. A. breakfast B. teacher C. east D. please 4. A. children B. church C. headache D. beach II. Circle the word or phase ( A , B , C or D )that best completes each of the following sentences .(2marks) 1. You should ……. early if you want to do morning exercise. A. get up B. getting up C. to get up D. to getting up 2. Hoa...

  pdf 2p giadinhyenbank 31-05-2013 29 6

 • Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh

  Tài liệu tham khảo Tổng hợp đề thi học sinh lớp 7 môn Tiếng Anh

  doc 29p dinhluyen2704 27-10-2010 804 360

 • + Xem thêm 75 Đề Thi Môn Anh Văn Lớp 7 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản